برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میآید به معنای دیدن یا بینایی میباشد. شاید بتوان گفت پر مخاطبترین رسانه در جهان تلویزیون است و ظهور این رسانه دیداری بعد از جنگ جهانی دوم موجب یکسانسازی و همگون سازی مخاطبان و کنار رفتن مرکزیت رادیو در ارتباط بشر شد و این آمار به مراتب در ایران بیشتر است و این تنوع و کثرت مخاطب به دلیل وجود صدا و تصویر به طور هم زمان است و درسالهای اخیر شاید توانایی پخش مستقیم و زنده برنامههای تلویزیون نیز بر این جذابیت افزوده است. تلویزیون گر چه در بدو ورود به ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت و حتی برخی آن را نامحرمی در محیط خانواده محسوب میکردند، اما با گذشت زمان جای خود را بین خانوادههای ایرانی بازکرد به طوری که برنامههای نیمه وقت صدا و سیمای ایران به برنامههای 24 ساعته و از دو شبکه به هفت شبکه ارتقاء یافت. تلویزیون به علت قابلیت استفاده از تصویر در تمام حیطهها جذابیت مخصوص به خود را دارد و همچنین قابلیت تغییر فرهنگ جامعه را دارا ست و به همین علت است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی زیر نظر رهبری جامعه اسلامی اداره میشود تا اینکه مورد سوء استفاده جناحها و گروهها و دستهها قرار نگیرد (مرادی مدیران 1391، 39).
2-2-4-4-2 سینما
سخن از یکی از اعضای برجسته خانواده ارتباطات است. عضوی که حدود یک قرن از تولد آن میگذرد، میلیونها انسان را درخلال ساعاتی طولانی به خود مشغول داشته و هنوز هم چنین است. سینما یک پدیده تفریحی برای میلیونها پیر و جوان در تمامی جهان است. در عین حال، سینما یک وسیله گذران معاش برای هزاران انسان در سراسر گیتی است. سینما یک وسیله تبلیغاتی نیز هست و از این رو سیاستمداران جهان توجه ویژه بدان داشتهاند. بالاتر از همه، سینما در راه تبلیغ کالاهای تجاری سهمی بزرگ دارد. از علاقه میلیونها انسان بدان در راه انتقال پیامهایی سود گرفته میشود که در نهایت به اسارت انسان در برابر کالا و به طور کلی تمدن مادی و کالاپرستی میانجامد. سینما و فراز و نشیب تاریخی آن گواه حرکت و ارتقای تکنولوژیک انسان نیز هست. بسیاری آن را شاخص رشد نیز میدانند. اما از دیدگاه ما این وسیله نیز همانند تمامی وسایل ارتباطی دیگر، فی النفسه والا و معتبر نیست زیرا کاربرد نادرست آن می تواند بر اخلاق جامعه و برحیات سیاسی جامعه مؤثر افتد و برحیات سیاسی جامعه اثراتی سخت، نامطلوب و حتی خطرناک برجا گذارد؛ پس تأکید ما بر کاربرد درست یکی از وسایل مهم ارتباطی در دنیای امروز است (ساروخانی 1391، 189).
2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای
بازی رایانهای قدمتی نزدیک به چهل سال دارد. قدیمیترین بازیهای رایانه ای بخشی از برنامههایی بود که دانشجویان مشتاق مؤسسه ی فناوری ماساچوست ابداع کرده بودند. سیر تاریخی بازیها بسیار رو به پیشرفت است که البته در دورانی نیز رو به رکود بودهاند. بر پایهی گزارش اشتاینر بازار بازیهای رایانهای پس از 2 سال رکود نا امید کننده در آستانهی پیشرفتی سریع قرار گرفت. یکی از عاملهای بنیادی در دگرگونی عمده بازیها روند فزایندهی گسترش اندازههای بیت (کوچکترین واحد اندازهگیری فضای حافظه در رایانه) در دستگاهها از رقم ابتدایی هشت بیت به شانزده و سی و دو است. بازیهای آینده به گونهای طراحی میشود که شصت و چهار بیت را در برگیرد . چنین افزایشهایی در توان محاسبه ای دستگاه بازی به بازیها و پیکربندیهای پیچیده تری منجر خواهد شد (گانتر 1997، 15).
2-2-4-4-4 ماهواره

لغت ماهواره به سامانهای گفته میشود که به مداری به دور یک سیاره در حال گردش باشد. انرژی زیادی برای قراردادن یک ماهواره در مدار مورد نیاز است. این انرژی معمولاً با کاربرد راکت به دست میآید به طوری که راکت ماهواره را با سرعت مورد نیاز بالا برده و در مدار رها میکند. در عصر کنونی، ماهواره و فن آوری وابسته به آن چنان در تار و پود زندگی بشر نفوذ کرده و پیش می تازد که نقش تعیینکننده آن در دگرگونی تمدن بشری قابل توجه است. از این رو فنآوری ماهواره به عنوان شاخهای مهم در پژوهشهایی فضایی، جایگاه ویژهای در زمینه های مختلف ارتباطی پیدا کرده است. امروزه ماهوارهها با مأموریتهای علمی و کاربردی گوناگون در مدارهای متفاوت قرار گرفته و خدماتی از قبیل پخش صدا و تصویر، خدمات زمین شناسی، هواشناسی، تحقیقات فضایی، خدمات نظامی و هدایت رادیویی برای هدایت و ارتباط با کشتیها و هواپیماها، ارتباطات ثابت ماهوارهای برای ایستگاههای ثابت زمینی و غیره ارائه می کنند به گونهای که فارغ از برنامه های ارسالی و دادههای جنجال برانگیز آنها هم اکنون مسائل ترافیک فضایی، ماهوارهها، خطر تصادم آنها و ایجاد زبالههای فضایی جزء مسایل خبری عصر ما شده است (مرادی مدیران 1391، 37).
2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف
دراینجا قصد داریم تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال در ادوار مختلف تاریخی را بررسی نماییم. پس مسؤلیت کیفری اطفال در سیستمهای مختلف حقوقی مورد بررسی و امعان نظر قرار میگیرد.
2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان
تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسؤلیت اخلاقی در بین نبود. مسؤلیت آن زمان مسؤلیت مادی بود، با این توضیح که کودک اگر مرتکب جرم عمدی میشد مستحق مجازات بود. خواه چنین شخصی از سلامت عقل بهره مند باشد یا خیر و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی نیز شبیه جرائم عمدی بود. در مجموعه قوانین حمورابی که یکی از جالب ترین و قدیمی ترین قوانین جزایی است گفته شده که:
«اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورد مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند و در جای دیگر میخوانیم که اگر بنائی ساختمانی را میساخت که در نتیجه خراب می شد و در اثر ریزش آن کسی به قتل میرسید، قصاص بدین نحو انجام می گرفت که اگر صاحب خانه به قتل میرسید، معمار باید کشته میشد و اگر فرزند صاحبخانه در زیر آوار از بین میرفت، فرزند معمار مستحق مرگ بود.»
اساس مجازات ها در قوانین حمواربی، اصولاً قصاص است. دندان برای دندان، چشم برای چشم ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت. بین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم میخورد. مثلاً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا بردهای میشد، باید جریمه می پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پایین، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار میداد، میبایست به همان نحو مورد شکنجه قرار می گرفت. کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت میگرفت، باعث شد که هیچ گونه توجهی به شخصیت بزهکار نشود و مسؤلیت او مطلقاً مورد نظر قرار نگیرد و آن مجازات معین و اجرا گردد. به همین جهت اگر شاخه درختی باعث کشته شدن کسی میشد، آن را قطع کرده و از بینمیبردند. اگر حیوانی انسانی را به قتل میرساند، آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه، حکم نابودیش را صادر و حکم را به مرحله اجرا گذارده و حیوان را به قتل میرساندند.
نوع دیگر قصاص به نام «قصاص کورکورانه» مشهور بود. بدین صورت که همیشه قصاص به طریقه عمل مقابله به مثل با فرد خطاکار انجام نمیشد. یعنی حتماً لازم نبود که کسی که به دیگری لطمه وارد آورده مورد حمله زیان دیده قرار گیرد، بلکه هدف آن بود که صدمه وارده به هر قیمتی که شده جبران گردد و خشم به غلیان آمده فروکش نماید و ترضیه خاطر فراهم شود. بنابراین اهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزار و صدمه زیان دیده و یا خانواده او قرار گیرد.
این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدنتر از بین رفت. طبق قانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیعترین وضع مجازات میشدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم میگردیدند. طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می شد که قوه تمییز نداشت. تعیین عدم قوه تمییز از اختیارات دادرس بود و به وسیله آزمایش جنسی توسط کارشناس به عمل میآمد. قانون مورد بحث، اعمال ارتکابی بزرگسالان را به «اعمال ارادی» و «اعمال غیرارادی» تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیرارادی بنا به تشخیص دادرس خفیف تر از اعمال ارادی بود. جرائم ارتکابی اطفال غیربالغ، غیرارادی محسوب و موجب تخفیف مجازات میشد.
در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسؤلیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیشبینی شد. در این قانون، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود:

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد فرزند پروری و دوران کودکی

1-کودک کمتراز 7 سال اعم دختر و پسر غیرمسؤل اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود.

2- کودک غیر ممیز و غیر بالغ 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران

3- کودک ممیز غیر بالغ 9 تا 12 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران
کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیزان غیر بالغ حق ازدواج داشته و برای آنان مسؤلیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین رم اثبات قوه تمیز بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بوده است.
در قرن سیزدهم میلادی، سن لوئی فرمان داد که اطفال تا 10 سال غیر مسؤل اعلام و مجازات اطفال بزهکار تا 14 سال را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود و تأکید کرد که اطفال و نوجوانان در زندان ها از بزرگسالان تفکیک و جداگانه نگهداری شوند.
قانون کارولین که درسال 1503 به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژرمن تدوین شد اطفال تا 14 سال را غیرمسؤل اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و دادرس با توجه به نظریه کارشناس نوع مجازات را تعیین مینمود.
نکته ای که ذکر آن ضروری است آن است که در کشورهای اروپایی با این که علی الاصول اطفال به علت صغر سن از کیفیات مخففه استفاده مینمودند، لیکن دادگاهها نیز حق داشتند که در موارد خاصی بزهکار را از برخورداری از کیفیات مخففه محروم نمایند. چنانچه در قرن چهاردهم، پارلمان فرانسه طفل یازده سالهای را که به وسیله ضربات سنگ و به طور بیرحمانهای دیگری را کشته بود به علت وجود جنایت و خباثت به مرگ محکوم کرد (امبر بی تا، 213).
در انگلستان هیئت منصفه دو طفل نه و ده ساله که یکی از رفقای خود را کشته بودند به اعدام محکوم کرد. زیرا هیئت مزبور قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بیرحمانه دوست خود، جسد وی را مخفی نموده و به علاوه برای فرار از مجازات، خود را از انظار عموم مخفی کرده و به عبارت دیگر با قوه تمیز و خباثت، خیانت خود را انجام داده اند لذا مستحق مجازات اعدام میباشند ( امبر بی تا، 215).

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون
پس از پیدایش مذاهب، خاصه مذهب مسیح و مذهب اسلام موضوع مسؤلیت مدنی و همچنین مسؤلیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت. از نظر مذهب، مفهوم جرم مترادف با مفهوم گناه است و همانطور که ارتکاب گناه فقط شخص گناهکار را در معرض الهی قرار میدهد، به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قراردهد و سرایت مسؤلیت به اقوام و کسان مجرم امری برخلاف مذهب است.
در مورد مقدار و میزان مسؤلیت کیفری نیز وضع به همین منوال بود. مذهب معتقد بوده و هست که همان طور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان تنبیه مینماید، به همان ترتیب نیز باید میزان مجازات جرائم ارتکابی متناسب با درجه عقل و شعور و اراده

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید