فایل های دانشگاهی

چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی- قسمت 13

 • – ابن منظور، «لسان العرب»، انتشارات بی‎تا. ج11، ص 341. ↑
 • – الزبیدی، محمد مرتضی: «تاج العروس»، لبنان دارالمکتبة الحیاة، بی تا. ص 478. ↑
 • – مروارید، علی اصغر: «سلسلة الینابیع الفقهیه»، لبنان، مؤسسه فقه الشیعه، 1410. ج 22، ص 25. ↑
 • – همان منبع ص366. ↑
 • – شریفی، شاهپور، منبع پیشین. ↑
 • – حر عاملی، حسن: «وسائل الشیعه»؛ لبنان، داراحیاء التراث العربی، بی‎تا. ج 18، باب 5 ابواب حد السحق و القیادة. ↑
 • – قانون مجازات اسلامی ماده 243. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1287. ↑
 • – Strip Tease. ↑
 • – Scopophilia. ↑
 • – Passive. ↑
 • – همان منبع، همان صفحه1287. ↑
 • – ستوده هدایت الله و دیگران، مأخذ پیشین، ص209. ↑
 • – دانش، تاج زمان، مجرم کیست- جرم شناسی چیست، تهران، انتشارات کیهان، چاپ نهم 1381ص191. ↑
 • – گودرزی فرامرز، مأخذ پیشین، ص1288. ↑
 • – کی نیا مهدی: روان شناسی جنایی، ج2، ص589. ↑
 • – این عمل یکی از صفات اطفال میباشد، زیرا آنها با انجام اعمالی که موجب تنبیه از سوی بزرگسالان میشود، خودشان را نزد آنان جلوه میدهند. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1289-1288. ↑
 • – ستوده هدایت الله و دیگران، مأخذ پیشین، ص210. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1289-1288. ↑
 • – مطهری مرتضی: نظام حقوق زن در اسلام، ص164، انگلیسی‌ها ضرب المثلی دارند که می گویند: «به زن بگو زیبایی تا از خوشی دیوانه اش کنی.» آلمانی‌ها نیز می گویند: «زن، زیبایی را بر فضیلت ترجیح می دهد.» ↑
 • – کی نیا مهدی: مبانی جرم شناسی، ج2 «جامعه شناسی جنایی»، ص911. ↑
 • – موحدی محمدمهدی: مأخذ پیشین، ص250. ↑
 • – Transvestism ↑
 • – Travestitism ↑
 • – Eonism ↑
 • – «اتون ابومون» تا سن 10 سالگی مانند یک دختربچه تربیت شد، در صورتی که ظاهراً مانند یک پسربچه زبر و زرنگ بود. مادرش به او در سن 10 سالگی هم لباس دخترانه میپوشاند. ائون دست‌هایی بسیار ظریف، دست‌هایی باریک و لطیف و پاهای خیلی کوچکی داشت. این پسربچه، ظاهری دخترانه داشت؛ اما در اندام زنانهاش، قدرتی مردانه به چشم می خورد. موهایش بلند و چشمهایش کشیده و شفاف بود. سرانجام ائون وارد خدمات سیاسی شد و مأموریت‌های مهمی به او محول گردید و قسمتی از آنها را در لباس زنانه انجام داد. او 49 سال از حیات خود را مانند مرد و 33 سال آن را به صورت زن گذراند. بحث دربارة جنسیت حقیقی او، سال‌های متمادی با حرارتی هرچه تمام تر در اغلب کشورها به خصوص انگلستان ادامه داشت. شرط بندی بر سر تشخیص جنس ائون در انگلستان به 200 هزار لیرة استرلینگ و در فرانسه به بیش از 80 هزار لیرة استرلینگ رسیده بود. برخی مدعی بودند که بدون هیچ تردیدی او یک مرد است و بعضی دیگر با همان قاطعیت او را در ردیف زنان قرار می دادند و عده ای هم او را خنثی تلقی میکردند. ر.ک. مهدی نیا: روان شناسی جنایی، ج2، ص590. ↑
 • – ستوده هدایت الله و دیگران: مأخذ پیشین، ص196. ↑
 • – همان، ص197. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1292. ↑
 • – کی نیا مهدی: مأخذ پیشین، ص590. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1293-1292. ↑
 • – Masochism ↑
 • – گودرزی فرامرز، مأخذ پیشین، ص1278؛ محمدمهدی موحدی: مأخذ پیشین، ص247. ↑
 • -‌هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص221. <
  a href=”https://novinyaban.ir/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-102″>↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشیین، ص1236. ↑
 • – ستوده هدایت الله و دیگران: مأخذ پیشین، ص204. ↑
 • – موحدی محمدمهدی، مأخذ پیشین، ص247-246. ↑
 • – منبع پیشین ص246. ↑
 • -‌هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص338-337. ↑
 • – موحدی محمدمهدی: مأخذ پیشین، ص247. ↑
 • – Onanism ↑
 • – Onan ↑
 • – کی نیا مهدی: روان شناسی جنایی، ج2، ص585-584؛ همچنین ر.ک. گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1247-1246. ↑
 • – گودرزی فرامرز، مأخذ پیشین، ص1247. ↑
 • – موحدی محمدمهدی: مأخذ پیشین، ص229. ↑
 • – منی، مایعی است که در موقع انزال از مجرای تناسلی مرد با حالتی جهنده، خارج می شود. بیشتر این مایع توسط بیضه‌ها تولید میگردد و بخشی از آن نیز به وسیلة غدّة پروستات ساخته می شود. هر سانتی مترمکعب از منی شامل میلیون‌ها اسپرم و حتی بیشتر است. رهنما چیت ساز: مأخذ پیشین، ص491. ↑
 • – مایعی که از مهبل زن در هنگام عمل جنسی خارج می شود، توسط غدد بارتلن تولید شده و نوعی مادة لزج به منظور راحتتر انجام شدن عمل مقاربت میباشد. بنابراین مایع مذکور هیچ گونه خاصیت ارضاکنندگی نداشته و صرفاً نشانة تحریک جنسی زن است؛ درحالی که خروج منی از دستگاه تناسلی مردانه به معنی ارضای جنسی میباشد. همچنین باید دانست که مایع خارج شده از غدّة بارتلن، فاقد اووم (اوول) است اما منی دارای هزاران اسپرم ماتوزوئید می باشد. ↑
 • – موحدی محمدمهدی، مأخذ پیشین، ص229. ↑
 • – Clitorism ↑
 • – کلیتوریس عضو نعوظی زنان بوده و عبارت است از یک برجستگی در جلوی فرج که در محل اتصال لب‌های کوچک واقع شده و در اثر تماس با ریشة آلت مرد، برای رسیدن به اوج لذت جنسی، نقش مؤثر و عمده ای دارد. کلیتوریس در زبان فارسی «چوچوله» یا «خروسه» نامیده می شود. ر.ک. میراحمد‌هاشمی فرد: مأخذ پیشین، ص9-9. ↑
 • – صادقی محمدهادی: حقوق جزای اختصاصی1 «جرایم علیه اشخاص»، تهران: نشر میزان، چاپ نهم، 1385، پاورقی ص214. ↑
 • – Peeping Tom ↑
 • – گودرزی فرامرز، مأخذ پیشین، ص1233. ↑
 • – Voyeurism ↑
 • – Voyeur ↑
 • – Scopophilia ↑
 • – active ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1290. ↑
 • – کی نیا مهدی: روان شناسی جنایی، ج2، ص599. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1233. ↑
 • – منبع پیشین.ص1233. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأخذ پیشین، ص1233. ↑
 • -‌هاشمی فرد میراحمد: مأخذ پیشین، ص215-214. ↑
 • – ستوده هدایت الله و دیگران: مأخذ پیشین، ص209. ↑
 • – گودرزی فرامرز: مأحذ پیشین، ص1290. ↑
 • – همان، ص1292. ↑
 • – ستوده هدایت الله و دیگران: مأخذ پیشین، ص209. ↑
 • – Pedophilie ↑
 • – Pedophilia ↑
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *