برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نمودار (4-25) : میزان تاثیر پارامتر های چهار گانه بر سختی 74
نمودار (4-26) : تاثیر درصد گرافن بر چگالی 79
نمودار (4-27) : تاثیر زمان آسیاب کاری بر چگالی 76
نمودار (4-28) : تاثیر فشار پرس بر چگالی 76
نمودار (4-29) : تاثیر دمای زینتر بر چگالی. 77
نمودار (4-30) : میزان تاثیر پارامتر های چهار گانه بر چگالی. 81

چکیده :
گرافن یکی از مواد کریستالی دو بعدی است که در سال های اخیر شناسایی و تحلیل شده است. این ماده جدید ویژگی های منحصر به فرد زیادی دارد از جمله استحکام، هدایت حرارتی و الکتریکی بسیار بالا می باشد. از گرافن بعنوان ماده ای برای افزایش استحکام، سختی، هدایت الکتریکی و نیز هدایت حرارتی در نانو کامپوزیت های مس استفاده می شود. در این پژوهش از گرافن بعنوان فاز تقویت کننده در نانو کامپوزیت مس/گرافن جهت بهبود خواص مکانیکی استفاده شده است.
در این پروژه برای تهیه نانو کامپوزیت مس/گرافن از روش آلیاژسازی مکانیکی استفاده شده است که متغییرهای موجود در این پروژه شامل درصد گرافن، زمان آسیاب کاری، دمای زینتر و فشار پرس می باشد که برای جلوگیری از انجام آزمون‏های تکراری از طراحی آزمون به روش تاگوچی استفاده شد تا تعداد آزمون‏های لازم برای رسیدن به جواب بهینه مشخص گردد. برای ساخت نمونه های مناسب از پودر، از روش فشرده سازی گرم تا دمای دمای ℃ 500 استفاده شده است و بعد از آن نمونه ها در کوره زینتر شدند. نتایج آزمایش ها حاکی از افزایش استحکام و سختی با افزایش درصد گرافن تا میزان 5/0 درصد وزنی می باشد و بیشترین مقدار سختی و استحکام فشاری برای نمونه حاوی 5/0 درصد وزنی گرافن، 15 ساعت آسیاب کاری، فشار Mpa600 و دمای ℃ 700 می باشد.
واژه های کلیدی : نانوکامپوزیت مس/گرافن- آلیاژسازی مکانیکی- استحکام فشاری.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه :
کربن در طبیعت ساختارهای مختلفی دارد؛ الماس و گرافیت از ساختار های معروف آن هستند، در الماس هر اتم کربن با چهار اتم دیگر پیوند برقرار کرده است و این ماده بعنوان سخت ترین ماده جهان شناخته شده است. در گرافیت اتم های کربن در لایه های مجزایی با هم پیوند برقرار کردهاند. این لایه های روی هم قرار گرفته و با پیوند ضعیفی به هم متصل شدهاند که هر کدام از لایه های موجود درگرافیت را گرافن مینامند.[1]
در گرافیت (یکی از آلوتروپ های کربن)، هر کدام از اتم‌های چهارظرفیتی کربن، با سه پیوند کووالانسی به سه اتم کربن دیگر متصل شده‌اند و یک شبکه گسترده را تشکیل داده‌اند. این لایه خود بر روی لایه‌ای کاملاً مشابه قرار گرفته‌است و به این ترتیب، چهارمین الکترون ظرفیت نیز یک پیوند شیمیایی داده‌ است، اما پیوند این الکترون چهارم، از نوع پیوند واندروالسی است که پیوندی ضعیف است. به همین دلیل لایه‌های گرافیت به راحتی بر روی هم بلغزند و می‌توانند در نوک مداد سیاه به کار بروند. گرافن ماده‌ای است که در آن تنها یکی از این لایه‌های گرافیت وجود دارد و به عبارتی چهارمین الکترون پیوندی کربن، به عنوان الکترون آزاد باقی مانده ‌است.[2]
گرافن یکی از مواد کریستالی دو بعدی است که در سال های اخیر شناسایی و تحلیل شده است. صفحهای ورقهای شکل به ضخامت یک اتم کربن را گرافن تک لایه مینامند. این ماده جدید ویژگیهای منحصر به فرد زیادی دارد که این امر باعث می شود آن را برای مطالعات اساسی و کاربردهای آینده به مادهای جالب مبدل سازد. [3]
گرافن به دلیل ساختار خود، در زمینه های زیادی ویژگی های بسیار منحصر به فردی را نشان میدهد. ثابت شده است که گرافن قوی ترین مادهای میباشد که تا کنون اندازه گیری شده است. از گرافن بعنوان مادهای برای افزایش استحکام ، هدایت الکتریکی و نیز هدایت حرارتی در نانو کامپوزیت های مس استفاده میشود. در تحقیقاتی که بر روی نانو کامپوزیت مس-گرافن انجام شده است نشان میدهد که گرافن باعث افزایش هدایت حرارتی مس شده است.[4]
کامپوزیت های پایه مس تقویت شده با گرافن به سبب هدایت الکتریکی و گرمایی مناسب و استحکام در دمای بالا، ماده مناسب برای کنتاکت های الکتریکی میباشد.

دسته بندی : علمی