برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

موتور مورد نظر جهت انجام شبیه سازی یک موتور 3hp ، 380 ولت، 4 قطب با فرکانس کاری 50 هرتز می باشد. که پلاک ماشین در پیوست ضمائم آمده است . در موتور نمونه خطای حلقه به حلقه در فاز A رخ داده است.
در این قسمت رفتار ماشین هنگامیکه تغذیه آن یک ولتاژ سینوسی با فرکانس 50 هرتز می باشد، در حالت راه اندازی و بدون بار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی در نمودار های زیر ارائه شده است.
ابتدا شکل موج جریان فاز A در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل4- 7 شکل موج جریان فاز A
همانطور که از نمودار مشخص است، رفتار موتور را می توان به دو قسمت تقسیم نمود، حالت گذرا و حالت پایدار. همچنین می توان به طور تقریبی بیان نمود که حالت گذرای جریان در 400 میلی ثانیه اول میرا می گردد و پس از آن موتور به حالت پایدار وارد می شود. از بازه زمانی رفتار گذرا به عنوان یک پارامتر برای بررسی رفتار موتور در دو حالت سالم و خطا استفاده خواهیم کرد.
نمودار سرعت ماشین بر حسب زمان در ادامه ارائه شده است.

نمودار4- 1 سرعت ماشین بر حسب زمان
از این نمودار نیز می توان صحت تقسیم بندی رفتار ماشین به دو قسمت گذرا و پایدار استفاده نمود. ورود به حالت پایداری در حدود بازه زمانی 400 میلی ثانیه اتفاق می افتد.
عملکرد گشتاوری ماشین نیز بصورت زیر ارائه شده است.
نمودار4- 2 عملکرد گشتاوری ماشین
رفتار ماشین در گشتاور خروجی نیز موید بازه زمانی 400 میلی ثانیه برای رفتار گذرا و پارامتر تعیین شده می باشد.
7-4- نتایج شبیه سازی ماشین القایی در اثر خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور
در این قسمت با توجه به مبانی ارائه شده، در تعداد 50 عدد از حلقه های فاز A استاتور خطا ایجاد شده است. شبیه سازی ها بر مبنای مبانی تئوری مطرح شده در فصول گذشته انجام شده و نتایج آن بصورت نمودار های زیر ارائه شده است.
در ابتدا جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار که در فاز A رخ داره است بصورت منحنی زیر مشخص شده است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره برنامه ریزی بازاریابی و برنامه ریزی بازار

شکل4- 8 جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار
همانطور که از منحنی بر می آید، در مقایسه با منحنی جریان ماشین در حالت سالم، می توان به این نتیجه رسید که پارامتر تعریف شده که همان زمان مورد نیاز برای سپری شدن رفتار گذرای ماشین است، با اعمال خطای سیم پیچ به ماشین، زمان گذرای جریان طولانی تر شده است که باعث آسیب به ماشین خواهد شد. عملکرد ماشین با جریان بالا در اولین مرحله باعث وارد شدن آسیب های عایقی به ماشین خواهد شد.
منحنی سرعت ماشین نیز در شکل زیر ارائه شده است.

شکل4- 9 منحنی سرعت ماشین

دسته بندی : علمی