برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2900
17.8
6.03
53.6
1.98
11
1340
9.48
8.7
240
13.88
8
3680
17.8
یکی از مهمترین مزایای ساختارهای دولایه مکمل، افزایش پهنای باند برای تمامی باندها میباشد. که جدول (2-1) این خاصیت را نشان میدهد. اگر چه دو پچ مکمل در دولایه مختلف قرار دارند اما بازهم ممکن است بتوان از قانون بابینت برای توجیح خواص فوق استفاده کرد. شکل (2-38) پترن تشعشعی را برای ، برای چندین فرکانس آنتن پچ دولایه سرپینسکی، با لایههای مکمل نشان میدهد.
شکل 2-38 : پترن تشعشعی آنتن پچ دولایه سرپینسکی، با لایههای مکمل [5]
همانطور که در این شکل ملاحظه میکنید، پترن تشعشعی برای اولین فرکانس در هر دو صفحه به صورت تک جهته و بدون ریپل میباشد. ولی با افزایش فرکانس رزنانس تعداد ریپلهای موجود در پترن افزایش مییابد. نکته دیگری که در این شکل قابل مشاهده است، تغییر آنتن از حالت برساید به اندفایر با افزایش فرکانس رزنانس میباشد. در خصوص بهره تشعشعی این آنتن نیز همانطور که در جدول (2-1) مشاهده کردید، با اضافه شدن لایه مکمل، گین آنتن افزایش مییابد.
2-8- آنتن سه بانده مرکب
در این بخش با آخرین ساختار سرپینسکی چندبانده آشنا میشویم. به منظور طراحی یک آنتن سه بانده، از یک آنتن دوبانده سرپینسکی بهبودیافته به همراه یک آنتن تک بانده استفاده شده است. به همین دلیل از این آنتن به عنوان یک آنتن مرکب یاد میشود. در ساختار آنتن سه بانده مرکب، آنتن دوبانده بر روی آنتن تک بانده و در دولایه مختلف قرار دارند. به کارگیری این ساختار باعث ایجاد آنتنی با پهنای باند زیاد، راندمان تشعشعی بالا و پترن تشعشعی یکسان برای تمامی باندها میگردد.
به طور کلی با ظهور نسلهای دوم و سوم مخابرات سیار، نیاز به استفاده از آنتنهای چندبانده با پهنای باند زیاد و پترن تشعشعی یکسان برای تمامی باندها، رو به افزایش است. به طورکلی در این میان استفاده از آنتنهای مایکرواستریپ بدلیل کم هزینه بودن، کوچک بودن و سادگی ساخت از کاربرد بیشتری برخوردار است. مشکل اصلی آنتنهای مایکرواستریپ عدم یکسان بودن پترن تشعشعی آنها در تمامی باندهای فرکانسی میباشد. روشهای متعددی به منظور تبدیل یک پچ ساده به یک آنتن چندبانده، با پهنای باند قابل توجه در هر باند، پیشنهاد شده است. ساختاری که در این بخش معرفی میگردد، یکی از انواع آنتنهای بهبودیافته به منظور کاربرد سیستمهای مخابرات سیار میباشد. آنتنی که در این بخش پیشنهاد شده است علاوه بر بهینه بودن از نظر خواص چندبانده، دارای پهنای باند بزرگی در تمامی فرکانسهای رزنانس نیز میباشد نکته قابل توجه در خصوص این آنتن استفاده از پچهای پارازیتیک در تمامی باندها، به منظور افزایش پهنای باند آنتن میباشد.
شکل (2-39) ساختار کلی آنتن مرکب را نشان میدهد. همانطور که در این شکل ملاحظه میکنید فرکانس باند اول این آنتن ناشی از یک پچ مثلثی ساده میباشد که به همراه یک پچ پارازیتی در لایه بالای آن عمل میکند. نکته دیگر در این ساختار این است که پچ پارازیتی اول به عنوان زمین برای آنتن دوبانده سرپینسکی مورد استفاده قرار میگیرد.
شکل 2-39 : ساختار کلی آنتن مرکب [6]
دسته بندی : علمی