برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

لولهskimmer

حفاظ مسی
حفاظ مسی
محل پمپاژ
محل پمپاژ
بخش انحراف مغناطیسی
بخش انحراف مغناطیسی
دیافراگم2
دیافراگم2
لوله طویل
لوله طویل
شکل(2-7): سیستم استخراج یونی در تحلیل گر سهمی تامسون برای مطالعه باریکه های یونی در دستگاه پلاسمای کانونی[34]
در بخش انحراف مغناطیسی یون ها تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار می‌گیرند و منحرف می‌شوند. آنها در بخش انحراف مغناطیسی دو تکه آهن نرم () استفاده کردند که در یک محفظه خلاء آلومینیومی نصب شده است و به وسیله یک یوغ مغناطیسی خارجی مجهز به یک سیم پیچ 2500 دور متصل شده است. میدان مغناطیسی (تا0.8T ) عمود بر محور باریکه یونی، می تواند به آسانی توسط تغییر جریان در سیم پیچ تنظیم شود. در مجاور بخش مغناطیسی یک محفظه استوانه‌ای از جنس استیل ضد زنگ شامل سیستم انحراف الکترواستاتیکی و نگهدارنده آشکارساز می باشد. میدان الکتریکی موازی میدان مغناطیسی بین دوصفحه الکترود که در نزدیکی شکاف خروجی بخش مغناطیسی قرار گرفته است، تشکیل می شود. برای ایجاد آنالیز یون‌های پرانرژی، ولتاژ نسبتا بالا در حدود20 kV توسط H.V.Feed اعمال می شود. به منظور از بین بردن نوسانات ولتاژ مشاهده شده به ویژه در طول جریان بالای تخلیه پلاسمای کانونی، سیستم الکترود توسط دو خازن سرامیکی و مقاومت مناسب() مسدود می‌شود. بخش مغناطیسی و محفظه استوانه‌ای تحلیل‌گر در فشار پمپ می شود. یک نگاه کلی از تحلیل گر تامسون در شکل (2-8) نشان داده شده است[34].
شکل(2-8): تصویری از تحلیل گر سهمی تامسون مورد استفاده در مطالعات پلاسمای کانونی[34]
برای آشکارسازی از یک صفحه اسپکتروسکوپی نوع Schumann یا یک آشکارساز ردیاب هسته‌ای حالت جامد استفاده می‌شود. تحلیل گر طراحی شده با انواع آشکارسازهای مختلف سازگار است ولی در اندازه گیری های انجام شده بیشتر سلولز نیترات(CN) استفاده شده است. در شکل (2-9) یک نمونه از طیف جرمی تامسون نشان داده شده است. با اندازه گیری قطر ردهای تک ذره‌ی ثبت شده در آشکارساز (بعد از فرآیند اِچ) و با آگاهی از وابستگی پارامترهای منحنی به انرژی و نسبت جرم به بار می‌توان منحنی‌ها را تعیین کرد. شکل (2-10) بیانگر طیف انرژی دوترون های تولید شده در پلاسمای کانونی که با تحلیل‌گر تامسون اندازه گیری شده است می‌باشد.[34]
شکل(2-9): مثالی از طیف نگار تامسون در فشارهای مختلف[34]
شکل(2-10): طیف انرژی دوترون اندازه گیری شده با تحلیل گر سهمیِ تامسون [34]

دسته بندی : علمی