برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 4 – 3 ) ظرف پیش تبخیر آنی و موقعیت قرار گرفتن آن در مسیر پیش گرمایش نفت خام
2) اضافه کردن یک مخزن نمک زدا Desalter
این واحد از بدو تأسیس فاقد امکاناتی جهت نمک زدایی از نفت خام بوده است . لذا یکی از تغییراتی که در زمان انجام Revamping صورت گرفت ، اضافه نمودن یک ظرف نمک زدا از نفت خام می باشد . اضافه کردن چنین مخزنی صرفاً جنبه کیفی داشته و تقریباً در افزایش ظرفیت واحد تأثیر به سزایی نداشته است .
3) اضافه کردن تعدادی مبدل
الف ) با توجه به اضافه شدن ظرف نمک زدا دو سری مبدل حرارتی جهت پیش گــرمایش و گــرمایش آب مــورد نیــاز در نمـک زدایی به این واحـد اضــافــه شــــد. ( E- 115 & E – 116 A/B ) .
ب ) واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان فاقد واحد تقطیر در خلأ بود . با اضافه شدن چنین واحدی امکان بازیافت حرارت از ته مانده آن فراهم گردید. لذا مبدل E – 131 A/B در فاصله بین ظرف تبخیر آنی و کوره نصب گردید. این عمل باعث بهبود وضعیت پیش گرمایش نفت خام شده ، از بار حرارتی کوره می کاهد.
ج ) جهـت استحصـال هرچـه بیشتر حـرارت از محصولات گـرم خـروجـی مبـدل E -130 A/B به مجموعه اضافه گردید . در این مبدل نفت خام با گازوئیل داغ خروجی از مبدل E – 111 تبادل حرارت نموده ، گرمای آنرا بازیافت می نماید .
4) اضافه کردن پمپ قبل کوره
با توجه به کاهش فشار نفت خام در Preflash Drum و جهت جلوگیری از تشکیل فاز بخار در نفت خام در مراحل بعدی پیش گرمایش و گرمایش یک سری پمپ ( P- 132 A/B ) اضافه گردید .
** دستگاههایی که در پروژه افزایش ظرفیت تغییر نام پیدا کرده اند عبارتند از :
E – 102 A/B به E – 135 A/B
E – 104 A-F به E – 140 A-F
E – 114 به E – 137
E – 115 به E – 138
E – 116 A-D به E – 136 A-F
P – 101 A/B به P – 130 A/B
P – 102 A/B به P – 131 A/B
P – 104 A/B به P – 135 A/B
P – 109 A/B به P – 136 A/B
4 – 7 ) شرح فرآیند واحد پس از انجام تغییرات
با انجام تغییرات در واحد و پس از اضافه شدن دستگاههایی که در بالا از آنها یاد شد ، فرآیند واحد به شکل جزیی تغییر یافت . همانطور که گفته شد تغییرات عمدتاً در بخش پیش گرمایش نفت خام بوده است .
شرح فرآیند :
نفت خام در محدوده واحد توسط پمپهای P – 130 A/B P-101 ) قدیمی ) دریافت و پس از افزایش فشار آن تا حدود 21 bar به ترتیب وارد مبدلهای زیر می شود :
مبدل E – 135 A/B E – 102 A/B ) قدیمی ) – در این مبدل با محصولات خروجی حاصل از ظرف V – 104 ( محصول بالاسری برج تقطیر ) تبادل حرارت نموده، گرمای موجود در آن را باز یافت می نماید .
دسته بندی : علمی