برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

تکه ای از متن پایان نامه :

اقسام اسرائیلیات

اسرائیلیات به لحاظ محتوا، درستی و کیفیت نقل به انواع متعددی تقسیم شده می باشد که هر یک حکمی خاص دارد. ابن تیمیه، این روایات را بر اساس صدق و کذب به سه دسته تقسیم می­کند:

روایاتی که درستی آنها معلوم می باشد و شاهدی بر صدق آنها هست.

روایاتی که نادرستی آنها معلوم می باشد و شاهدی بر کذب آنها هست.

روایاتی که بر درستی و نادرستی آنها دلیل وجود ندارد و اسلام درمورد آنها سکوت کرده می باشد.وی قسم اول می­پذیرد و قسم دوم را مردود شمرده، درمورد قسم سوم می­گوید: این روایات را نه می­پذیرم و نه رد می کنم؛ اما نقل آنها برای استشهاد جایز می باشد.[1]

ذهبی در تقسیمی این روایات را به صحیح، ضعیف و موضوع تقسیم می کند و در تقسیمی دیگر می­گوید: اسرائیلیات موافق با اسلام یا مخالف با آن می باشد، یا اسلام درمورد آن سکوت کرده می باشد. وی در تقسیم سوم آورده می باشد: این روایات یا به عقاید یا به احکام مربوط می­گردد یا از قبیل موعظه و حوادث تاریخی می باشد.[2]

سپس درمورد این اقسام می­نویسد: آن چیز که با شریعت اسلام موافقت دارد، پذیرفتنی و نقل آن جایز می باشد و آن چیز که با شریعت اسلام مخالفت دارد، مردود و نقل آن حرام می باشد و آن چیز که اسلام درمورد آن سکوت کرده، نه قابل تصدیق و نه شایسته تکذیب می باشد اما نقل آن اشکالی ندارد زیرا غالب روایات این قسم به قصص و اخبار تاریخی مربوط می­گردد و با عقاید و احکام ارتباطی ندارد تا نقل آن جایز نباشد.[3]

مطلب مرتبط :   دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

[1] . مقدمه فی اصول التفسیر، ص98

[2] . ذهبی، محمدحسین، الأسرائیلیات فی تفسیر و الحدیث، ص47-54

[3] . همان منبع، ص68

 مطالعه تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق