برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

2-1) ساختار سازمانی

ساختار سازمانی[1] چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی می باشد کــه بــرای نیل به هــدف تـلاش می کنند (بارنی و گریفین[2] ،1992). آن مجموعه راه هایی می باشد که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند (مینتزبرگ[3] ،1979). ساختــار، توزیــع قــدرت در سازمان را نشــان می دهد و صرفاً یک ساز وکار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیــار و ارتباطات دلالت دارد (فردریکسون[4] ،1986) و روابط گزارش دهی، کانال های ارتباط رسمی، تعیین مسؤولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می‌سازد (هادج و آنتونی[5] ،1991). بـه وسیله ساختار سازمانی، عملیات و فـعالیت های داخل سازمان، آرایش می یابد و خطوط مسئولیت واختیار مشخص می گردد. ساختار به مدیران نشان می‌دهد که مسؤول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان،‌ مدیرانی را می شناساند که از آنها آموزش و دستور می گیرند. کمک به جریان اطلاعات نـیز از تسهیـلاتی اسـت که ساختار برای سـازمان فراهـم مـی کنـد (آرنولد و فلدمن[6] ،1986). ساخـــتار ســازمانی بــاید تــوان تسریـع و تسهــیل تصمیم گیری،  واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری  از وظایف ساختار سازمانی می باشد (دافت ،1991).

مطلب مرتبط :   پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

اگرچه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت می باشد و بر هر کسی در ســازمــان اثـر می گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند، ولی کم و بیش مفهومی انتزاعی می باشد (کاست و روزنزوییج[7] ،1985). سنگ پیچیدگی[8] درجه ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان می باشد (فرای و[1] -Organizational Structure

[2] -Barney & Griffin

[3] -Mintzberg

[4] -Fredrickson

[5] -Hodge & Anthony

[6] -Arnold & Feldman

[7] -Kast & Rosenzwieig

[8] -Complexity

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

 

دسته بندی : پایان نامه حقوق