برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3- زمان آسیاب کاری کم. [19]

شکل (2- 17) : (a) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) از صفحات گرافن که تا خوردن آن صفحات را نشان می دهد.قسمت مشخص شده روی تصویر طرح تفرق سلول شش وجهی یا هگزاگونال گرافن می باشد. (b) آنالیز رامان (Raman) برای صفحات گرافن رسوب یافته برروی قرص های سیلیکونی در پودر بدون استفاده از حلال.[19]
2-16-2- نانو کامپوزیت مس/گرافن و نیکل/گرافن :
در این پروژه شو وی چنگ و همکارانش در دانشگاه ماساچوست برروی تاثیر گرافن بر هدایت حرارتی نانو کامپوزیت های مس-گرافن و نیکل-گرافن تحقیقاتی انجام داده اند :
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود هدایت حرارتی نانو کامپوزیت های مس-گرافن و نیکل-گرافن بسیار شبیه یکدیگر می باشند اما در هر دو مورد با افزایش لایه های گرافن از یک لایه به سه لایه و بیشتر کاهش رسانایی حرارتی به صورت فاحشی رخ می دهد که این مورد نشان دهنده وابستگی شدید این دو نانوکامپوزیت به لایه های گرافن می باشد.


با استفاده از گرافن تک لایه در این نانوکامپوزیت ها میزان هدایت حرارتی به بیشترین مقدار خود یعنی حدود MW 500 می رسد در حالی که هدایت حرارتی این نانو کامپوزیت ها با استفاده از گرافن دو لایه به حدود نصف میزان گرافن تک لایه می باشد و برای گرافن های بیشتر از سه لایه هدایت حرارتی به به MW 100 کاهش پیدا می کند.[4]

(SLG: single-layer-graphene / BLG:bilayer graphene / TLG:trilayer graphene).
نمودار (2-6) : تاثیر تعداد لایه های گرافن برروی هدایت حرارتی نانوکامپوزیت های مس-گرافن و نیکل گرافن.[4]
2-16-3- نانو کامپوزیت اپوکسی/گرافن :
در این پروژه محمد رفیعی و همکارانش برروی تاثیر نانو نوارهای گرافن برروی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت اپوکسی-گرافن تحقیقاتی را انجام داده اند که نتیجه بدست آمده نشان دهنده بهبود خواص مکانیکی بدست آمده این نانو کامپوزیت در مقایسه با نانو کامپوزیت تقویت شده با نانولوله های کربنی چند جداره می باشد.
در این پروژه چهار نمونه شامل اپوکسی خالص، اپوکسی با 125/0 درصد گرافن، اپوکسی با 3/0 درصد گرافن و اپوکسی با 4/0 درصد گرافن ساخته شد و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود با افزایش درصد گرافن به حدود 3/0 استحکام بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بطور مثال مدول یانگ این نانو کامپوزت 30 درصد و استحکام کششی آن 22 درصد افزایش یافته است.[20]

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط معنی دار

شکل (2-18) : (a) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از سطح شکست نانوکامپوزیت اپوکسی-گرافن با 3/0 درصد وزنی نانو نوارهای گرافن که نشان دهنده آگلومره شدن و خوشه ای شدن نانو نوارهای گرافن احاطه شده با زمینه می باشد. (b) نمودار استحکام کششی نانوکامپوزیت اپوکسی-گرافن.[20]
فصل سوم
روش تحقیق
(مواد و روش کار)
3-1- مواد اولیه :

دسته بندی : علمی