لوکس ترین ها

گواهینامه آشپزی | مدرک آشپزی برای مهاجرت

اسکوفیر به جهان آشپزی نمود. مدرک آشپزی بین المللی برای مهاجرت دانشکده آموزش آشپزی بین المللی امروزه دانشجویان رشته آشپزی در بهترین دانشگاه های آشپزی دنیا همچون دانشگاه Le Cordon Bleu و دانشگاه CIA (The culinary institute of America ) دوره های تکمیلی آشپزی خود را تا رسیدن به درجه Master Chef تا 15 سال  طی می کنند تا تحصیلات خود را تکمیل نمایند و مهارت ها را بصورت کامل بیاموزند .   در ایران نیز در سالهای اخیر توجه زیادی به این علم شده است و کلاسهای زیادی جهت آموزش آشپزی تشکیل می شود ، اما کمتر دیده می شود آموزشگاهی با رعایت اصول مدیریتی و با دلسوزی، فنون و رموز آشپزی را به هنرجو آموزش دهد و آنها را فاش نماید زیرا که بسیاری از این مربیان ممکن است با گذراندن دوره های کوتاه مدت آموزش آشپزی توانسته باشند گواهینامه آموزشی را کسب نمایند ،  اما تجربه مفیدی در این زمینه اختیار نداشته باشند و هم اینکه بیشتر آموزشگاهها ، آموزشهای خود را بصورت تئوری انجام می دهند و هنرجو هیچ کار عملی مفیدی در کلاس انجام نمی دهد  تا بتواند سوالات و چالش های ذهنی خود را پشت سر بگذارد و به مهارت برسد و در اصطلاح از پس این کار برآید چه بسا که بسیاری از هنر جویان این آموزشها را جهت اقامت به کشورهای دیگر میگذرانند و داشتن مهارت در آموزش در کنار مدرک معتبر قابل ترجمه در سایر کشورها اولویت بسیار مهمی محسوب میگردد.   چرا گواهینامه آشپزی برای مهاجرت اهمیت دارد ؟ گواهینامه آموزش آشپزی برخلاف تصوری که اغلب ساکنان کشور های غیرغربی از کشورهایی مثل کانادا دارند و آنها را فقط با آزمایشگاه ها، موسسات و کارخانه های بزرگ و نظایر اینها می شناسند، مدرک آشپزی بخش خدمات نقش عظیمی در ارتقا استانداردهای زندگی در این کشورها داشته و کماکان دارد و به همین دلیل از وسعت و اهمیت زیادی برخوردار است. افزایش رفاه، مدرک آشپزی عموماً منجر به افزایش نیاز در این دسته ها می شود و در این بین مشاغلی که به چیزی ما فوق دانش عمومی دیپلم دبیرستان نیازمند هستند به طور نمونه در مورد آشپزی به ذائقه قوی، توجه بیشتری شده است. به همین خاطر به موازات نیاز به تخصص هایی چون پزشکی و مهندسی، کشورهای پیشرفته به طیف گسترده ای از چنین مشاغلی چون آشپز حرفه ای هم نیازمند هستند که شاید در اول کار درآمد آنها چندان قابل توجه نباشد ولی به دلیل نیاز زیاد، کارگماری آنها تضمین شده است، ضمن اینکه اگر فرد به راستی دارای استعداد در این حوزه باشد، می تواند در آینده از درآمد بالاتری هم برخوردار شود. نکته ای که باید در مورد اهمیت مدرک آموزش آشپزی و دیگر مشاغل مورد توجه قرار گیرد اهمیت «شاغل بودن» در کشورهایی اروپایی است. این دوگانه ارزشی- ضدارزشی شاغل بودن در برابر بیکار بودن (البته بیکاری نه از سر اجبار یا ناتوانی بلکه به معنای سستی) با آنچه ما در ایران تماشا می نماییم تفاوت دارد. در ایران ممکن است جوانی (که شاید به غیر از داشتن یک دیپلم دبیرستانی فاقد هر گونه مهارت و تجربه ای است) با وجود فرصت انجام یک کار (که از عقیده او سطح پایینی داشته باشد) از آن خودداری کند و برای مدت ها به همین بهانه بیکار در خانه بماند و خانواده، رفقا و آشنایانش هم به او حق بدهند ولی در کشورهایی پیشرفته چون بیکاری و به کارگیری خدمات مجانی دولتی که پول آن از جیب شاغلان (از روش پرداخت مالیات) پرداخت می شود منجر خواهد شد، مقبول هیچکس نیست. این نکته از این رو ذکر شد که بر یکی از تفاوت های فرهنگی کلیدی بین مردمان اروپا  و ایران تاکید شود.  ]]>

You may also like...