برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

تکه ای از متن پایان نامه :

-8- قلمرو موضوعی پژوهش

مدیریت و ریسک نقدینگی از یک طرف و مباحث استرسهای مالی و نهایتا ورشکستگی در حوزه صعنعت بانکداری از طرف دیگر  قلمرو موضوعی این پژوهش را تشکیل می دهند.

1-8-1- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی بین سالهای 1381-1391 (بمدت 10 سال) می باشد.

1-8-2-  قلمرو مکانی پژوهش

بانکهای دولتی شامل «بانک ملی ایران، صادرات ایران، سپه، تجارت، ملت، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن» و بانکهای خصوصی شامل «کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه و سامان»  و نیز «شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه»، از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند.

1-9-ساختار کلی پژوهش

در فصل اول به اظهار موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته گردید و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری پژوهش  پرداخته و اختصار‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده می باشد. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی پژوهش پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده می باشد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده می باشد. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده می باشد.

مطلب مرتبط :   پایانامه با عنوان : بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

دسته بندی : پایان نامه حقوق