Comments: 0 Posted by: Posted on:

نکته که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اصل بر این است که بار اثبات خطا برعهده مدعی است (البینه علی المدعی) در اجرای این اصل اثبات خطای پزشک خانواده برعهده بیمار است و در همه حالات پزشک خانواده متعهد به سعی و کوشش و مواظبت و ارتقای سلامت بیمار است . بیمار بایستی خطای که پزشک خانواده مرتکب آن شده است را اثبات نماید .


گفتار دوّم : ورود خسارت ناشی از فعل زیانبار پزشک خانواده
شرط لازم برای تحقق مسؤولیت مدنی پزشک خانواده ورود خسارت از جانب وی به بیمار است . هر چند ممکن است پزشک مسامحه کار باشد ولی تا زمانی که خسارتی ایجاد نشده باشد بیمار نمی تواند علیه پزشک خانواده خویش اقامه دعوا کند به این ترتیب صرف عدم انجام تعهد از جانب پزشک خانواده برای تحقق مسؤولیت وی کفایت نمی کند بلکه باید خسارتی مستقل از عدم انجام تعهد ایجاد گردیده باشد .
خسارت سنگ اوّل بنای مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد . هر چند لفظ خسارت را قانون تعریف
نمی کند ، لیکن قوانین مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان یا به اسامی دیگری نام می برد ، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد ، خسارت دادرسی و … از این قبیل هستند .
خسارت در لغت به معنای زیان ، ضرر، نقصان ، کاستی ، از دست دادن ، از بین بردن و خلاف نفع و سود است. خسارت در عرف نیز به همین معنا استعمال می شود ، یعنی هر کجا جان و مال ،‌آبرو و متعلقات شخصی دچار آسیب و کاستی شود یا از افزایش آن جلوگیری شود خسارت وارد گردیده است.
فعل زیانبار پزشک خانواده ممکن است بصورت انجام عمل مثبت محقق شود مانند این که بوسیله سهل انگاری در نظارت بر تیم سلامت یا سهل انگاری در تشخیص بیماری زیانی به بیمار وارد گردد. در مواردی نیز ترک فعل پزشک خانواده موجب ورود ضرر به بیمار می گردد. به نظر می رسد در این فرض اگر ترک فعل در خلال انجام وظیفه از جانب وی صورت گیرد و قانون یا عرف انجام عمل را وظیفه مسلّم عامل ورود زیان بدانند، ترک فعل یک عمل وجودی تلقی می گردد و عامل مسئول خواهد بود مانند آن که پزشک خانواده مؤظف است بعد از ارجاع بیمار به خدمات سطح دو سلامت (= خدمات تخصصی) بیمار را تحت نظر قرار دهد و بیماری را کنترل کند . در این فرض اگر بیمار را بعد از ارجاع به حال خود رها کند مسئول خواهد بود .
گفتار دوم : اقسام خسارات وارده ناشی از فعل زیانبار پزشک خانواده
زیان هایی که ممکن است از طرف پزشک خانواده یا سایر همکاران تحت کنترل وی به بیمار وارد آید به سه دسته تقسیم می شوند :
دسته اوّل : زیان های مادی است که بر اثر فعل زیانبار پزشک به اموال و دارائی بیمار وارد می گردد ، یا منفعتی را از وی سلب می نماید.
دسته دوم : زیان هایی است که به عواطف و احساسات بیمار وارد می آید .
دسته سوم : زیان های جسمانی و صدمات بدنی است که به جرح یا نقص عضو و یا از کارافتادگی بیمار مربوط می شود.
الف- خسارات مادی بیمار
یکی از خساراتی که احتمال ورود آن به بیمار بسیار زیاد است خسارت مادی یا مالی می باشد با این وجود درکشورهای مختلف نحوه جبران این خسارت پیش بینی شده است امّا تعریفی از آن بعمل نیامده .
در حقوق ما نیز تعریف قانونی از خسارت بعمل نیامده لکن با توجه به مواد قانونی مربوطه از جمله ماده 9 از قانون آئین دادرسی کیفری سابق و ماده 728 همان قانون (ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی جدید) از سوی نویسندگان حقوقی خسارت مادی این گونه تعریف شده برخی معتقدندکسر ثروت ودارایی خسارت مالی است . و کاستن از دارائی شخصی و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد باعث اضرار به اوست.(وحدتی ، شبیری ،سید حسن، 1385، همان) به عبارت دیگر هر آنچه که از دست رفته و قابل تقویم و ارزیابی به پول باشد خسارت مادی است .
پزشک خانواده ، عهده دار ارائه خدمات سطح یک سلامت می باشد بنابراین ممکن است در زمان مراجعه بیمار ، علت بیماری را به خوبی تشخیص ندهد و با سپری شدن یک دوره زمانی بیماری تشدید یابد یا به علت سوء معالجه توسط او بیماری تشدید یابد و لذا ممکن است از این رهگذر هزینه های مجدد بر بیمار تحمیل شود مانند هزینه های بستری در بیمارستان یا هزینه های آزمایشگاهی یا این که خطای پزشکی او سبب تفویت منافعی از بیمار گردد که شامل از دست دادن کار یا موقعیت های مناسب در مدت بستری شدن و درمان می باشد. بنابراین لازم است که خسارات مادی بیمار ناشی از خطای شغلی وی را مورد برسی قرار دهیم .
1- خسارات ناشی از فوت فرصت
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


گاهی بیماری به پزشک خانواده مراجعه می کند و با ارجاع به موقع او به خدمات تخصصی سطح دو سلامت فرصت درمان وجود خواهد داشت ولی به دلیل خطای در تشخیص توسط پزشک خانواده سالم معرفی می گردد و حتی پزشک تجویز آنتی بیوتیک را لازم نمی داند ولی بعداً به دلیل این قصور آسیبی به بیمار وارد آید پزشک مسئول خواهد بود . نمونه این مورد در بروکسل مطرح شد که پزشکی در درمان پای زخمی و آسیب دیده بیمار که امکان درمان عفونت آن بوسیله آنتی بیوتیک وجود داشت اهمال کرد و پای بیمار به دلیل بیماری قانقار قطع گردید . پزشک در دفاع از خود اظهار داشت پای بیمار بحدّی آسیب دیده بود که حتی اگر آنتی بیوتیک هم استفاده می شد قطع می گردید ولی دادگاه این دفاع را از او نپذیرفت و حکم به مسؤولیت پزشک داد. زیرا پزشک احتمال و شانس بهبودی بیمار را با آنتی بیوتیک از او گرفته است .
برای تحقق ضرر از دست دادن فرصت لازم است فرصت جدّی و حقیقی باشد و در اثر تقصیر پزشک از بین رفته باشد زیرا فرصت حقیقی و جدّی با امید و آرزو تفاوت دارد . به عنوان مثال بیمار مبتلاء به سرطان یا بیماران مبتلا به بیماری های خطرناک آمیزشی امید به شفاء و بهبودی دارند ولی از نظر پزشکی فرصت جدّی و حقیقی برای ادامه حیات آنان وجود ندارد .
برخی از نویسندگان معتقدند ، شانس دستیابی به موفقیت یا اجتناب از ضرر به منزله حق یا مالی است که تلف آن باعث مسؤولیت می گردد و لذا پذیرش مفهوم ضرر از دست دادن فرصت را در حقوق داخلی مطابق قاعده یافته اند . زیرا در مواردی که با ارتکاب فعل زیانبار توسط پزشک خانواده ، فرصت یا شانس درمان بیماری از بیمار سلب شود. در واقع بیمار بصورت بالقوه توان و شانس درمان را داشته است و اکنون در اثر فعل زیانبار وی فرصت و شانس خود را از دست داده است بنابراین این استدلال که شانس و فرصت بیمار تنها یک احتمال بوده است و ضرر احتمالی نیز قابل جبران نخواهد بود.زیرا خوش اقبال ترین مردم نیز گاه بد اقبالی را تجربه می کنند صحیح به نظر نمی رسد به این دلیل که فرصت ها هر چند احتمالی هستند امّا تفویت و از دست دادن آن ها یک ضرر فعلی مسلّم است زیرا فرصت ها گاه چنان طلائی هستند که جبران آن فقط به تقدیر الهی است و علم حقوق اگر چه توانایی مطلق ندارد ، عجز مطلق نیز ندارد و این برعهده دادرس است که با قضاوت های عالمانه و منصفانه مقدار ضرر را معین سازد .(یزدانیان ،علی رضا، 1386، همان ، ص 20) البته دادرس باید توجه داشته باشد که درجه احتمال دستیابی به نفع باید به حدّی برسد که در دید عرف مقتضی ایجاد منفعت باشد ، در این صورت احتمال وجود مانعی که ممکن است مسیر طبیعی امور را برهم زند و دستیابی به منفعت را از بین ببرد ،‌وجود منفعت را احتمالی نمی کند . این همان دینی است که سبب آن ایجاد شده ولی هنوز تحقق خارجی نیافته است و بر ذمه مدیون قرار نگرفته است و قانون آن را در حکم موجود می بیند و انتقال آن را می پذیرد.
2- خسارات بیمار ناشی از محرومیت از اشتغال به کار
در مورد محرومیت بیمار از نیروی کار خویش به دلیل خطای پزشکی توسط پزشک خانواده یا سایر همکاران وی می توان گفت مطابق آنچه در فقه آمده است اگر زیان دیده (بیمار) در استخدام دیگری باشد خسارت ناشی از تلف نیروی کار او قابل مطالبه است .امّا اختلاف نظر در جایی است که زیان دیده در استخدام و اجاره دیگری نباشد . نظر مشهور آن است که منافع و نیروی کار تابع عین است امّا چون انسان حرّ و آزاد است تحت تصرف و مالکیت دیگری قرار نمی گیرد پس نیروی کار او نیز به تبع خودش نمی تواند تحت تصرف دیگری درآید .امّا به نظر می رسد نظر مشهور قابل مناقشه باشد زیرا اولاً مال بودن یا نبودن چیزی عرفی است و امروزه نیروی کار ، سرمایه و مال محسوب می شود پس ادلّه حرمت اتلاف مال غیر و لزوم جبران خسارت ناشی از تلف مال شامل نیروی کار هم می شود.
ثانیاً : قیاس نیروی کار انسان با خود انسان قیاس مع الفارق است . چون انسان به هیچ وجه ملک و مملوک دیگری نمی شود ولی نیروی کار انسان ملک دیگری می شود. تملیکی بودن قرارداد اجاره ، اجیرکه تمام علماء پذیرفته اند گواه بر این مدعاست. نتیجه این که خسارت ناشی از تلف نیروی کار بیمار به دلیل خطای پزشک قابل جبران است مگر در موردی که نیروی کار زیاندیده (بیمار) عرفاً مال تلقی نشود مانند نیروی کار افراد بیکار یا از کار افتاده که اگر هم آزاد باشند از نیروی کار خود استفاده نمی کنند.
ب- خسارات معنوی بیمار
1- تعریف خسارات معنوی
در حقوق موضوعه ایران تعریف جامعی از خسارت معنوی بعمل نیامده است و به همین دلیل نویسندگان حقوقی کوشیده اند آن را تعریف کنند و هر یک از دیدگاه خود تعریفی ارائه داده اند که به نقل و نقد برخی از آن ها اشاره می کنیم .در پایان تعریفی که جامعیت و وضوح بیشتری دارد که بتواند ضابطه تشخیص مصادیق خسارت معنوی بیمار ناشی از فعل زیانبار پزشک خانواده و سایر همکاران وی را بدست دهد را ارائه می دهیم :
گروهی معتقدند خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او (که به نتیجه متوجه او شده باشد) گردد این تعریف، تنها ناظر به یک بخش از خسارات معنوی یعنی صدمه به حیثیت و اعتبار شخص است و شامل دیگر خسارات معنوی مانند خسارات روحی و جسمی و نیز تجاوز به حقوق مربوط به شخصیت نمی شود در حالی که صدمات جسمی و روحی و سلب آزادی از مصادیق خسارت معنوی است .
از نگاهی دیگر، خسارت معنوی عبارت است از صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی ، مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی ، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت و شرافت (سرمایه معنوی) و یا در نتیجه صدمات روحی است این تعریف نیز ناظر به خسارات وارده به اشخاص حقیقی بوده و خسارات معنوی وارد بر اشخاص حقوقی از]]>