برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

          بررسی آنها (TWD)، نشان داد که یک دوره سه ساله عکس العمل سرمایه گذاری به تکانه جریان وجوه نقد در شرایط عدم محدودیت  مالی حدود 80% و در شرایط محدودیت مالی حدود 60% می باشد، در حالیکه عکس العمل مخارج سرمایه ای و سود سهام به تکانه های جریان وجوه نقد  بسیار ناچیز و کم اهمیت بود. به عقیده ی آنها (TWD)، پس انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی تاثیرات بسزایی در کاهش محدودیت های مالی آتی شرکت ها خواهد داشت، به گونه ای که کاهش تامین مالی خارجی در دوره جاری موجب افزایش ظرفیت تامین مالی آتی می گردد[22].

       لازم به ذکر می باشد که مبنای آنها (TWD)، برای طبقه بندی شرکتها به عنوان  محدودیت یا عدم  محدودیت مالی، نسبت پرداخت سود سهام، اندازه شرکت، رتبه بندی اوراق قرضه و رتبه بندی اسناد  تجاری شرکت ها بود [22].

 

 

ب) – تحقیقات انجام شده درایران

          ثقفی و هاشمی(1383)، به مطالعه تحلیلی ارتباط بین جریان های عملیاتی و اقلام تعهدی برای ارائه مدلی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی پرداخته اند. یافته های پژوهش آنها نشان داد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن ارتباط معنی داری هست.  بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح کلیه شرکت ها، همه ضرایب متغیر های مورد بهره گیری در مدل های مطرح شده، معنی دار می باشند، اما در سطح گرو ههای مختلف، بعضی از ضرایب متغیرهای مورد بهره گیری معنی دار نبودند[3].

مطلب مرتبط :   پایانامه در رابطه با : بررسی تاثیر برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

        کیمیا گری و عینعلی(1387)، در زمینه ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه تحقیقی انجام داده اند، که در این پژوهش کوشش شده با بهره گیری از ابزار های اقتصاد سنجی، مدل های مناسبی ارائه گردد. بدین مقصود با بهره گیری از تکنیک های غربال گری، تعداد 78 شرکت از شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده و اثرات متغیر های ارائه شده در تئوری توازن، تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی، تئوری هزینه های نمایندگی و تئوری زمان سنجی بازار طی سال های80 تا 84 مورد مطالعه قرار گرفته و بر آن اساس مدل رگرسیونی که بهترین برازش را از داده های موجود بدست می دهد، ارائه شده می باشد[3].

         کردستانی و نجفی(1387)، به مطالعه عوامل تعیین کننده ساختار سر مایه ( آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی ) پرداخته اند. نظریه های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عواملی همچون اندازه شرکت، فرصت

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران