برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(‏332)
با فرض اینکه سیگنال ارسالی LFM و فاکتور و سرعت موثر رادار بر روی زمین در همه جا ثابت است. در این صورت تابع اسکیل را می‌توان بصورت زیر نوشت:
شکل ‏3-7- نمایش RCMC در فضای برد-داپلر [6]
(‏333)
جبران سازی‌حرکت
جبران سازی حرکت در پردازش داده‌های جمع شده توسط رادار SAR نصب شده بر روی هواپیما، برای
حالتی که حد تفکیک‌پذیری بالائی در نظر است، بسیار مهم است. حرکت حامل رادار در مسیر غیر از مسیر ایده‌ال، باعث خراب شدن کیفیت تصاویر استخراج شده می‌شود. این حرکت که در شکل ‏3-8 نمایش داده شده است، همانند وجود عدم تطبیق در المان‌های یک آرایه است که باید تصحیح شود.
جبرانسازی با استفاده از اطلاعات مسیر حرکت و یا داده‌های جمع‌آوری شده برای تشکیل تصویر انجام می‌شود. تمامی حرکت‌های سکو توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری، قابل اندازه‌گیری نیست. اگر کیفیت مطلوب توسط داده‌های INS بدست نیاید از الگوریتم‌هایی autofocus استفاده می‌شود. این الگوریتم‌ها از خود داده‌های جمع‌آوری شده برای جبرانسازی خطای فاز ناشی از حرکت غیر ایده‌ال استفاده می‌کنند. مرسوم‌ترین این الگوریتم‌ها PGA است. در صورت اطلاع از مسیر حرکت رادار می‌توان جبران‌سازی‌های لازم برای فاز ناشی از حرکت غیر ایده‌ال را بصورت زیر انجام داد [10]:
اگر سیگنال دریافتی به فرم زیر باشد:
(‏334)
شکل ‏3-8- حرکت غیر ایده‌ال سکو
در اثر عوامل ناخواسته مانند عدم حرکت سکوی حامل در مسیر ایده‌ال به تبدیل شود. اگر خطای حاصل را به دو قسمت که نمایانگر خطای مرکز نوار و تقسیم کنیم:
(‏335)
از این رو سیگنال مدوله شده به فرم زیر در خواهد آمد:
(‏336)
رابطه‌ی فوق را می‌توان بصورت زیر گسترش داد:
(‏337)
در رابطه‌ی فوق دو نمایی اول، سیگنال‌های مطلوب، سه جمله‌ی بعد، خطای مستقل از برد و جملات بعد خطای وابسته به برد است. جبران سازی در طی دو مرحله صورت می‌گیرد. در گام اول که به داده‌های سطری اعمال می‌شود فاز مستقل از برد جبران می‌شود. مقدار فاز لازم برابر با:
(‏338)
بعد از این مرحله داده‌ها در برد فشرده می‌شوند. در مرحله دوم جبران‌سازی فرض بر این است که خطای وابسته به برد در اثر فشرده سازی تغییری نمی‌یابد از این رو:
(‏339)
طراحی سیستمی رادار دهانه ترکیبی
هدف از این فصل طراحی رادار SAR مناسب ببرای پهپاد است. غالب طراحی‌های انجام شده بر اساس تکنیک LFM-CW استوار است. این تکنیک باعث می‌شود که حجم و وزن رادار و توان ارسالی آن کاهش یابد که مناسب برای سیستم‌های پهپاد خواهد بود [16]. در طراحی رادار دهانه ترکیبی باید ملاحظاتی را در نظر داشت که در این فصل ارائه شده است.
از معادله رادار می‌توان توان ارسالی برای بدست آوردن سیگنال به نویز لازم را محاسبه نمود برای این منظور باید پارامترهای زیر مشخص گردد:
برد موثر
پارامترهای آنتن
دسته بندی : علمی