برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اهداف تحقیق
بررسی و تبیین آثار و احکام شبیه سازی در نظام کیفری ایران و فقه امامیه
ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
شناخت دیدگاه فقیهان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در حکم به جواز یا عدم جواز پدییده شبیه‌سازی انسان با بررسی زمینه و دلایل صدور این احکام، همچنین مقایسه تطبیقی آن با دیدگاه فقیهان اهل سنت.
شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)
ارائه پایا ن نامه در مجامع علمی و همایش‌ها جهت نمایاندن جایگاه شبیه‌سازی در فقه و حقوق
روش تحقیق
این پژوهش، با قصد معرفی بیشتر درزمینه موضوع شبیه‌سازی انجام می‌گردد، لذا بر اساس این نگرش این تحقیق از نوع نظری هست. از سوی دیگر تلاش شده تا مسائل فقهی و حقوقی مسئله شبیه‌سازی را به‌گونه‌ای تحلیلی و موشکافانه مطرح و پاسخ داده شود؛ بر این مبنا روش ارائه مطالب به‌صورت علی – تحلیلی است. در انجام این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. به این معنا که نویسنده پس از جمع‌آوری مطالب از میان منابع مختلف فارسی و عربی و مراجعه به کتابخانه‌های مختلف و نیز پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی، اقدام به تهیه فیش از مطالب گرداوری شده می گردد و با مشاوره‌های استاد راهنما مشاور به تدوین مطالب می پردازد.
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق
مبحث اول-مفهوم ژن
ژن (Gene) چیست؟ ژن عبارت است از واحد یا ذره بنیادین فیزیکی که (ژنوتیپ) و (فنوتیپ) موجود زنده در آن‌جا برنامه‌ریزی و تعیین می‌گردد. به تعبیر دیگر، تمامی ویژگی‌های ظاهری ـ فیزیکی و نیز تغییرات روانی، مغزی و حیاتی سرچشمه در آن دارد. ماده اصلی در ساختار ژن‌ها، D. N. A است و D. N. A تمامی موجودات از دو پایه و ستون (قندی) و (فسفات) که به وسیله بازهای آلی چهارگانه (A ـ آدنین)، (C ـ سیتوزین)، (G ـ گوانین) و (T ـ تینین) به هم پیوند دارند، ساخته شده است. شبیه‌سازی انسان با روش مهندسی ژنتیک بر روی همین بازهای چهارگانه صورت می‌گیرد و در اثر ایجاد ترکیبات و پیوندهای جدید میان آن‌ها تغییرات و تشابهات را در انسان‌ها به وجود می‌آورند.(محسنی،66:1389)
مبحث دوم-مفهوم شبیه‌سازی‌
شبیه‌سازی یا سیمولاسیون ، تقلید یک چیز واقعی یا وضعیت اجتماعی یا یک فرایند است و معمولاً متضمن وانمایاندن شماری ویژگی‌ها یا رفتارهای کلیدی در یک سامانهٔ فیزیکی یا انتزاعی است. شبیه‌سازی در بسیاری زمینه‌ها از جمله مدل‌سازی سامانه‌های طبیعی و انسانی، برای کسب بنیش پیرامون نحوهٔ کارشان، به کار می‌رود. موارد دیگر شامل شبیه‌سازی فناوری برای بهینه‌سازی عملکرد، مهندسی ایمنی، آزمایش، آموزش و مهارت‌آموزی‌است. از شبیه‌سازی می‌توان برای نشان‌دادن تأثیرات و عواقب غایی شرایطی دیگرگونه—که مثلاً در عالم واقع برقرار نبوده‌است—یا شق‌های دیگر سلسله کنش‌ها استفاده کرد. معادل شبیه‌سازی در عربی «استنساخ» و در لاتین Cloning و در فرانسه Clonege است. واژه شبیه‌سازی در فرهنگ‌نامه‌های پزشکی چنین توضیح داده شده است: «کلونیگ» از کلمه یونانی Clon به معنای جوانه و ترک چوب گرفته شده است و کلونینگ، در لغت عبارت است از بریدن، تکثیر کردن و قلمه زدن. شباهت شبیه‌سازی با قلمه زدن در این است که در روش مورد بحث، عمل تولید مثل بدون عمل لقاح (ترکیب سلول‌های نر و ماده) صورت می‌پذیرد. شبیه‌سازی (Cloning) اصطلاحا عبارت است از کشت هسته سلول غیر جنسی انسان یا حیوان – که دارای کرموزوم کامل می‌باشد – در سلول تخمک عاری از هسته جنس ماده، و بارور کردن این تخمک به کمک روش‌های ویژه در رحم طبیعی یا مصنوعی، به منظور تشکیل موجود زنده‌ای که از لحاظ شکل ظاهری دقیقا مانند صاحب هسته سلول اولیه باشد. یا به بیان ساده‌تر، کلونینگ به معنای «تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه‌ای غیرجنسی» می‌باشد.(رضایی منش،51:1391)
اگر بخواهیم شبیه‌سازی انسان را به صورت کوتاه و عمومی بیان داریم، عبارت از روانه‌ای است که در آن ژن‌های انسان به وسیله دانشمندان با کمک دانش و فنّاوری‌های جدید در این عرصه، مهندسی و برنامه نویسی می‌شوند، اما در اصطلاح فنی و علمی شبیه‌سازی انسان فرایند بس پیچیده‌ای است که سازوکار آن به گونه زیر می‌باشد:
سلول بنیادی تخم یا تخمک.
۲. سلول بالغ یک بافت از اعضای بدن انسان.
۳. عملیات و فرایند تخلیه هسته‌ای و جایگزینی در هسته‌ای دیگر.
جهت تولید همانند یک موجود انسانی، نخست سلول تخم یا تخمک را از وجود یک خانم می‌گیرند و نقشه ژنتیکی (یا D. N. A) آن را بیرون می‌کنند. سپس سلول بافتی از بافت‌های بدن فرد دیگر از انسان را مثل سلول استخوان، پوست ، مغز ، عصب … را گرفته، نقشه ژنتیکی او را نیز تخلیه می‌نمایند و D. N. A او را با روش‌های شیمی و جریان الکتریسته داخل سلول تخمک که از D. N. A خودش تخلیه گردیده است، می‌سازند.(حمیدی،28:1390)
هر سلول از هر بافت و عضو بدن انسان، اطلاعات تمامی بافت‌های بدن را دارد، اما تنها اطلاعات مربوط به بافت همان عضو در آن فعال و آشکار است، نه اطلاعات بافت‌های اعضای دیگر. در مقابل، درسلول تخمک یا سلول جنسی اطلاعات تمامی بافت‌های بدن به صورت فعال و بیدار وجود دارند. بنابراین هنگامی که نقشه ژنتیکی سلولی، از عضوی از بدن تخلیه و در هسته تخلیه شده سلول تخم یا تخمک جایگزین می‌گردد، اطلاعات همه بافت‌ها از تمامی اعضای بدن در آن نیز فعال می‌شود و از تمامی امکانات و اطلاعات سلول تخمک به جز D. N. A استفاده می‌نماید. سپس این سلول داخل رحمصاحب سلول تخمک می‌شود و به صورت طبیعی سیر تکاملی خویش را پیموده، موجود انسان تولید می‌شود که از نظر ساختمان، نقشه و اطلاعات ژنتیکی همانند و شبیه کسی است که D. N. A از سلول او گرفته شده است.(امیدی،104:1388).
شبیه سازی که به آن «کلونینگ » گفته می شود، از ریشه «کلون » است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن «جوانه زدن و تکثیر کردن » است . «کلونینگ » در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی » و فعلا به عمل کاشت جنینی در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد . و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DN A سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است .
به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است . از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است.درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند .
آنچه گفته شد گونه معمول شبیه سازی است، وگر نه شبیه سازی گونه های دیگری هم دارد که به برخی از آنها به صورت اختصار اشاره می شود:
دسته بندی : علمی