برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

لاشه شتر می تواند ترکیبی از 56 درصد گوشت، 19 درصد استخوان و 14 درصد چربی باشد(یوسف و بابیکر، 1989). وزن لاشه شتر مقادیر متفاوتی گزارش شده است و با تغییر درجنس، نوع تغذیه و سن در زمان کشتار متغییر است(کادیم و همکاران،2008). وزن لاشه شتر معمولا مابین 125 تا 400 کیلوگرم است که با افزایش وزن حیوان زنده افزایش می یابد.میانگین وزن لاشه شتر 168 کیلوگرم است(ابوحیف، 1986) ولی در مطالعه خاتمی در سال 1970 وزن شترهای ایرانی خیلی بیشتر و در حدود 300 تا 400 کیلوگرم بوده است. در کنیا میانگین وزن لاشه 290 کیلوگرم بود(برمائود، 1969).
وزن شتر نر بیشتر از شتر ماده است، ویلسون در سال 1978 گزارش کرد که میانگین وزن شترهای سودانی 209 کیلوگرم بود که در میان آن ها وزن شترهای نر231 و شترهای ماده 196 کیلوگرم بود. وزن لاشه پوست کنده شده بین 55 تا 70 درصد وزن کل لاشه و وابسته به جنس، شرایط بدنی و تغذیه حیوان بود(کامون، 1995). وزن لاشه پوست کنده شده نرها بیشتر از ماده ها بود که بین 51 تا 54 درصد برای شترهای اتیوپیایی بود(کورتو، 2004 ).
ویلسون در سال 1978 گزارش کرده است میانگین وزن لاشه پوست کنده شده برای شترهای سودانی 48 درصد بود که از این میان 51 درصد برای نرها و 47 درصد برای ماده ها بود.
در شترهای استرالیایی درصد وزن لاشه پوست کنده شده 53 درصد برای شتر های نر 4 ساله و 48 درصد برای شترهای ماده 7 ساله بود (انجمن مرکزی صنایع شتر استرالیا، 1997). وزن کوهان که عموما از چربی درست شده است حدود 6/8 درصد از وزن لاشه است(کامون، 1995) و میتواند بر میزان درصد لاشه پوست کنده شده اثر بگذارد.
2-2-4- اهمیت و آمار پرورش
شترحیوانی چند منظوره است و میتواند برای تولید شیر، گوشت، پشم، حمل و نقل، گردشگری،کار کشاورزی، مسابقات سرعت و مسابقات زیبایی استفاده شود در حالی که دیگر حیوانات اهلی توانایی انجام سرویس های متنوع زیادی را برای انسانها ندارند(کادیم و همکاران، 2013).
شکل2-2-جمعیت شتر در مقایسه با دیگر گیاه خواران در جهان(کادیم و همکاران، 2013)
تعیین دقیق تعداد شتر در جهان بسیار مشکل است اولا زیرا شتر یک حیوان مهم برای انسانهای کوچ کننده و عشایر است که بطور متناوب حرکت می کنند ثانیا به خاطر اینکه شتر تحت واکسیناسیون نیست. بطور رسمی تعداد نهایی شترها در جهان در حدود 25 میلیون نفر است(سازمان جهانی غذا و دارو، 2009 ). بیش از 80 درصد جمعیت شتر در جهان در آفریقا و 60 درصد از این تعداد در شاخ آفریقا قراردارند.کشورهایی با جمعیت شتر بیش از یک میلیون نفر به ترتیب سومالی، سودان، اتیوپی، نیجر، موریتانی، چاد، کنیا، مالی و پاکستان هستند(کادیم و همکاران، 2013).
شکل2-3-کشورهایی با جمعیت شتر بیش از یک میلیون نفر(کادیم و همکاران، 2013)
جمعیت جهانی شتر بطور منظم با رشد سالانه حدود 4/3 درصد از سال 1961 در حال افزایش است ( زمان اولین سرشماری سازمان جهانی غذا و دارو) و از آن زمان تا کنون بیشتر از 2 برابر شده است اگرچه سرعت رشد برای تمام کشورها یکسان نبوده است می توانیم آنها را در 5 دسته تقسیم بندی کنیم
1-کشورهایی با رشد جمعیت زیاد (الجزایر، چاد، مالی، موریتانی، عمان، قطر، سوریه، امارات متحده عربی، یمن، اتیوپی و اریتره)
2-کشورهایی با رشد جمعیت عادی(بحرین، بورکینافاسو، جیبوتی، مصر، ایران، کنیا، نیجر، پاکستان، عربستان سعودی، سومالی، سودان، تونس و صحرای غربی)
3- کشورهایی با رشد جمعیت ثابت(لبنان، لیبی و سنگال)
4-کشورهایی با رشد جمعیت منفی(افغانستان، چین، هند، اسرائیل، اردن، مغولستان، جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی)
5- کشورهایی با سرعت کاهش رشد جمعیت زیاد(عراق، موروکو و ترکیه) (کادیم و همکاران، 2013).
شکل2-4-جمعیت جهانی شتر از سال 1961 تا 2009(کادیم و همکاران، 2013)
2-2-5- ترکیبات شیمیایی گوشت شتر
از لحاظ شیمیایی گوشت شتر رطوبت بیشتری از گوشت گوساله دارد همچنین مقدار پروتئین گوشت شتر بطور معنی داری بیشتر و چربی بین عضله ای و پروتئین های سارکوپلاسمیک آن بطور معنی داری کمتر از گوشت گوساله است(بابیکر و همکاران،1986).
جدول 2-2-ترکیبات شیمیایی گوشت شتر (با بیکر و همکاران،1990)
 
عضله راسته
عضله خلفی ران
عضله سردست
رطوبت(%)
89/75
81/75
23/75
دسته بندی : علمی