برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

راهبردهای مقابله با اتلاف زمان
برای انتخاب رویکرد و راهبردهای مناسب برای مقابله با پدیده اتلاف زمان و بهره وری زمانی در یک جامعه یا سازمان و یا برای فرد، ما نیازمند تحلیل شرایط راهبردی هستیم. برای جامعه ایران به نظر می رسد تجربه های در دسترس رویکرد تلفیقی و همزمان: اصلاح نگرشها، ساختارها و رفتارها را بصورت همزمان توجیه می کند .
2-4 خودتنظیمی و آموزش:
برخی از دانش‌آموزان با استعداد و ممتاز کمال‌گرا معرفی شده و نیاز به یادگیری بیشتر و کمال‌گرایی دارند. برخی از دانش‌آموزان با استعداد با پتانسیل بالا شاید یادگیری برنامه‌ریزی شخصی را دشوار بدانند به خصوص زمانی که توسط بزرگسالان در خانه و خانواده الگو گذاری و برنامه‌‌ریزی شود. حتی اگر دانش آموزان به طور منظم با افرادی که برنامه‌‌ریزی می‌کنند در تقابل باشد، شاید در استفاده از این مهارت به دلیل فشار و ممانعت در کاربرد استراتژی‌ها توسط والدین و معلمان دچار مشکل شوند. در مقایسه با دانش‌آموزان کم کار، فعالان اهداف یادگیری خاصی را ایجاد کرده و استراتژی‌های متفاوتی را استفاده کرده‌اند. کمیت و کیفیت فرایند برنامه‌‌ریزی بسیار حساس است و ما باید درک کنیم که یک استراتژی برنامه‌‌ریزی برای تمام دانش‌آموزان کاربردی نمی‌باشد و فقط کاربرد مواردی از اندک استراتژی‌ها مطلوبیت بیشتری برای یک فرد در تمام شرایط دارد. یادگیری دانش‌آموزان در کاربرد اهداف چندگانه و انتخاب آن‌ها‌ از استراتژی برنامه‌‌ریزی اهمیت ویژه‌ای دارد. آرزوی ما در این الگو گذاری این است که ما قادر به کار با دانش‌آموزان در درک موارد و اجبار آن‌ها‌ در اجرای عملکرد نباشیم. مخصوصا برای دانش‌آموزان با استعدادی که به ندرت سطوح بالای رقابتی را تجربه می‌کنند بحرانی است (کجباف،1382).
2-4-1 یادگیری در مدرسه و دانشگاه
همانطور که پیشتر اشاره شد، برنامه‌‌ریزی شخصی یک فرایند یادگیری ادغام شده شامل توسعه مجموعه‌هایی از رفتارهای ساختاری است که بر یادگیری هر فرد موثر است. این فرایند برنامه‌‌ریزی شده و قابل تغییر جهت حمایت از اهداف شخصی در تغییر محیط‌های آموزشی است. آموزش بینندگان با سطوح بالای برنامه‌‌ریزی می‌توانند کنترل کاملی از اهداف خود داشته باشند. برنامه‌‌ریزی شخصی آگاهانه نیازمند تمرکز بر وی فرایند نحوه‌ی کنترل مهارت‌ها است براساس نظریه‌ زیمرمن در سال 1989، یادگیری برنامه‌‌ریزی شخصی شامل برنامه‌‌ریزی در 3 جنبه کلی آموزش دانشگاهی است.
اول: برنامه‌‌ریزی شخصی رفتاری شامل منابع متفاوت دانشآموزی در دسترس مانند زمان و محیط آموزشی آن‌ها‌ است و کاربردهای دیگری مانند عضویت واقعی در کمک به آن‌ها‌ است.
دوم: برنامه‌‌ریزی شخصی انگیزه‌دار بر کنترل و تغییر اعتقادات انگیزشی مانند بازدهی و سرچشمه اهداف موثر است و بنابراین دانش‌آموزان می‌توانند در درخواست یک رشته تغییر ایجاد کنند. به‌علاوه، دانش‌آموزان می‌توانند نحوه کنترل احساسات را یاد بگیرند.
سوم: نها‌یتاً، برنامه‌‌ریزی شخصی موقعیت شامل کنترل استراتژی‌های تشخیصی متفاوت مانند کاربرد استراتژی‌های عمیق کاربردی است که باعث یادگیری بهتر، عملکرد در دانش‌آموزان قبلی می‌شود.
بیشتر محققان با اهمیت برنامه‌‌ریزی برای دانش‌آموزان در سطوح دانشگاهی موافقند. در حقیقت زیمرمن در سال (1990 و 1989) اسناد از انواع متفاوت برنامه‌‌ریزی شخصی یافته است که مجدداً در این طرح توضیح داده می‌شود. در مطالعات زیمرمن دانش‌آموزان موفق گزارش کرده اند که کاربرد استراتژی برنامه‌‌ریزی برای بیشتر موفقیت‌ها در مدرسه موثر است (کجباف،1382).
مراحل برنامه‌‌ریزی شخصی
3 مرحله چرخشی برای دسترسی به مهارت‌های برنامه‌‌ریزی شخصی وجود دارد.
مرحله 1: دور اندیشی / عملکرد به موقع – این مرحله مقدم بر عملکرد واقعی است و مراحل مربوط به عملکرد را تنظیم و عملکرد‌های ناشناخته را طراحی و به توسعه یک مجموعه فکری مثبت کمک می‌کند. انتظارات واقعی می‌تواند باعث درخواست عملکرد بیشتر شود. اهداف باید نتایج خاصی را بدست دهند و از کوتاهمدت به بلندمدت تنظیم و مرتب شوند. ما باید از دانش‌آموزان بخواهیم سوالات زیر را پاسخ دهند:
زمان شروع کی خواهد بود؟
در کدام محل کار خود را انجام می‌دهند؟
به چه صورت صورت شروع می‌کنند؟
کدام شرایط در این مرحله به آن‌ها‌ کمک بیشتری کرده است؟
مرحله 2: کنترل عملکرد – این مرحله شامل فرایندهایی در طول یادگیری و تلاش فعال برای کنترل روش‌های خاص برای کمک به یک دانش‌آموز برای موفق شدن است.
ما باید از دانش‌آموز بخواهیم تا موارد زیر را در نظر بگیرد:
آیا دانش‌آموزان موارد دلخواه خود را انجام می‌دهند؟
آیا آن‌ها‌ دچار انحراف شده‌اند؟
آیا زمان بیش از حد تصور آن‌ها‌ استفاده شده است؟
تحت چه شرایطی آن‌ها‌ اکثر موارد را به انجام رسانده‌اند؟
آنها چه سوالاتی می‌توانند خود بپرسند در حالی که کاری را انجام می‌دهند؟
دسته بندی : علمی