برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
اسانس های روغنی دارچین چینی و پونه کوهی بطور موفقی برای افزایش حساسیت گوشت گوساله به اشعه استفاده شد(تورگیس و همکاران، 2008).
ترکیب اسانس های روغنی گیاهی نیسین باعث افزایش فعالیت ضد میکروبی آن ها در برابر لیستریا مونوسایتوژنز می شود(سولوماکوس و همکاران ، 2008).
فساد محصولات گوشتی بوقلمون تیمار شده با حرارت توسط عصاره آبی رزماری، مریم گلی و آویشن ممانعت می شود(میلینگ و همکاران، 2008).
تیمار(همگن کردن) گوشت با اسانس های روغنی پونه کوهی و مریم گلی بطور معنی داری اکسیداسیون را حین فرایند دمایی کاهش می دهد (فاساز و همکاران، 2007).
عصاره میخک، رزماری، پوست درخت سنا وشیرین بیان به تنهایی فعالیت ضد میکروبی قوی نشان می دهند اما مخلوط عصاره رزماری و شیرین بیان بهترین ممانعت کننده در برابر 4 نوع باکتری (لیستریامونوسایتوژنز، اشرشیاکلی، سودوموناس فلوروسنس و لاکتوباسیلوس سیک) در گوشت خوک تازه بسته بندی شده با اتمسفر اصلاح شده و تکه های گوشت ران گوساله بسته بندی شده در خلا و نگهداری شده در 4 درجه سانتیگراد است(ژانگ و همکاران، 2009).
عصاره میخک از رشد سالمونلا تیفی موریوم، آئروموناس هیدروفیلا و تولید توکسین توسطاشرشیا کلیدر یک سیستم مدل شامل گوشت مرغ حین نگهداری در یخچال جلوگیری میکند(تاج کریمی و همکاران، 2010).
در سال 2008 چاندر و همکاران اثر مخلوط کیتوزان و نعنا را بر روی سالامی گوشت خوک بررسی کردند نتایج نشان داد که مدت زمان نگهداری سالامی گوشت خوک همراه با مخلوط کیتوزان و نعنا در یخچال حداقل یک هفته بیشتر از گروه کنترل بود (سوتیه و همکاران، 2008).
2-4-رزماری
2-4-1-گیاه شناسی
رزماری گیاهی است از خانواده لامیاسه که در فارسی به آن اکلیل کوهی، رومارن و رزماری ودر عربی اکلیل الجبل میگویند(خضری، 1381). گیاه یا درختچه ای ست همیشه سبز با شاخههای انبوه چوبی به ارتفاع نیم تا یک متر که پاجوش های آن کرکدار است و برگهای سوزنی شکل دارد. برگهای آن محکم و نازک است و از بغل برگها در قسمتهای فوقانی گیاه گلهای چند قسمتی آبی رنگ (آبی روشن)می رویند. برگهای برگشته آن با سطح فوقانی سبز رنگ و سطح تحتانی خاکستری تیره است (خضری، 1381). میوه آن چهار فندقه بوده و به رنگ قهوه ای و سفت و گرد و تخم آن کوچک و در داخل میوه است. تمام برگها و شکوفه و اعضای گیاه معطر و خوشبو بوده و برگ و شکوفه آن کمی تلخ و تند است (میر حیدر،1382). رزماری بومی مناطق مدیترانه است و در ایران، کردستان و آذربایجان میروید و در اکثر نقاط جهان کشف میگردد. تکثیر آن از طریق کاشتن دانههای رسیده، قلمه، خوابانیدن شاخهها و یا کاشتن شاخه های ریشهدار صورت میگیرد(خضری، 1381).
2-4-2-خواص و کاربردها
خانواده لامیاسه یکی از پر کاربردترین منابع ادویهای جهان هستند (ساچتی و همکاران،2004). در این خانواده جنسهای رزماری و آویشن مورد توجه خاص قرار گرفتهاند که ناشی از ترکیبات آروماتیک و بیولوژیک گزارش شده در آنها است (کریم و همکاران، 2013).
برگ خشک و تازه رزماری به مقدار زیاد بعنوان یک افزودنی در آشپزی مدیترانهای استفاده میشود و دارای یک طعم تلخ و گس است که مکمل گسترهی وسیعی از غذاهاست (یانگ و همکاران، 2011) و اغلب برای مزهدار کردن غذاهایی که کباب میشوند مورد استفاده قرار میگیرند. بطور تاریخی رزماری بعنوان یک عامل دارویی در درمان قولنج کلیه و دردهای قاعدگی استفاده می شده است و همچنین برای کاهش علایم اختلالات تنفسی و تحریک رشد مو از عصاره رزماری استفاده میشده است. همچنین از بوی آن در درمان اضطراب و افزایش هوشیاری استفاده میشود (یانگ و همکاران، 2011). در تایوان از رزماری به عنوان مهیج و سقط کننده جنین مورد توجه قرار گرفته است و مصرف زیادتر از حد مجاز آن را سمی میدانند. در فیلیپین جوشانده برگهای آن را به عنوان مقوی تونیک، بادشکن، محرک، معرق و قاعده آور مصرف میکنند. در استعمال خارجی آب خیسانده برگهای آن برای شست و شوی چشم در موارد ورمهای ملتحمه زکامی بکار میرود و برای حمام کردن زنان که تازه وضع حمل کردهاند به عنوان حمام معطر و همچنین برای حمام کردن بیماران روماتیسمی و فلجها کاربرد دارد(میر حیدر، 1382).
در طب سنتی به عنوان ضد عفونی کننده، داروی قابض، ضد اسپاسم، خلط آور و ضد سرفه استفاده شده اند (دلیسی و همکاران2007). همچنین جهت خواص آنتی اکسیدانی، ضد فساد، ضد قارچ، ضد سرطان و ویژگیهای ضد ویروسی شناخته شدهاند (گچکار و همکاران، 2007؛ چیزولا و همکاران، 2008 ؛اوکو و همکاران،2010؛ کریم و همکاران، 2013).
2-4-3- ترکیبات شیمیایی
ترکیبات اصلی که باعث خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی رزماری میشود عبارتند از 1 و 8 سینئول، آلفا پینن و کامفور (جردن و همکاران، 2013؛کریم و همکاران، 2013). تغییر در ترکیبات شیمیایی گیاه رزماری به شرایط محیطی (تایگرین-کردجونی و همکاران، 2007) استرسهای آبیوتیک (تونکتی و همکاران، 2011)، ژنتیک(زائولی و همکاران، 2013) و سطح ارتباط گیاه با آب و هوا (سلیکتاس و همکاران،2007؛ زائوعلی و همکاران، 2013) بستگی دارد. برای مثال سلیکتاس و همکاران در سال 2007 فهمیدند که گیاه رزماری ای که در فصل بهار چیده میشود غنی از 1و8 سینئول و کامفور است و حداکثر فعالیت ضد میکروبی را نشان میدهد.
2-5-مروری بر پژوهش های پیشین
دولاج وهمکاران (2012) اثر دوزهای متفاوت عصاره رزماری را روی اکسیداسیون لیپیدها، پایداری رنگ و غلظت آنتی اکسیدان در کاهش مصرف نیتریت در پاته جگر بررسی کردند، نتایج نشان داد که عصاره رزماری بطور معنی داری اکسیداسیون لیپید ها را کاهش داد ولی روی پایداری رنگ اثری ندارد.
گئورگانتلیس و همکاران (2007) اثر عصاره رزماری، کیتوزان و آلفا توکوفرول را بر پارامترهای میکروبیولوژیکی و اکسیداسیون چربی سوسیس خوک تازه در°c 4 بررسی کردند، نتایج نشان داد هنگامی که عصاره رزماری همراه کیتوزان استفاده شد اثر بهتری داشته و تعداد باکتری کمتری شمارش شد.
جنانو همکاران (2003) افزایش مدت نگهداری استیک گوساله بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده بوسیله تیمار با رزماری و قراردادن در زیر نور بدون uvرا بررسی کردند، نتایج نشان داد استفاده از مخلوط آنتی اکسیدان رزماری و ویتامینc توامان در غیاب اشعه uv سرعت تولید مت گلوبین و اکسیداسیون لیپید و رشد میکروبی را بصورت معنی داری کاهش داده و می تواند مدت نگهداری را 20-10 روز افزایش دهد.
ویودا و مارتوس و همکاران در سال (2010 )گزارش کردند، اضافه کردن اسانس های روغنی رزماری و آویشن ( 02/0 درصد) در ترکیب با فیبر مرکبات (1درصد) و بسته بندی در خلا، بصورت معنی داری تعداد باکتری های هوازی و اسید لاکتیک راحین نگهداری در24 روز کاهش داد ولی بین عصاره های متفاوت اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
نت زیمانی و همکاران (2010) مشاهده کردند اضافه کردن عصاره 2/0درصد رزماری همراه با محلول 5/1 درصد وزنی/ وزنی از محلول اتیلن دی آمید تترا استات یا لیزوزیم به فیله جوجه تعداد کلی باکتری ها را حین نگهداری در 4 درجه سانتیگراد برای مدت 25 روزکاهش داد و مدت نگهداری آن را در مقایسه با گروه کنترل 7 تا 8 روز افزایش داد.
میلینیک و همکاران (2008) اثر آنتی اکسیدانی عصاره آبی رزماری، آویشن و مریم گلی را بر روی گوشت خوابانده شده با آنها و سپس پخته شده بررسی کردند، نتایج نشان داد خواباندن گوشت با جوشانده های گیاهی مقادیر بسیار کمی از تیوباربیتوریک اسید را در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند و اکسیداسیون در نمونه های خوابانده شده با آویشن و مریم گلی بصورت معنی داری بیشتر از نمونه های خوابانده شده با رزماری بود.
در تحقیق دیگری ژانگ و همکاران (2009) اثر میخک، رزماری، پوست درخت سنا و شیرین بیان را بر روی گوشت خوک تازه و بسته بندی شده با اتمسفر اصلاح شده و گوشت ران گوساله خرد شده و بسته بندی شده در خلا بسته بررسی کردند، آن ها گوشت را در دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت 24 روز نگهداری کردند و فهمیدند در روز 28 جمعیت باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت خوک تازه برای غلظت های 5/2، 5 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب 9/2، 1/3 و 6/3 لگاریتم کاهش یافت همچنین گونه های سودوموناس به ترتیب 6/1، 1/2 و 6/2 لگاریم و تعداد کل کلی فرم ها به ترتیب6/0 ، 8/0 و 2/1 لگاریتم کم شد. تعداد باکتری های لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت ران گوساله خرد شده 5/2، 6/2 و 3 لگاریتم و تعداد باکتری های اسید لاکتیک 4/2، 6/2 و 8/2 لگاریتم به ترتیب برای غلظتهای 5/2 و 5 و 10 کاهش داشت. در نهایت ژانگ و همکاران به این نتیجه رسیدند که ترکیب رزماری و شیرین بیان، پتانسیل خوبی برای نگهداری از گوشت خوک تازه و ران گوساله خرد شده دارد.
فصل سوم
مواد و روشها
3-1-مواداولیه
دسته بندی : علمی