برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در مدولاسیون LFM-CW ، است. پهنای باند سیگنال ارسالی و پهنای زمانی سیگنال ارسالی است. که در مدولاسیون موج پیوسته پهنای پالس ارسالی با PRF یکسان است. از این رو:
(‏437)
طبق آنچه قبلا گفته شد، فرکانس تکرار پالس باید بگونه‌ای انتخاب شود که ابهام داپلر رخ ندهد و کران پایین برای فرکانس تکرار پالس برابر با پهنای باند داپلر است:
(‏438)
همچنین فرکانس تکرار پالس بوسیله فیلتر میانگذر گیرنده نیز محدود می‌شود. همانطور که قبلا گفته شد یکی از وظایف این فیلتر حذف سیگنال مستقیم تغذیه شده‌ به گیرنده است. برای این منظور فرکانس مرکزی این فیلتر بگونه‌ای انتخاب می‌شود که سیگنال تغذیه مستقیم در اولین صفر آن واقع شود. اگر فاصله بین اولین صفر این فیلتر و فرکانس گذر 3 dB آن برابر با باشد، فرکانس تکرار پالس باید بگونه‌ای انتخاب شود که سیگنال دچیرپ شده از نزدیکترین هدف در فاصله‌ای بیشتر از واقع شود. از این رو با استفاده از این مقدار فرکانس و رابطه‌ی (‏46) می‌توان کران پایین برای فرکانس تکرار پالس تحمیل شده توسط فیلتر را به صورت زیر نوشت:
(‏439)
پس برای انتخاب فرکانس تکرار پالس باید شرط زیر رعایت گردد:
(‏440)
با در نظر گرفتن برای پهنای پرتو آنتن در سمت، سرعت 100 متر بر ثانیه و بکار بردن رابطه‌ی (‏438) خواهیم داشت:
(‏441)
با مقدار بدست آمده برای فرکانس تکرار پالس، پهنای نوار 2 کیلومتر، پهنای باند 200 مگاهرتزی برای سیگنال ارسالی و استفاده از رابطه‌ی (‏437) خواهیم داشت:
(‏442)
با تغییر سرعت رادار و ارتفاع آن ، مقدار پهنای باند سیگنال دچیرپ تغییر می‌یابد. در عمل ممکن است رادار در سرعت و ارتفاع نامی نباشد. ارتفاع رادار تاثیر مستقیم در پهنای باند فیلتر میانگذر گیرنده و سرعت رادار یکی از پارامترهای تعیین کننده‌ی پهنای باند داپلر است. اگر سرعت و ارتفاع افزایش یابد پهنای باند ذکر شده نیز افزایش خواهند یافت. از این رو فرکانس تکرار پالس و پهنای باند را بیشتر از مقادیر محاسبه شده و برابر با و پیرو آن در نظر خواهیم گرفت.
برای حذف سیگنال تغذیه مستقیم از رابطه‌ی (‏439) برابر با مقدار زیر خواهد شد:
(‏443)
ضریب کیفیت فیلتر میانگذر را 10 در نظر می گیریم . از این رو با توجه به پهنای باند آن فرکانس مرکزی فیلتر باید در حوالی باشد . اگر فرکانس را در نظر گرفته شود ، فرکانس مرکزی فیلتر میانگذر باید بصورت زیر انتخاب شود:
(‏444)
بنابراین ضریب کیفیت فیلتر میانگذر برابر با:
(‏445)
خواهد شد.
سیگنال ارسالی پالس چیرپ با پهنای باند و طول زمانی خواهد بود.
شکل ‏4-8- قسمت حقیقی سیگنال چیرپ
شکل ‏4-9- قسمت موهومی سیگنال چیرپ
شکل ‏4-10- طیف‌نگاشت پالس ارسالی در زمان دو PRF
نمونه برداری
برای نمونه برداری از سیگنال دچیرپ شده دو راه در پیش رو خواهد بود ، نمونه برداری در IF و یا نمونه برداری در باند پایه. نمونه برداری در IF ، نیازمند ADC با فرکانس نمونه برداری بالایی است. حسن این روش در این است که با یک کانال می‌توان نمونه برداری را انجام داد و در حوزه دیجیتال مولفه‌های تربیعی سیگنال را بدست‌آورد. در نمونه برداری باند پایه از ADC با فرکانس نمونه برداری پایین می توان استفاده نمود و در مقابل برای بدست آوردن مولفه‌های تربیعی سیگنال باید از دو کانال نمونه برداری استفاده کرد.
دسته بندی : علمی