برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

 

1-5) فرضیه های پژوهش:

فرضیه 1: وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان مطلوب می باشد.

فرضیه 2: وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان مطلوب می باشد.

فرضیه 3: ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنی دار دارد.

فرضیه 4: هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) برکارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار دارد.

فرضیه 5: بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی ارتباط هست.

فرضیه 6: بین دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی) تفاوت هست.

تمرکز: اختــیار یک حق ذاتی در پستهای مدیرتی می باشد که بر مبنای آن می توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت گردد (رابینز[1]، 1987).

پیچیدگی: پیچیدگی درجه ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان می باشد (فرای و سلوکوم[2] ،1984) و ممکن می باشد به وسیله تعداد مکان هایی که کار در آن جا می گردد، تعداد مشاغلی که انجام می گردد و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می دهند، تعریف و اندازه گیری  گردد.

[1] – Robbins

[2] – Fry&  Slocum

مطلب مرتبط :   بررسی تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه 5 تهران)93 - پایانامه

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

 

دسته بندی : پایان نامه حقوق