برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مسائل شخصی
محیط زندگی، مالی، روابط، بیماری، خانواده
دنبال مسائلی باشید که از آنها لذت میبرید و آنها را انجام دهید. قبل از بوجود آمدن استرس برنامهای برای راحتی اعصاب خود فراهم کنید و به این ترتیب از رخداد بدترین مسائل جلوگیری خواهید کرد.
مدیریت استرس: کاری که همچنان ادامه دارد
مدیریت استرس در مورد یادگیری چگونگی اعمال کنترل بیشتر روی زندگی و محیط هر فرد می باشد. ایجاد مهارت های مدیریت شخصی مانند مدیریت زمان، حل مسئله و تمدد اعصاب، توانایی شما را برای مقابله با موقعیت های پر استرس بالا می برد. با یادگیری چگونگی مدیریت استرس در مدرسه، مهارتی کسب می کنید که می توانید از آن در بقیه زندگیتان نیز استفاده نمایید.
2-2-7 گونه های مختلف استرس:
استرس ها انواع مختلفی دارند که به انواع 1- مثبت(یوسترس) 2-منفی(دیسترس) 3- خنثی، 4- خفیف و شدید، 5- حاد یا مزمن، 6- بیرونی و درونی، 7- کوتاه مدت و بلند مدت، 8- سازمان یافته، 9 – اجتماعی، 10- جانشینی، 11-استرس عاطفی، 12- فیزیولوژیک و جسمانی و … طبقه بندی می شوند که در زیر به آنها اشاره می شود. استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس زا و آنگونه وضعیتهای مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند برای نمونه یکی از وضعیتهای پر استرس و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارمنددرمعرض خواستها یا فشارهای زیاد در محیط کار قرار بگیردواز سوی دیگر برای برآوردن این خواستها وقت محدودی دراختیار داشته باشد و طبیعی است که چون نمی تواند از پس انجام آنها براید با ایرادگیرهای پی در پی سرپرستان رو به رو می شود (علوی، 1382).
2-3 مدیریت زمان:
2-3-1 تعریف مدیریت زمان
برای مدیریت زمان تعاریف مختلفی ارائه شده که بطور کلی می توان گفت: مدیریت زمان یعنی کنترل زمان و کار خویش را بدست گرفتن و اجازه ندادن که امور و حادثه ها ما را هدایت کنند.
مدیریت زمان یعنی رییس وقت خود بودن. واقعا زندگی تنها زمانی پر بار می باشد که بر اساس مفهوم صحیح زمان زندگی بنا شده باشد.درموفقیت در کارهاباید توجه کرد که باد همیشه در سمتی که ما می خواهیم نمی وزد اما باید بدانیم که چگونه قایق زمانمان را به هر کجا که بخواهیم رهسپار کنیم.
مدیریت زمان امروزه تحت عنوان زمان سنجی ، مطالعه کار ، ارزیابی زمان وحرکت به کار می رود وبرای اولین بار توسط «فردریک تیلور» ازسال 1883 ، با برخورد سیستماتیک به کار گرفته شده است.وی در آن سالها یک کار مشخص را به عناصری تقسیم نمود وتک تک این عناصر را مورد بررسی قرار داد. درهمان زمان «فرانگ گلیبرت» نیز تحقیقاتی انجام داد وعناصر اصلی حرکت راپایه ریزی نمود که بعدا به عنوان علم حرکت سنجی شهرت یافت . دراوایل قرن بیستم دانش ویژه ای دربخش مهندسی ومدیریت صنایع توسعه یافت که به بالابردن بازدهی یک سازمان وافرادشاغل درآن سازمان توجه داشت وبالاخره درسال 1930 روش ساده نمودن انجام کار ، با حذف حرکات زاید واندازه گیری زمان انجام کار به شکل مهندسی روشها توسط «مینارد» پایه ریزی شد. ارزیابی زمان فقط برای تعیین زمان استاندارد به کار می رود وارزیابی حرکت، عمدتا برای بهبود روشهای کارمورد استفاده قرار می گیرد. درواقع هردوجزءمکمل یکدیگر محسوب شده واصطلاح ارزیابی زمان وحرکت با هم ترکیب گردیده وبه صورت یک جا برای افزایش بازدهی وبهره وری به کار گرفته می شوند. ( آتش پور ، 1388)
مدیریت زمان ، یعنی استفاده بهینه ازمنبع زمان که یکی ازمنابع محدود ودردسترس هرفرد می باشد که برخلاف بسیاری ازمنابع دیگر به مقدار مشخص دراختیار وی گذاشته شده وامکان انتقال آن ازفردی به فرد دیگر یا خرید وفروش آن وجود ندارد. ( افجه ، 1386)
پیتر دراکر مشهور ترین مشاورمدیریت معتقد است که دواصل طلایی وجود دارد که درهمه زمان ها و موقعیت ها معتبر هستند. این دو اصل عبارتند از :
اصل تنظیم وقت یا استفاده صحیح ازوقت
اصل درستکاری .(زالی ،1385)
آلن لیکین ، (1994) هدفگذاری ، برنامه ریزی ، توجه به نظم وترتیب واولویت بندی امور ، تعیین وقت قبلی وتقریبی برای هرکار ، بازنگری امور ورعایت تعادل وتنوع درکارها را به منظور کسب موفقیت درمدیریت زمان لازم می داند.
با مدیریت زمان :
1-دیدگاه مناسبی در رابطه فعالیتهای بلند مدت و اولویتها بدست اورید.
2-فرصتهای بیشتری برای خلاق شدن فراهم کنید
3-از فشار روانی خود بکاهید.
4-زمان فرافت بیشتری برای خود در نظر بگیرید.
5-دستیابی موثر و سیستماتیک به اهدافتان به زندگیتان معنی و مفهوم می بخشد.
2-3-2 ابعاد مدیریت زمان