برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

2 –  بین تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) با ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.

        لازم به ذکر می باشد که در این پژوهش، مقصود از تکانه های جریان وجوه نقد، تغییرات درجریان وجوه نقدعملیاتی می باشد، که این تغییرات  به طور سیستماتیک شناسایی وگزارش نشده اند. به عبارت  دیگر، این پژوهش در صدد می باشد که تاثیر تغییرات در وجوه نقد عملیاتی (تکانه های وجوه نقد عملیاتی) که به طور سیستماتیک شناسایی نشده اند، بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در کـــوتاه مدت و بلند مــدت بررسی کند، تابتوان میزان تاثیرپذیری وجوه نقد اضافی به وجودآمده، ناشی از تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها را تعیین نمود.

1-6- مبانی نظری فرضیه های پژوهش

        به طور کلی در پاسخ به این سوال که چرا واحدهـای تجـاری مبادرت به تهیـه صورت جریان        می کنند، گروهی معتقدند که صورت جریان وجوه نقد علاوه برفعالیتهای سرمایه گذاری در زمینه ی گردد[14]، پس تکــــانه وجه نقد به معنای تغییرات در وجوه نقد عملیاتی می باشد که به طور سیتماتیک شناسایی نمی شوند.

مطلب مرتبط :   پایانامه با عنوان : بررسی تاثیر برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

       درپاسخ به این سوال که تکانه جریان وجوه نقد چگونه برسا ختار دارایی و سر مایه اثر می گذارد،  بایستی گفت که منابع وجـوه نقد عملیاتی ناشـی از تکانه وجوه نقد یک  شرکت به شکل های مختلف می تواند بیـن فعالیت های سرمایـه گذاری، سود سهام و تامین مالی خارجی تخصیـص یابد، به عبارت دیگر، با توجه بـه رفتـار شرکتهـا در تخصیص وجوه نقد عملیاتی ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها تغییر می یابد. به عنوان مثال تکانه وجوه نقد در کوتاه مدت موجب افزایش پس انداز و کاهش تامین مالی خارجی می گردد، در این شرایط ساختار دارایی و سرمایه به همان میــزان تغییر می یابد. عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد عملیـاتی به شرایط آنها نیز بستگی دارد، این شرایط به عنوان محدودیت و یا عدم محدودیت مالی اظهار شده می باشد. محدودیت مالی معـرف عدم توانایی شرکت در پرداخت سود سهـام (یا رفتـــار پایین شرکت در پرداخت سود سهام)، عدم برداشت از پس اندازها و پایین بودن ارزش دفتری دارایی ها تعریف شده می باشد.در شرایطی که  شرکتها موانع فوق الذکررا نداشته باشند، بیانگر عدم محدودیت مالی می باشد[22]. بنا براین انتخاب مدلی مناسب برای بهره گیری از تغییرات وجوه نقد ناشی از تکانه وجه نقد که سازگار با شرایط فوق باشد، می تواند تعیین کننده باشد. لذا پژوهش حاضر درصددآن می باشد که مدلی را معرفی نماید که بیانگر نحوه ی تخصیص وجوه نقد مورد بهره گیری توسط شرکت ها یا همان رفـتار شرکت ها در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی بر روی سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی و به طور کلی بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها باشد.

مطلب مرتبط :   بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان - دانلود پایانامه ارشد

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی : پایان نامه حقوق