برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
اجزاء باید قادر به ارایه اطلاعات در مورد مسایل مربوط به چگونگی تغییرات شاخص‌ها در طول زمان باشند.
– حساسیت به تغییر در سراسر فضاها و در گروه‌ها:
یک جزء باید تمام تغییرات رخ داده در فضا و یا در گروه‌ها را منعکس کند.
– پیش‌بینی یا پیشگیری‌:
با توجه به پایداری، اجزاء قابل اطمینان باید قادر به پیشگیری و یا پیش‌بینی نشانه‌های شرایط ناپایدار باشند.
– مرجع یا سرآغاز مقادیر موجود:
باید اطلاعات یا مقدار مرجع برای یک جزء مشخص باشد در غیر‌این صورت باید توسط یک جزء مشابه که اطلاعات آن موجود است جایگزین شود.
-‌بی طرفی‌:
تعصباتی که ممکن است در انتخاب اجزاء پایداری به دلایل مختلفی رخ دهد، مانند معلومات موجود شاخص توسعه‌دهنده، گرایش‌های سیاسی، و پس‌زمینه‌های داده شده در تحقیقات موجود باید به حداقل رساند‌.
-‌تبدیل اطلاعات مناسب:
در بسیاری از اجزاء‌، جزء شناخته شده اطلاعات خام نیست. بنابراین برای بدست آوردن مقدار برای جزء‌، نیاز به محاسبات یا تبدیل مناسب اطلاعات می‌باشد.
-‌یکپارچگی‌:
اهمیت‌ یکپارچگی یا ترکیب اجزاء در‌این است که علایم شرایط نسبی‌ای که پایدار نیستند را نشان‌ ‌دهند. تصمیم‌‌گیرندگان ارشد زمانی باید مطلع شوند که ‌این علایم نمایان می‌شوند، تا تجزیه و تحلیل‌های لازم برای شناسایی عامل اصلی بوجود آمدن ‌این ناپایدار نسبی را انجام دهند.
2-3-2.بدست آوردن مقادیر زیر شاخص‌ها
در حال حاضر روش‌های مختلفی برای بدست‌آوردن مقادیر زیر شاخص‌های اجزاء موجود است. انتخاب مناسب‌ترین روش باید براساس ویژگی‌های اطلاعات و هدف توسعه شاخص درنظر گرفته شود (Nardo et al., 2005). توجه ویژه و تجزیه و تحلیل دقیقی مورد نیاز است، چرا که روش‌های مختلف می‌توانند نتیجه‌های متفاوتی بدهند (EbertandWelsch, 2004)
برخی از‌این روش‌ها در زیر ذکر می‌شود:
-روش رتبه بندی :
روش رتبه بندی ساده‌ترین روش است، معادله محاسبه مقادیر زیر ‌شاخص‌ها با استفاده از‌این متد به
صورت زیر است:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره دنیا و آخرت و خواب آلودگی

( 2-1)
Si=Rank (Xi)
Siمقدار زیر شاخص است برای معرف i و Xi مقدار واقعی جزء i است. در بعضی موارد (Jencks et al., 2003) مقادیر جزء برای محیط‌های مختلف در طول سال‌های مختلف نیز مقایسه می‌شوند. هنگامی‌که مقادیر بدست می‌آیند، آنها به سادگی به ترتیب صعودی و یا نزولی و رتبه‌بندی‌های تعریف شده چیده می‌شوند.
– مقیاس گیری پیوسته :

دسته بندی : علمی