برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر
بر اساس این نوع طبقه‌بندی خطرات را می‌توان به‌صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف- خطرات انسان‌ساز ویرانگر
ب- خطرات انسان‌ساز معمولی
ج- خطرات طبیعی ویرانگر
د- خطرات طبیعی معمولی
این تقسیم‌بندی به شکل دیگری نیز با توجه به معیار داوطلبانه و غیر داوطلبانه بودن صورت گرفته است. خطر آتش‌سوزی در اینجا نیز دارای ابعاد متعدد است. انفجار هسته‌ای و غیره نمونه‌های رایجی از حوادث انسان‌ساز ویرانگر هستند. اگرچه آتش‌سوزی‌ها عمدتاً از نوع انسان‌ساز معمولی هستند که به‌طور متوسط دارای تلفات انسانی نیستند ولی در میان آن‌ها آتش‌سوزی‌های ویرانگر نیز وجود داشته‌اند. همچنین آتش‌سوزی‌هایی که طی سال‌های اخیر در جنگل‌ها رخ‌داده‌اند دارای آثار ویرانگری بر محیط طبیعی و انسانی بوده‌اند. اگرچه این آتش‌سوزی‌ها دارای تلفات انسانی چندانی نبوده‌اند (مرکز داده و مدیریت آتش‌سوزی ملی ایالت متحده، 1998).
طبقه‌بندی آتش‌سوزی‌ها در نواحی شهری را می‌توان به‌صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف- آتش‌سوزی فضای باز
ب- آتش‌سوزی ساختمانی
ج- آتش‌سوزی وسایل نقلیه
معمولاً بیش از 80 درصد مرگ‌ومیرهای آتش‌سوزی مربوط به آتش‌سوزی‌هایی هستند که در فضاهای بسته و ساختمان‌ها رخ می‌دهند. در همین حد هم زخمی‌های آتش‌سوزی مربوط به این نوع سوانح می‌باشند (آلیسن ، 1990).
دلایل آتش‌سوزی در شهرها
آتش‌سوزی در مناطق شهری دارای دلایل متعددی هستند. برخی از این دلایل را می‌توان به‌صورت زیر فهرست کرد:
الف- تصادفی مشکوک؛ ب- سیگار کشیدن؛ ج- سیستم گرمایی؛ د- پخت و پز؛ هـ- توزیع برق؛ و- وسایل و تجهیزات؛ ز- شعله‌های باز؛ ح-طبیعی؛ ط- در معرض قرار گرفتن. البته این دلایل در مورد آتش‌سوزی‌های مختلف یکسان نیست. مثلاً آتش‌سوزی ناشی از پخت و پز در ساختمان‌ها بسیار بیشتر از فضاهای باز و وسایل نقلیه است. در مورد وسایل نقلیه به‌ویژه در کشورهایی که درصد بیشتری از آن‌ها تحت پوشش بیمه هستند، آتش‌سوزی‌های عمدی بسیار زیاد است. البته به دلیل تفاوت‌های زیادی که بین ساختمان‌ها وجود دارد لازم است مطالعه آتش‌سوزی در ساختمان‌ها به‌طور جداگانه صورت گیرند. دلایل آتش‌سوزی در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی با یکدیگر متفاوت هستند، درحالی‌که ساختمان‌های غیرمسکونی بیشتر در معرض آتش‌سوزی‌های عمدی هستند؛ بنابراین معمولاً پخت و پز رتبه اول رادار است. سایر دلایل مانند سیستم گرمایی، آتش‌سوزی‌های عمدی، سیگار کشیدن، اتصال برق و … در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند، در میان آتش‌سوزی‌های نواحی شهری و سیگار کشیدن از دلایل اصلی آتش‌سوزی‌های منجر به مرگ‌ومیر است (آلیسن، 1990).
کاربرد انواع مدل‌ها در بررسی مراکز خدمات‌رسانی
مدل دایره‌ای یا شعاعی
در این مدل فرض بر این است که پتانسیل مشتری و یا استفاده‌کننده از طریق تعداد افرادی که در یک منطقه و در فاصله نزدیک به هر مرکز فروش یا مرکز خدمات زندگی می‌کنند، تعیین می‌شود. همزمان با افزایش تعداد افراد ساکن در منطقه پیرامون یک مرکز خدماتی پتانسیل بالا خواهد رفت. این مدل در GIS از طریق تجزیه‌وتحلیل ایجاد حریم قابل پیاده کردن می‌باشد.
مدل تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی
نزدیکی عملیاتی است در مورد فاصله بین عوارض. این معیار معمولاً با واحد طول اندازه‌گیری می‌شود، اما با واحدهای دیگر نظیر زمان، سفر و غیره می‌تواند اندازه‌گیری شود. برای اندازه‌گیری نزدیکی باید چهار پارامتر مشخص گردند:
الف- موقعیت هدف (مثلاً یک جاده، بیمارستان و سایر مراکز خدماتی)
ب- واحد اندازه‌گیری (مثل فاصله به متر و زمان سفر به دقیقه)
ج- تابعی برای محاسبه میزان نزدیکی (مثل فاصله به خط مستقیم و یا زمان سفر)
دسته بندی : علمی