برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
برک لورا. روان شناسی رشد(از لقاح تا کودکی ). مترجم : یحیی سید محمدی (1385)، نشر ارسباران، ویرایش چهارم, چاپ 21، جلد اول.
بشارت ، محمدعلی (1379). ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ( گزارش طرح پژوهشی).
بشارت ، محمدعلی ؛ فرهادی ، مهران و گیلانی ، بیژن (1385). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و احساس غربت خانواده و رفتارهای نابهنجار جوانان . فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 1(2و3).
بشارت ، محمدعلی؛گلی نژاد، محمد و احمدی ، علی اصغر(1382). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی. مجله اندیشه و رفتار، 8(4).
بهرامی، فاطمه (1376). بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب دانش آموزان متوسطه دختر و پسر اصفهان. شورای تحقیقات آموزش و پرورش اصفهان.
بیابانگرد، اسماعیل. (1378). روش های پیشگیری از افت تحصیلی، تهران: انجمن اولیاء و مربیان
پاول و اندایت. 1378. فشار روانی اضطراب و راههای مقابله با آن. ترجمه دکتر بخشی‌پور و صبوری. مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی.
پناهی شهری، محمود، 1372. بررسی مقدماتی روایی و اعتبار فرم های سیاهه حالت و صفت اضطراب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
پیوسته گر مهرانگیز، سیف سوسن، درویزه زهرا، پورشهریاری مه سیما. (1385). پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آن‌ها. مطالعات روان شناختی ، 2(2-1):125-146.
جرالد ، دیویسون؛ جان ام . نیل و آن. ام. کرینگ(1384). آسیب شناسی روانی ، جلداول (2004).ترجمه مهدی دهستانی. تهران : نشر ویرایش.
حق شناس مرتضی، نوربالا احمدعلی، اکابری سید آرش، نجاتی لائین وحید، صالحی، منصوره، طیبی زهرا. (1389). بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های دلبستگی دانشجویان. فصلنامه اخلاق پزشکی، 4 (14): 181-167.
خداپناهی، محمدکریم. 1376. انگیزش و هیجان. تهران. انتشارات سمت.
دادستان، پریرخ. (1376). سنجش و درمان اضطراب امتحان. مجله روان شناسی،1(1): 60-31.
دادستان، پریرخ. 1375. روان شناسی مرضی – تحولی از کودکی تا بزرگستالی. انتشارات سمت.
دادستان، پریرخ. 1376. سنجش و درمان اضطراب امتحان. مجله روان‌شناسی، 1: 31.
دلاور ، علی (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران : انتشارات رشد . بشارت ، محمدعلی و شالچی ، بهزاد (1386). سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی . فصلنامه روانشناسان ایرانی ،3(11).
ریچارد پی ، هالجین ؛ سوزان ، کراس ویتبرن(1384) . آسیب شناسی روانی (ویراست چهارم). جلد دوم (2003). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران : نشر روان.
سدر بوشان، نجمه. (1384). تأثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، 7(25):2-34.
سرگلزایی، محمد رضا، ثمری، علی اکبر، کیخانی، علی اصغر (1382). رویکرد شناختی رفتاری و برنامه ریزی عصبی کلامی اضطراب امتحان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، 5(17و18):47-34.
سلیگمن ، مارتین ای. پی و روزنهان ، دیوید ال(1385). روانشناسی نابهنجاری آسیب شناسی روانی ، جلد دوم(2000). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران : نشر ارسباران.
سیف ، علی‌اکبر. 1367. تغییر رفتار در رفتار درمانی – نظریه‌ها و روش‌ها. انتشارات نشر دانا.
سیف، علی‌اکبر، مقدمه‌ای به روان‌شناسی یادگیری. انتشارات دوران.
شاملو، سعید(1382). مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد.
صاحبی، علی، اصغری، محمد جواد. (1381). اعتبار یابیدمقیاس اضطراب امتحان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد.