برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تقسیم بندی شدند.
3-4)نحوه آماده کردن گیاه وگاواژ آن به موشها
3-4-1)خشک کردن
خشک کردن عبارت است از: کاهش مقدار رطوبت در اندامهای جمع آوری شده، به طوریکه بتوان بدون هیچ خطری آنها را برای مدتی نگهداری نمود. به طور کلی در خشک کردن گیاهان دارویی سه عامل مهم واساسی همواره باید مد نظر باشد. نخست ؛عدم تغییر در میزان ماده موثره موجود در گیاهان، دوم؛عدم تغییر در صفات خارجی نظیر رنگ وبو وطعم و…؛و سوم،عدم تاثیر نامطلوب اقتصادی بر محصول. گیاهان دارویی باید پس از خشک شدن حدود 10تا 14% رطوبت باقی داشته باشند. رطوبت کمتر از حد ذکر شده(خشک شدن شدید گیاه )، نه تنها باعث کاهش اثر دارویی مواد موثره گیاه می شود. بلکه داشتن چنین داروهایی از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه نخواهد بود. مقدار بیش از حد رطوبت نیز احتمال کپک زدن گیاهان وعوارض طبیعی دیگری در آنها افزایش می دهد. پنیرک ازاستان قم دراردیبهشت سال1392تهیه گردیدپس از تهیه و خشک کردن آنرا پودر کرده و بعد با دستگاه عصاره گیری وروش سوکسله (حلال الکل80%)هرکدام بصورت مستقل عصاره گیری شده وبعد مراحل خشک کردن(روتاری و خشک شدن در محیط آزمایشگاه) اعمال شد.سپس عصاره خشک شده با آب شهری غیر یونیزه شده مخلوط وبا هیتر کاملا حل شد. عصاره باغلظت2000Mg/kg. YEOLE,2010) (توسط سوزن گاواژ به موش های 30-35گرمی گروههای مورد مطالعه به مدت 14 روز بصورت خوراکی داده شد.چون عصاره غیرسمی است حدااکثردوز (45mg/kg)انتخاب شد( YEOLE,2010)
3-4-2)روش سوکسله
این طریقه که توسط دانشمند معروف سوکسله 11 ابداع شده است که در حقیقت یک عمل پرکولاسیون مداوم می باشد. در این روش ماده گیاهی را در محفظه ای 12 که اکثرا اًز جنس کاغد تهیه می شود قرار داده و داخل دستگاه سوکسله وارد می نمایند. در این حال با تبخیر مرتب حلال ااز بالن تحتانی، به طور مداوم حلال خالص بر روی ماده گیاهی قرار گرفته و موجب خروج کامل مواد موثره از درون سلول های گیاهی می گردد.
3-5)مراحل تشریح
موش های مورد آزمایش پس از گذشت دوره مورد نظر وزن شده و پس از آن توسط اتر، بی هوش شده و به طشتک تشریح منتقل می شوند. پس ازآن توسط سوزن در ظرف تشریح ثابت می شوند ، بعد به وسیله الکل سطح شکمی آنها را الکلی کرده و به وسیله ی پنس و قیچی شکافی در سطح شکمی جانور ایجاد می کنیم. سپس پرده دیافراگم را بریده و دستگاه تناسلی موش را جدا کرده و به ظرف پتری حاوی سرم فیزیولوژی منتقل کرده و توسط پنس و اسکالپل بیضه ها را جدا می کنیم. بیضه ها پس ازاندازه گیری وزن آنها توسط ترازوی دیجیتال و حجم آنها توسط تفاوت حجم در استوانه مدرج، به ظرف حاوی محلول بوئن منتقل میشوند. بیضه ها پس از گذشت 4 ساعت آنهارا از بوئن خارج کرده وبعد داخل فرمالین قرار می دهیم .
3-6)مراحل آماده سازی بافتی
جدا نمودن بافت از موش نر بالغ
تثبیت (fixation) در بوئن(تثبیت یا فیکساسیون به طور کلی عبارت است از کشتن ناگهانی و همزمان سلول های بافت به نحوی که حتی الامکان شکل و ترکیبی مشابه آنچه در زمان حیات دارا بودند را حفظ نمایند).
آب گیری (dehydration) با الکل های صعودی (70 ،80 ، 95 ، 95 ،100 ، 100 ، 100) هر کدام به مدت یک ساعت (خارج کردن آب باید توسط عوامل آب گیرنده (Dehydration agent) مختلف انجام گیرد. این عوامل باید مایعاتی قابل امتزاج با آب باشند. متداول ترین ماده ای که جهت آب گیری به کار می رود الکل است).
شفاف سازی (clearation) توسط زایلن 1، 2 و 3 هر کدام به مدت یک ساعت(اصطلاح Clearing به معنی بالا بردن شفافیت بلوک یا برش است، به این دلیل به کار می رود که ضریب شکست بالای این گونه مواد اغلب باعث شفاف شدن بافتها می شود).
پارافین دهی (impregnation)پارافین 1، 2 ساعت و پارافین 2، 4 ساعت(این عمل به منظور جایگزین شدن پارافین مذاب با عامل شفاف کننده انجام می گیرد. قالب گیری موفقیت آمیز مستلزم آن است که بافت به مدت کافی در حمام پارافین باقی بماند).
قالب گیری (embedding)(پس از نفوذ کامل پارافین در بافت آن را از پارافین مذاب خارج کرده و در قالب های مخصوص فلزی( که از پهلوی هم قرار دادن دو میله فلزی به شکل L ساخته می شوند) قرار داده و توسط پارافین درون قالب را پر می کنیم تا پس از سرد شدن و جامد شدن پارافین بلوکهای مکعبی حاوی نمونه بافتی به دست آید)
برش گیری توسط دستگاه میکروتوم (microtomy) به قطر 6-7 میکرومتر(برای تهیه مقاطع بسیار نازک از نمونه های بافتی که درون بلوک های پارافین قالب گیری شده اند، از دستگاه برش گیری موسوم به میکروتوم استفاده می کنیم).
قرار دادن نوار های پارافین حاوی نمونه در داخل بن ماری جهت صاف شدن و باز شدن چروک ها و پس از آن بر روی لام
رنگ آمیزی
3-6-1)روش رنگ امیزی با هماتوکسیلین –ائوزین )مایر(
روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین –ائوزین برای رنگ آمیزی هسته و سیتوپلاسم به کار میرود.رنگ هماتوکسیلین هسته را به رنگ بنفش در آورده و ائوزین سیتوپلاسم را صورتی متمایل به نارنجی مینماید. پس از تهیه ی رنگ مراحل رنگ آمیزی از این قرار میباشد:
لامها به وسیله ی زایلن یا تولوئن پارافین زدایی میشوند.دوتعویض , هر یک به مدت 5 دقیقه
خارج نمودن زایلن یا تولوئن به وسیله ی الکل مطلق.دوبار ,هر کدام به مدت 3-5 دقیقه
آبدهی با الکل با درجات نزولی (70,90,95)
رنگا میزی با هماتوکسیلین می یر به مدت2 الی 5 دقیقه.
دسته بندی : علمی