Comments: 0 Posted by: Posted on:

گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری
سعی و کوشش پزشک خانواده برای معالجه بیمار خویش با تشخیص بیماری شروع می شود این مرحله از مراجعه مهمترین و دقیق ترین مرحله می باشد. در این مرحله است که پزشک خانواده با ماهیت بیماری و درجه خطر و مقدار پیشرفت و سایر عوامل مؤثر مانند شرایط خاص بیمار از لحاظ وضعیت سلامت عمومی و سوابق بیماری وتأثیرات وراثتی آن آشنا می شود. لازم است وقتی که بیمار به پزشک مراجعه می نماید پزشک تمام دانش فنی خویش را بکار گیرد و از همه وسایلی که دانش پزشکی روز در اختیار وی قرار داده است استفاده نماید تا از اشتباهات به دور ماند زیرا خطای در تشخیص از حد فزون است و تابع میزان صحت گفتار بیمار و ادراکات او از بیماری ، درجه دقت پزشک و میزان معلومات و قدرت تجزیه و تحلیل وی می باشد .
برخی معتقد هستند چنانچه پزشک خانواده در مرحله تشخیص احتیاط لازمه را انجام دهد ولی باز به دلیل خطای در تشخیص باعث ورود خسارت به بیمار گردد مسئول نخواهد بود زیرا چنین اشتباهی بیشتر، یک غلط علمی است نه اشتباه پزشکی و این اشتباه به نقص علم پزشکی برمی گردد و هر پزشکی در اثناء انجام حرفه مرتکب انجام آن خواهد شد و ماهرترین پزشکان هم به علت مشابهت علائم بیماری ها دچار اشتباه می شوند.
فقهای شیعه ، پیرامون این مساله اختلاف دارند،که چنانچه پزشک دانش و مهارت کافی داشته باشد ولی معالجه اومنجر به ورود ضرر به بیمار شود آیا پزشک مسئوولیتی دارد یا خیر؟ گروهی از فقها معتقد هستند که «پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را برای درمان بیمار بکار گرفته باشددر صورت مرگ یا صدمه جسمانی بیمارضامن است»
گفتار دوم : مرحله معالجه
در این مرحله کفایت نمی کند که پزشک خانواده تنها نوع بیماری را بداند بلکه لازم است شرایط خاص مانند درجه پیشرفت بیماری، قدرت تحمل، حالات روحی ، سن او را در نظر بگیرد و روش معالجه ی مناسبی را انتخاب نماید. او ملزم به تبعیت از آراء اکثریت اساتید طب ندارد و می تواند معالجه مختص به خود را انجام دهد به شرطی که آن معالجه مبنی براساس علمی صحیح باشد زیرا حالات بیماری بطور کامل با هم دیگر تطبیق نمی کند و لازم است وی مهارت شخصی و تجارب خویش را به کارگیرد همین طور اگر در انتخاب راه معالجه خویش از نظر اساتید فن طب تبعیت نمود ولی به موفقیتی نائل نشد مرتکب خطا نشده است زیرا این نقص علم پزشکی است که به کمال نرسیده است
در این مرحله چنانچه پزشک خانواده خود را در مقابل بیماری جدید یا حالتی خارق العاده ببیند که از سطح علمی و شایستگی صلاحیت وی فراتر است باید بیمار را به پزشک متخصص ارجاع دهد و نظر متخصصین را جویا شود و بیمار را دوباره تحت نظر قرار دهد و معالجه خویش را با نظر متخصص منطبق سازد و اگر در راه معالجه اقدامی غیر از آنچه نظر متخصص است انجام بدهد مسئول خواهد بود . البته عده ای هم معتقدند که پیروی محض از نظر پزشک متخصص نیز برای پزشک خانواده مسؤولیت دارد و در صورت معلوم شدن خطاء در معالجه این دفاعیه که وی تنها نظر متخصصین را اجراء کرده است پذیرفته نخواهد بود.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشک خانواده
پزشک خانواده با انعقاد قرارداد با مرکز درمان شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد هرچند از لحاظ حقوقی وقضایی توافق نظر وجود دارد که قرارداد معالجه ، پزشک خانواده را متعهد به درمان
می سازد ولی معنای این تعهد، تعهد به شفای بیمار (تعهد به نتیجه) نیست بنابراین هر چند دستور عمل های متعددی پزشک خانواده را مکلف به ارتقاء سلامت بیماران خویش گردانیده است ولی باید دانست که تعهد به ارتقای سلامت ، تعهد به شفای بیمار نیست زیرا شفای بیمار متوقف بر عوامل و عناصری است که همیشه از اراده پزشک پیروی نمی کند مثل وراثت، قوت و توانایی جسمی بیمار و درجه پیشرفت بیماری و محدودیت ها و نواقص علم پزشکی و ده ها عوامل شناخته شده و ناشناخته دیگر.
بنابراین پزشک خانواده در ارتقاء سلامت بیماران خویش (تعهد به نتیجه) ندارد و برخی از صاحب نظران معتقدند تعهد در این گونه موارد، تعهد به تمهید وسایل است بنابراین نظر پزشک خانواده در ارتقاء سلامت بیماران خویش متعهد به تهیه وسایل و بکار بستن نظامات پزشکی است منظور از نظامات پزشکی که پزشک خانواده مکلف به رعایت آن می باشد شامل دستورعمل های طرح پزشک خانواده و همچنین بخش نامه ها و آئین نامه های سازمان نظام پزشکی می باشد و چنانچه خلاف آن ها عمل نماید و باعث ورود زیان به بیمار گردد مسئول خواهد بود . بدین ترتیب می توان گفت تعهد پزشک خانواده ، تعهد به حفاظت است به این معنا که وی وظیفه ی جز نگهداری و مراقبت و مواظبت از بیمار ندارد .به عبارت دیگر مؤظف است تلاش خود را در معاینه و تشخیص بیماری مطابق اصول علمی به کار گیرد و اگر با وضعیتی که در صلاحیت علمی او نمی باشد مواجه شد بیمار را به خدمات تخصصی ارجاع دهد. حتی بعد از ارجاع بیمار به خدمات تخصصی نیز بیمار را تحت نظر خویش قرار دهد و بیماری ، بیمار را کنترل کند بنابراین همان گونه که اگرامین ، مال مورد ودیعه را همانگونه که مالک مقرر کرده است حفظ کند ولی به عللی که خارج از اراده امین بوده « آفات سماوی » مال ودعی تلف شود، امین ضامن نخواهد بود. اگر پزشک خانواده نیز مطابق ضوابط حرفه ای خود و دستور عمل های مربوط به طرح پزشک خانواده بیمار خود را تحت نظر بگیرد و در صورت ضرورت او را به خدمات تخصصی ارجاع دهد ولی باز ضرری متوجه بیمار گردد پزشک خانواده مسئول نخواهد بود
مبحث سوم : اقسام مسؤولیت های پزشک خانواده
گفتار اول : مسؤولیت پزشک خانواده ناشی از فعل زیانبار همکاران ]]>