برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

نتیجه تصمیمات کاملاًمتاثر از کیفیت اطلاعات در دسترس وفرضیات بهره گیری شده در تحلیل می‌باشد.در کنار ملاحظات هزینه وسود ،در تصمیمات تامین،مسائل استراتژیک ،ارزیابی مالی،ابعاد کارایی وریسک در ارتباط باکیفیت تامین­کننده،قابلیت­اطمینان،زمان­های­پیشبردو­وتحویل­مدنظر­قرار­می­گیرند.زمانیکه­تمام این فاکتورهاباهم درنظر­گرفته­می­شوند،تصمیم تامین می تواند یک تصمیم بسیار پیچیده وحساس باشد که بر سودآوری،سرمایه گذاری وموقعیت­رقابتی­تاثیرمی­گذارد.یک تصمیم اشتباه­می­تواند­منجر­به هزینه­های محصول بالاتر،حیف ومیل واز دست دادن فرصتها،مشتریان وسهم بازار گردد.

برون‌سپاری­دربسیاری­از­سازمانهای­امروزی(غربی،شرقی،ویاایرانی)ازامری­غیرعادی وعجیب ،به فعالیتی متداول تبدیل شده می باشد.کمی تفکر در این واژه،مارابه مطالعه ومطالعه مفاهیمی زیرا ساختارهای سازمانی،بنگاه های­دولتی­وخصوصی،بازاریابی­رقابتی­وانحصاری­،ایجاد­ارزش­افزوده­بیشتر،کاهش­هزینه­وافزایش سودآوری،پروژه ومدیریت آن ،مدیریت مخاطرات،چابکی وانعطاف پذیری ،نفوذ به بازارهای جدید وبسیاری ابزار ودانش های تخصصی دیگر سوق می دهد.

برون‌سپاری که این روزها به عنوان یک روش واگذاری بخشی از کارها به خارج از سازمان یاداخل سازمان به­صورت پیمانکاری­مطرح­می باشد،مانند­هرروش­دیگری­می­تواند مفید باشد.اما اگر دارای شرایط واستانداردهای تعریف شده وشفافی نباشدممکن می باشد ضرر وزیان های بسیاری را به همراه داشته باشد.

امروزه،بسیاری از شرکت ها باتمرکز بریک تخصص ویامهارت ویژه فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند.تحقیقات نشان می­دهد منافع حاصل از برون‌سپاری از شرکت ها،زیاد بوده ومهمترین آنها صرفه جویی در وقت وهزینه وارتقای کیفیت وآزادسازی منابع داخلی به مقصود بهره گیری بهینه از آنها بوده می باشد.(پورمعلم ،1389: ۴)

 

 مطالعه تاثیر برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن