برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

یکی از چیزهایی که من می‌توانم برای تکمیل هدف طولانی مدت خود انجام دهم چیست؟ این هدف کوتاهمدت باید منطقی و در دسترس باشد، اما باید شامل روشی جهت ارزیابی پیشرفت شما نیز باشد (در مثال ماریا شاید یک روز در هفته با معلم جبر برای تمرین اضافی یا ترتیبدادن گروهی مطالعاتی با دو دوست برای شروع کار در مدرسه مناسب باشد. ماریا باید یک جلسه برای تمرین اضافه در نظر بگیرد).
این هدف کوتاهمدت چطور می‌تواند به یک طرح گام‌به‌گام تبدیل شود؟ دانش آموزان می‌توانند لیستی از مراحل تهیه کرده و بنابراین می‌توانند هر مرحله را در پایان کنترل کنند ( در مثال ماریا او روش‌های زیر را بکار بسته است. او دو زمان در طول یک روز به مدت 15 دقیقه ترتیب داده تا روی تکالیف جبر خود کار کند. همچنین 2 جلسه در هفته در نظر گرفته تا با گروه در کلاس تمرین کند. همچنین یک روز در هفته برای کمک درسی بعد از مدرسه در نظر بگیرد. او زمانی را برای رسیدگی به یادداشت‌هایش بعد از کلاس در هر روز در نظر گرفته است).
مزیت این کار چیست؟ اگر شما این کار را انجام می‌دهید تا کس دیگری را به غیر از خود خوشحال کنید در این صورت به هدف خود دست نیافته اید (ماریا مفاهیم بیشتری را درک کرده و نگرانی دیگری در زمینه جبر ندارد. وی در امتحان میان ترم نمره مناسبی کسب کرده و احساس بهتری در کلاس درس دارد).
مواردی که در جهت هدف من و برای کمک به آن باشد کدامند؟ با تعیین موانع ممکن، شما می‌توانید به طور مستقیم طراحی کرده و به روش‌هایی برای رسیدن و عبور از موانع فکر کنید ( ماریا دارای یک حالت سریع است و مقاومت بسیار کمی برای خستگی دارد. او هرگز سختی‌های قبل و در شروع درس را نداشته باشد. زمانی که او با موارد جدید روبرو می‌شود، می‌تواند به حالت عصبی درآید بنابراین او باید پیشرفت کند تا آمادگی تجربیات جدید را داشته باشد. ممکن است او به صورت نیمه شخصی صحبت کند و یا از احساس خستگی خود با معلمش سخن بگوید).
مواد درسی خاص یا موارد مورد نیاز برای رسیدن به هدف کدامند؟ لیستی از کتابها و مواد و افراد مورد نیاز خود تهیه کنید (ماریا برای انجام تکالیفش، یک روز از هفته را با بهترین دوستش که در ریاضی بسیار قوی بوده و باعث اعتماد به نفس وی می‌شود قرار داد).
زمانی که به هدفم دست می‌یابم چگونه می‌توانم به خودم پاداش دهم؟ پاداش خود را به روش مثبت در نظر بگیرید. تلاش کنید تا انگیزه‌های خود را در نظر بگیرید (پاداشی که ماریا به خود داده تماشای نیم ساعت اضافه برنامه تلویزیون است. او این کار را با همکاری والدین قبل از شروع فرآیند صورت داده است).
من چطور می‌توانم پیشرفت خود را کنترل کنم و مطمئن شوم که طرح من کارا است؟ به افرادی که نیاز دارید تا در تاریخ‌های خاصی شما را کنترل کنند مکاتبه کنید (دستکم یک روز در هفته پیشنهاد می‌شود) و طرح خود را امضاء کرده و با افرادی که با شما کار می‌کنند قرارداد تنظیم کنید (ماریا این طرح را با مادرش و معلمش و بهترین دوستش صورت داده است).
چطور من می‌توانم هدفم را یادآوری کنم؟ هدف خود را روی یک تکه کاغذ بیاورید و در جای واضحی قرار دهید (در داخل جعبه یا آینه و داخل کتاب کار) تا به طور روزانه به شما یادآوری شود (ماریا یک تخته سفید در نظر گرفته روزانه نکاتی را روی آن درباره جبر می‌نویسد. او نکاتی را برای اطمینان از تعهدات خود نوشته است).
برنامه من چطور عمل می‌کند؟ آیا خوب عمل می‌کند؟ آیا ماریا دوباره نیاز به کلاس کمکی در هفته دارد؟ آیا او نیاز به یافتن یک معلم ریاضی سرخانه دارد؟ آیا ده دقیقه اضافه کار برروی تکالیف به وی کمک می‌کند؟
آیا نقشه من نیاز به بازنگری دارد؟ آیا هنوز هدف ضروری، مناسب و مهم است؟ آیا عملکرد در آن مناسب است؟ آیا این طرح بدرستی عمل می‌کند؟ آیا من به هدفم رسیده ام؟ اگر نقشه ماریا کارساز باشد، یا نباشد ماریا دوباره آن را بازنگری خواهد کرد. اگر او بخواهد یک دانش آموز موفق باشد، به واکنش در برابر رسیدن و نیل به اهداف و سطوح بالاتر ادامه می‌دهد (درخشان هوره،1389)
پیگیری شخصی
در این درس، دانشآموزان باید آگاهی کافی درباره نحوه تشویق و تنبیه رفتارهای خود داشته باشند. قول دهید تا عملکرد خود را ارتقا دهید.پیگیری شخصی به معنای انتخاب پاداش برای خود و یا مجازات بر مبنای عملکرد است. روش دیگر این است که شما به خودتان قول و وعده دهید. قول یک پاداش یا انجام یک عمل به طور کامل یا تکمیل فعالیت می‌تواند به شما انگیزه دستیابی به هدف را بدهد.وعده‌ها و پاداش‌ها نباید همیشه پول یا اشیاء باشد. انتخاب یک محرک که برای شما لذتبخش است. استفاده از یک فعالیت سرگرمکننده به عنوان یک محرک. همچنین پاداش‌ها برای اهداف کوتاهمدت شما و طولانیمدت شما مناسب باشند. به طور مثال، اگر هدف شما مطالعه بیشتر در ساعات شب در هفته است، در این صورت پاداش شما می‌تواند 15 دقیقه تماشای تلویزیون یا تلفن برای هر ساعت مطالعه باشد. برای اهداف طولانیمدت هم، یک تفریح در خانه دوستان مناسب خواهد بود. کلید کار این است که پاداش بعد از انجام کار باشد البته اگر به هدف رسیده باشید. یک فیلم را به عنوان پاداش مطالعه انتخاب نکنید اگر نقشه شما رفتن به سینما است. شما باید در صورت عدم تکمیل کار از پاداش صرفه نظر کنید. به طور مثال، تنبیه می‌تواند عدم اجازه تماشای برنامه مورد علاقه شما باشد.
برای شروع این مرحله می‌توانید، دو لیست تهیه کنید: یکی از پاداش‌ها و دیگری از مجازات‌ها. مثالی از نوع لیست در این قسمت آورده شده است. این لیست‌ها باید منطقی، در دسترس و معنادار باشند. شما می‌توانید در این لیست رجوع کنید زمانی که به هدف خود رسیده یا نرسیده باشید.
2-4-4 مدیریت زمان و سازمان‌دهی بر خورکنترلی
در این درس، شما با دانشآموز مصاحبه می‌کنید و سوالات زیر را پرسیده و پاسخ‌ها را ثبت می‌کنید این کار به آن‌ها‌ کمک می‌کند تا درباره نحوه زمانبندی خود فکر کنند.
فعالیت دانش‌آموزی اول: نمودار مدیریت زمان
دانشآموزان نیاز به یک جدول با روزهای هفته در محور افقی و 24 ساعت در محور عمودی دارند.
این کار باعث نمایش زمان گذراندهشده می‌شود.
هدایت دانشآموزان: فعالیت‌های روزانه خود و زمان آن شامل آخر هفته را ثبت کنید. از یک رنگ متفاوت برای هر فعالیت استفاده کنید (خوردن، خوابیدن، زمان مسافرت و رفتن به مدرسه، زمان کلاس، فعالیت‌های جانبی و تکالیف).
زمانی که جدول شما کامل شد، نواحی مختلف را ارزیابی کنید. به طور مثال، اگر در همان روز تمرین ورزشی یا درس موسیقی دارید، زمان کمتری برای انجام تکالیف باقی می‌ماند. هر یکشنبه، یک طرح هفتگی تهیه کنید با آن هفته تطبیق داشته باشد (نخستی نگلدوست،1388).
فعالیت دانشآموزی دوم: نمودار زمان مطالعه
نمودار زمان مطالعه شامل تمامی فعالیت‌ها از جمله تکالیف، پروژه‌ها، یادداشت‌ها و آمادگی برای امتحان یا سازماندهی و برنامه‌‌ریزی است. زمانی که این کار را انجام دهید، مدت زمان مطالعه یا انجام تکالیف و مشاهده نحوه مطالعه بدست می‌آید.
روش‌های مطالعه و یادگیری
مهارت مطالعه توانایی‌هایی را که به شما کمک می‌کند تا خواستارهای مدرسه را مدیریت کنید آموزش می‌دهند. شما باید با استفاده از یک روش متفاوت روش‌های یادگیری متفاوت را در طول فرآیند ایجاد کنید.
دسته بندی : علمی