برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کنار آمدن دفاعی :
مستلزم اجتناب از واقعه استرس زا ، زمانی که رخ داد ه است یا جلوگیری کردن از پاسخ هیجانی ، شناختی و فیزیولوژیکی به آن و از این رو کاهش دادن اثرات آن است .
البته منابع لازم برای مبارزه با استرس بشرح ذیل است :
سلامتی و توانایی
افکار مثبت
منبع کنترل
توانایی اجتماعی شدن
حمایت اطرافیان
امکانات مالی
2-2-6 عوامل مؤثر بر استرس در مدرسه
همانطور که در مقدمه ذکر شد عواملی وجود دارند که درتکوین شخصیت کودکان و نوجوانان مؤثر می باشند از جمله «خانواده ، مدرسه ، اجتماع ، دوستان» و اگر این عوامل نتوانند هر کدام وظیفه ی خود را به نحو احسن انجام دهند می توانند مهمترین عامل مؤثر در فشار روانی نوجوانان محسوب شوند ( احمدی،1383) .
در خصوص خانواده می نویسد «خانواده مهمترین پناهگاه برای جوانان است و اساس خانواده از نظر اسلام برمبنای دوستی و مرحمت است قرآن مجید فرماید . خداوند بین اعضای خانواده دوستی و شفقت قرار داده است »از آنجائی که انسانها در خانواده به هویت و رشد شخصیت دست می یابند و خانواده های سالم و رشید به تکامل معنوی و اخلاقی نائل می شود لذا خانواده تنها عامل کمال بخشی و سکونت و آرامش و بالندگی اعضای خویش است بلکه در تحولات اساسی جوامع نقش عمده ای ایفا می کند . مذهب ، آموزش و حکومت نیز از عملکرد خانواده متأثر می شوند و این تأثیر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی می گردد . پس اگر خانواده محیط سالم و سازنده ای داشته باشد و نیازهای جسمی و روانی افراد خویش را برآورد جامعه به خدمات جانبی و جبرانی کمتری برای افراد خانواده نیاز پیدا می کند .
دومین عامل «مدرسه»
محیط مدرسه ، فضای ، معلم ، مدیر ، ناظم و مربی پرورشی ، خدمتگزار ، شاگردان و همه ی پدیده هایی که درمدرسه به چشم می خورند با شاگردان تماس دارند و تأثیر آنها را در الگویابی شاگردان غیرقابل اغماض است . هیچ عضویی از عناصر مدرسه نمی تواند همچون معلم و براندازه معلم الگو سوز و الگوساز باشد گامی ممکن است که رفتار ناظم یا معلم مدرسه به گونه ای باشد که آنانرا در نظر شاگردان به صورت دشمن و فردی کینه توز جلوه دهد و به جای اینکه میان شاگردان و معلم و ناظم صمیمیت و همکاری برقرار شود نفرت و کینه میان آنها مبادله کرد و بالاخره .
ناهید فخرایی (1353) می نویسد : «که مدرسه جایی است که بوسیله یادگرفتن و بالابردن معلومات و تجربیات در مهارتها می تواند جبران ناراحتی‎های روانی را بکند و باعث سلامت روح گردد».
سومین عامل «معلم»
معلم رابط میان شاگراد و محیط است و وظیفه ی او این است که در میان شاگردان و محیط سالم او سازش وهماهنگی برقرار نماید . ناهید فخرایی (1353) می نویسد : «معلم باید وسیله ابزار محبت باشد ومعلم باید بین از هر کس این احتیاج را برطرف سازد و به بچه ها نشان دهد که آنها را دوست دارد . و معلمی که علاقمنت است که شاگردانش دچار امراض روانی نشوند باید در روش خود دقت کامل را داشته باشد».لازم است که معلم دارای یک سلسله خصوصیات بدنی ، علمی و اخلاقی باشد که این خصوصیات با شاگرد و محیط او پیوند و رابطه ی مستقیم دارد و معلمی که دارای خصوصیات زیر باشد می تواند به بهترین وجهی وظیفه ی تعلیم و تربیت را ارائه کند .
خصوصیات علمی معلم
1ـ فراست و هوشیاری 2ـ احاطه علمی نسبت به مواد درسی چون شاگردان در محیط مدرسه و جلسه ی درس در برابر مقام علمی و فرهنگی معلم خاضع هستند . 3ـ روان شناسی : تابرخورد با دانش آموزان رفتار ویژه ای را در پیش گیرد . 4ـ تمایل و دلبستگی به شغل معلمی : کسی که دل بستگی نداشته باشد نمی‎تواند معلم شایسته ای باشد . 5ـ سعی در افزودن معارف و معلومات 6ـ داشتن اطلاعات دینی و سیاسی
خصوصیات اخلاقی معلم
1ـ محبت و نرمش 2ـ عزت نفس و خویشتن داری 3ـ احترام به آداب دینی و ملی 4ـ داشتن روحیه فداکاری 5ـ سعه صدر 6ـ خوشرویی و گذشت
چهارمین عالم «اجتماع»
سیداحمد احمدی (1387) می نویسد : حضرت علی (ع) در مورد اجتماع می فرماید : آنکه با دوران دشمنی و سرستیز داشته باشد هلاک خواهد شد (و مضمون این سخن آن است که باید تا حدی فشار اجتماعی را تحمل کرد) جوانان را نمی توان مجبور به آدابی کرد که والدین به آن خو گرفته اند زیرا همان طور ، که حضرت علی (ع) می فرماید :مردم بیش از آنکه شبیه به والدین باشند متناسب با زمان خود هستند و آنچنان عمل می کنند ، و اگر شرایط اجتماعی مناسب نباشد جوانان به رفتار نادرست دست می یابند . وقتی زمان و جامعه و شرایط اجتماعی نامناسب گردید خوبیها بی رونق می شود و انجام آنها زیان آور است و رذائل و بدیها رایج می شود . جامعه ی فاسد باعث انحراف و تباهی جوانان می گردد .
پنجمین عامل «دوستان»