برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فراوانی طبیعی
5.27×1022
4.31×1021
چگالی عددیcm 3) (درB4C
15O
11C
هسته فعال شده
2.04
20.33
نیمه عمر(دقیقه)
3.40×10-1
3.41×10-2
ثابت واپاشی،
هگزاگونال برن-نیترید(BN) دارای خاصیت رسانایی حرارتی و مقاومت الکتریکی بالا است، این ویژگی این قابلیت را به هدف BN می دهد که بدون اختلال در شکل گیریش در نزدیکی تنگش پلاسما قرار گیرد. بازده هدف ضخیم برای B وN برای دوترون با انرژی بالا به طور قابل توجهی متفاوت است. در نتیجه نسبت بازده 11C و15O یک تابع حساس از انرژی دوترون های فرودی است. 11C و15O گسیل کننده پوزیترون هستند. با الکترون نابودی زوج می کنند و دو فوتون 511keV ناشی از نابودی زوج در دوجهت مخالف تولید می شود. بعد از بمباران هدف،BN فعال شده را در مجاورت یک آشکارساز سوسوزن به همراه یک سیستم تحلیل گر چند کاناله قرار می دهند. آشکارساز سوسوزن، طیف انرژیِ اشعه گامای گسیل شده را ثبت می کند. طیف گامای آشکارسازی شده مخلوطی از منحنی های واپاشی هر دو رادیو ایزوتوپ است. همانند B4C بر اساس نیمه عمر رادیوایزوتوپ‌ها منحنی واپاشی را جدا می‌کنند و نسبت را بدست می‌آورند. این نسبت آزمایشگاهی در محدوده1.4تا 2.1 گزارش شده است. با توجه به محاسبه نسبت بازده هدف ضخیم برای این نسبت آزمایشگاهی(1.4 تا2.1) انرژی دوترون ها در بازه1.2-1.8MeV می‌باشد و با محاسبه نسبت فعال‌سازی رادیوایزوتوپ‌های11C و15O به عنوان یک تابع از n، برای هدفBN مقدار گزارش شده است[25].
با مقایسه نتایج بدست آمده از هدف های برن کربید و برن نیترید به وضوح به این نتیجه خواهیم رسید که با افزایش مقدارn طیف انرژی سریعتر افت می‌کند و دوترون ها انرژی‌های کمتری را شامل می‌شوند. این موضوع را در فصل های بعد با توجه به طیف های آزمایشگاهی دوترون نشان می‌دهیم.
2-2-1-3 تحلیل‌گر سهمیِ تامسون
برای آنالیز یون روشهای تشخیصی مختلفی به کار گرفته می‌شود. راحت‌ترین روش تشخیصی برای تعیین طیف انرژی و جرم یون های مختلف استفاده از تحلیل‌گر منحنی تامسون می‌باشد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این روش، تشخیص ذرات غیر دوترونی است در حالی که این ویژگی در روش‌های دیگر از جمله طیف سنج مغناطیسی وجود ندارد. طیف سنج جرمی تامسون روشی شناخته شده در فیزیک هسته‌ای است و زمان زیادی است که این دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در سال 1886، گلداشتاین مشاهده کرد وقتی کاتد در لوله خلاء سوراخ شود تخلیه الکتریکی در کاتد متوقف نمی شود و در پشت کاتد پرتوهای نوری مشاهده شد که به طریقی از میان سوراخ ها عبور می‌کنند. گلداشتاین وقتی آهن‌ربای دایمی را در نزدیکی پرتوها نگاه داشت نتوانست انحرافی را تشخیص دهد. با این حال در 1898 دبلیو. واین با استفاده از میدان های مغناطیسی بسیار قوی این پرتوها را منحرف کرد و نشان داد که بعضی از آنها بار مثبت دارند. با اندازه گیری انحرافات الکتریکی و مغناطیسی او ثابت کرد که جرم ذرات این پرتوها با جرم اتم های هیدروژن قابل قیاس است و بنابراین جرم آنها هزاران بار از ذرات درون پرتوکاتدی سنگین تر است. ذرات درون پرتو کاتدی همه از یک نوع هستند اما درون پرتوهای مثبت انواع بسیار گوناگونی از ذرات حضور دارند. فرض می کنیم این پرتوها موازی محور x حرکت کرده و در نقطه o به صفحه ای عمود بر مسیر خودش برخورد می‌کند. اگر قبل از رسیدن پرتو به صفحه یک میدان الکتریکی، موازی محور y بر آن اعمال کنیم، نقطه‌ای که ذره به صفحه برخورد می کند به موازات محور y منحرف می شود. مقدار انحراف yبا معادله (2-12) داده می شود:[22]
(2-12)
دسته بندی : علمی