برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در رابطه‌ی فوق زاویه میل، ضریب انعکاس سطح است. برای تعیین می‌توان از منحنی‌های شکل ‏4-4 استفاده کرد . در این شکل منحنی خط چین مقدار متوسط است و از رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود [1]:
(‏433)
شکل ‏4-4- منحنی‌های گاما برای عوارض مختلف برحسب فرکانس [1]
با توجه به شکل ‏4-4 با افزایش فرکانس بطور میانگین ضریب انعکاس سطح نیز افزایش می‌یابد.
شکل ‏4-5- نمایش رفتار عمومی ضریب انعکاس سطح با تغییر زاویه‌ی میل [1]
شکل ‏4-6- ضریب انعکاس سطح برحسب زاویه‌ی گریزینگ در چند باند فرکانسی مختلف [1]
پس می‌توان نتیجه گرفت برای افزایش ضریب انعکاس سطح زاویه‌ی گریزینک و باند فرکانسی باید افزایش یابد.
بخش RF: پیاده سازی بخش RF در باند فرکانسی بالا نسبت به باند فرکانسی پایین پیچیده‌تر است. همچنین ساخت ادوات با پهنای باند باریک در فرکانس‌های بالاتر دشوار است.
قدرت تفکیک‌پذیری در نظر گرفته شده برای رادار یک متر در هر دو بعد است . از این رو حداقل پهنای باند فرکانسی لازم برای تامین این قدرت در راستای برد برابر با است. در باند S این پهنای باند و در باند X برابر با از فرکانس حامل خواهد بود. در باند X می‌توان پهنای باند فیلتر را بیشتر از مقدار لازم گرفت. برای محدود کردن توان نویز می‌توان در فرکانس‌های پایین، که ساخت فیلترهای باند بارید آسان‌تر است، از فیلتری مناسب استفاده کرد.
ابعاد و اندازه آنتن: ابعاد داهانه آنتن پارامتر مهمی در طراحی رادار است. بخصوص در حالتی که از پهپاد بعنوان سکوی حامل رادار استفاده شود است. در این حالت هدف استفاده از آنتنی است که علاوه بر تامین پهنای باند مورد نیاز ابعاد مناسبی را نیز داشته باشد. ابعاد و فرکانس کاری آنتن تعیین کننده‌ی پهنای پرتو آن است .پهنای پرتو آنتن بر حسب درجه از رابطه‌ی (‏434) بدست می‌آید:
(‏434)
با توجه به این رابطه‌ی هرچقد طول آنتن بیشتر باشد، پهنای پرتو آنتن نیز باریکتر خواهد بود. یا بعبارت دیگر برای دست‌یابی به پهنای پرتو دلخواه با آنتی با ابعاد کوچک، فرکانس کاری باید افزایش یابد.
با در نظر گرفتن ملاحظات فوق باند فرکانسی X برای طراحی انتخاب شده است. چرا که در این باند ضریب انعکاس سطح زمین نسبت به باند‌های پایین‌تر، بیشتر است. از طرفی پهنای باند در این باند، باندی نسبتا باریکی برای آنتن تلقی می‌شود. همچنین در این باند می‌توان آنتنی با ابعاد نسبتا کوچک ساخت که براحتی بر روی پهپاد قابل نصب باشد. فرستنده رادار SAR نصب شده بر روی پهپاد، فرستنده‌ای کم توان است (کمتر از یک کیلو وات). این رو طراحی فرستنده‌ی این رادار در باند X نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
فرستنده و گیرنده
بلوک دیاگرام کلی فرستنده و گیرنده FM-CW در شکل ‏4-7 نمایش داده‌ شده است. شکل موج ارسالی فرستنده توسط واحد DDS تولید می‌شود. سیگنال دریافتی ابتدا با شیفت فرکانسی یافته‌ی سیگنال ارسالی ضرب می‌شود و از یک فیلتر میانگذر عبور داده می‌شود. سپس این سیگنال تبدیل توسط یک ضرب کننده‌ی دیگر به سیگنال باند پایه تبدیل و آماده نمونه برداری و پردازش‌های لازم برای استخراج تصویر خواهد شد.
فیلتر میانگذر در FM-CW دو نقش اساسی دارد:
تعیین پهنای نوار(برد رادار)
حذف سیگنال‌هایی که بصورت مستقیم از فرستنده به گیرنده وارد می‌شود
در فرستنده‌های LFM-CW ، با دچیرپ کردن اکوهای دریافتی ، اکوی دریافتی با تاخیر به یک سینوسی با فرکانس تبدیل می‌شود . از این رو اگر هدف دریافت سیگنال هائی بازگشتی در برد باشد، آنگاه سیگنال‌های بازگشتی در این برد با انجام عمل دچیرپ به سینوسی هایی در باند فرکانسی تبدیل خواهند شد. که در آن تاخیر متناسب با فاصله است. بنابراین برای برد در نظر گرفته شده فیلتر میانگذر باید فیلترب با پهنای و فرکانس مرکزی است. باید فرستنده پیوسته در حال ارسال است.
سیگنالی که بصورت مستقیم وارد گیرنده می‌شوند، دارای تاخیر کمتری نسبت به سیگنال‌های مطلوب و بازگشتی از اهداف است. از این رو سیگنالی که مستقیما گیرنده را تغذیه می‌کند، به فرکانس‌های پایین‌تری از سیگنال های برد مورد نظر نگاشت می‌یابد. پس با انتخاب فیلتر میانگذر با تضعیف مناسب می‌توان سیگنال مستقیم تغذیه شده را که دامنه بسیار بزرگتری از سیگنال‌های مطلوب را دارست حذف نمود.
فیلتر های گیرنده
در ابتدا فیلتر گیرنده باید به اندازه‌ی کافی پهن باشد تا سیگنال دچیرپ شده از آن عبور کند. از این رو پهنای فیلتر برابر با:
(‏435)
که در آن ، تاخیر متناسب با پهنای نوار است.
(‏436)
شکل ‏4-7- بلوک دیاگرام فرستنده و گیرنده FM-CW
دسته بندی : علمی