برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
(‏310)
اگر SRC بکار گرفته نشود، درفیلتر منطبق میزان خطای فاز QPE برابر با رابطه (‏311) را خواهیم داشت[6]:
(‏311)
فیلتر SRC تابعی از و است . در حالت ایده‌ال این فیلتر باید در حوزه برد- داپلر بکار گرفته شود. بخاطر وابستگی کم این فیلتر به و ، در برخی کاربردها حوزه بکارگیری این فیلتر را تغییر می‌دهند که باعث سه گزینه در پیاده سازی می‌شود:
گزینه اول- پیاده سازی در حوزه برد- داپلر
گزینه دوم – پیاده سازی در حوزه دو بعدی فرکانس
گزینه سوم – پیاده سازی در حوزه فرکانس برد و زمان سمت
در گزینه دوم در کل داده‌ها از یک ثابت استفاده می‌شود چرا که در این مورد برد در حوزه فرکانس است و معمولا از متناظر با مرکز نوار به این منظور استفاده می‌شود. در این حالت مقدار QPE برابر با[6]:
(‏312)
که در آن برابر با حداکثر اختلاف فاصله از مرکز نوار است. برای محاسبه QPE می‌توان ، اختلاف سرعت در وسط و انتهای نوار را نیز دخالت داد.
در گزینه سوم پیاده سازی SRC همراه با فیلتر فشرده ساز برد صورت خواهد گرفت و با آن فیلتر ترکیب می‌شود. در این حالت فیلتر SRC برای و خاص پیاده سازی می‌شود. با این ترکیب مقدار QPE باید از معیار زیر تبعیت کند[6]:
(‏313)
برای برد نیز می‌توان از این معیار بهره‌جست . برای برد این رابطه نسبت به فرکانس داپلر از حساسیت کمتری برخوردار است.
گسترش پهنای پاسخ ضربه IRW بر حسب زاویه لوچی در شکل ‏3-2 با در نظر گرفتن معیار 5 درصدی، و پیاده سازی گزینه سوم SRC ،برای باند C و X نمایش داد ‌شده‌است. در باند C برای حالتی که SRC پیاده‌سازی نشده است در زوایای لوچی کمتر از 2 درجه مقدار گسترش قابل صرف نظر است و در حالت پیاده سازی گزینه سوم SRC برای زاویه لوچی بالای 6 درجه باید از گزینه دوم برای پیاده سازی استفاده کرد. لازم به ذکر است که گزینه اول دارای دقت و پیچیدگی بالائب بوده و در عمل نیازی به چنین دقتی و جود ندارد و با گزینه های دوم و سوم می‌توان به عملکرد مطلوب رسید. در باند X، برای زوایای لوچی بالای4 درجه از گزینه سوم و برای زوایای لوچی بالای 16 درجه باید از گزینه دوم برای پیاده‌سازی SRC استفاده کرد.
الگوریتم CSA
الگوریتم CSA برای حذف استفاده از درون یابی در RCMC مطرح شده است و بر مبنای ضریب توصیف شده توسط [23] استوار است. که بر اساس آن مدولاسیون فرکانسی برای شیف دادن و یا استفاده از تابع ضریب سیگنال بکار برده‌می‌شود. با استفاده از اصل CS ، یک ضرب کننده‌ی فاز به جای شیفت متغیر با برد برای RCMC بکار گرفته خواهد شد. همچنین SRC را نیز می‌توان با وابستگی به فرکانس سمت (داپلر) پیاده سازی کرد.
شکل ‏3-2- گسترش IRW بر حسب زاویه لوچی در حالت پیاده سازی SRC و عدم پیاده سازی [6]
شیفت و اسکیل لازم برای پیاده سازی الگوریتم نمی‌تواند خیلی زیاد باشد بطوری که پهنای باند و فرکانس مرکزی سیگنال را تحت تاثیر قرار دهد[6]. به همین علت RCMC در دو مرحله انجام می‌شود. به این منظور تنها اختلاف RCM در سلول فاصله های مخلتف توسط CS جبران سازی می‌شود. بعد از این مرحله RCM تمامی سلول فاصله ها یکسان خواهد بود و براحتی در حوزه فرکانس دوبعدی با استفاده از یک ضرب کننده فاز قابل اصلاح است. این دو مرحله تحت عناوین RCMC تفاضلی و RCMC فله‌ای نامیده می‌شوند.
مراحل الگوریتم CSA که در شکل ‏3-3 نمایش داده شده به شرح زیر ‌است[6]:
1-FFT گرفتن در سمت و انتقال داده‌ها به حوزه برد – داپلر
2- بکارگیری CS با استفاده از ضرب کردن در یک فاز برای یکسان کردن میزان جابجائی در خط سیر اهداف.
3-FFT گرفتن در برد و انتقال داده ها به حوزه‌ی دو بعدی فرکانس
4-ضرب کردن در فازی که مهیا کننده فشرده سازی در برد، SRC و RCMC فله‌ای است.
5-IFFT گرفتن در برد برای بازگردانی داده‌ها به حوزه‌ی برد-داپلر.
6-ضرب کردن در فازی که مهیا کننده‌ی فیلتر تطبیقی در سمت است.
7-IFFT گرفتن در راستای سمت تا داده‌ها به حوزه‌ی دو بعدی زمان بازگردانده شوند.
دسته بندی : علمی