برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2. در این مرحله علت خشک شدگی ناشی از inventory boil-off است و اما پس از آن با کاهش فشار سیستم تزریق انباشتگر فعال می شود و خشک شدگی بوجود آمده را جبران میکند.
3.در مرحله سوم که آخرین خشک شدگی و rewet را داریم در اثر کاهش حجم آب داخل انباشتگر متوقف شده و دوباره موجودی کاهش می یابد تا جایی که با افزایش دمای میله های گرمایی سیستم تزریق فشار پایین که در سیستم برای این شرایط در نظر گرفته شده وارد عمل میشود.
جدول 2-3:سناریوی حوادث در تست [1]BL-34
جدول2-4: سناریو حوادث برای تست [1]BL-44
در جداول 2-3 و 2-4 سناریوی حوادث با زمان را میتوان برای هر دو تست مشاهده کرد.در ستون سمت چپ زمان وقوع حوادث بر اساس آزمایشات انجام شده آورده شده است در سمت راست نیز حوادث رخ داده نمایش داده شده است.زمان منفی در حقیقت کارکرد راکتور را قبل از وقوع حادثه بیان می کند. حادثه شکستگی لوله پایه سرد در زمان صفر رخ می دهد.
فصل سوم
آشنایی با روشهای کمی جهت بررسی دقت کد RELAP
3-1- مقدمه
تبدیلات ریاضی جهت بدست آوردن اطلاعات بیشتر از یک سیگنال که این اطلاعات بسهولت در حوزه زمان قابل مشاهده نیست، استفاده میشوند.
تبدیل ویولت یکی از پرکاربردترین تبدیلات ریاضی در حوزه پردازشی و به ویژه پردازش سیگنال و تصویر می باشد.انواع مختلف ویو لت های مادر و سازگاری آنها با سیگنال های واقعی، سادگی استفاده و پیچیدگی محاسبات کم ، باعث شده که ویولت به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به ماهیت آنالیز چند رزولوشنی، این تبدیل جای خود را در بسیاری از کاربردهای پردازشی باز کرده است و بعضاً به عنوان توانمندترین ابزار رخ می نماید.
در این نگارش، مروری بر تبدیل ویولت خواهد شد. در ابتدا تبدیلهای مورد استفاده قبل از آن همچون فوریه و تبدیل فوریه زمان کوتاه توضیح داده شده و سپس با بیان کاستیهای آنها ، به مزایای تبدیل ویولت خواهیم پرداخت و به روابط ریاضی آن اشاره خواهیم کرد. در این راستا ، مطالبی که به آنها خواهیم پرداخت عبارتند از:
* تبدیل فوریه
* تبدیل فوریه زمان- کوتاه
* آنالیز چندرزولوشنه
* تبدیل ویولت یک بعدی (پیوسته و گسسته)
* تبدیل ویولت دوبعدی
3-2- تبدیل فوریه
در قرن 19 فوریه نشان داد که هر سیگنال را می توان به صورت جمع نامحدود توابع مختلط نمایی نشان داد . چند سال پس از اینکه فوریه این تئوری را مطرح کرد نظریه فوریه ابتدا به سیگنالهای غیر متناوب سپس به سیگنالهای گسسته –زمان متناوب و غیر متناوب بسط داده شد. بعد از این تعمیم تبدیل فوریه یک ابزار محاسباتی برای بسیاری از برنامه های کامپیوتری شد . در سال 1965 یک الگوریتم به نام FFT نوشته شد و بعد از آن تبدیل فوریه محبوب تر شد .
طبق تعریف، تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان به صورت زیر بدست می‌آید:
(3-1)
که در آن t زمان و f فرکانس می باشد. رابطه بالا تبدیل فوریه سیگنال را نشان می‌دهد. با استفاده از تبدیل فوریه، می‌توان سیگنال زمانی را به صورت یکتا به نحو زیر تعیین نمود که در اصطلاح، عکس تبدیل فوریه نامیده می‌شود:
(3-2)
دسته بندی : علمی