Comments: 0 Posted by: حمیدی Posted on: فوریه 6, 2019

دان چهار برابر گذشته شده است.
مسأله تغذیه و بهداشت عامل مؤثری است که حتی در حیوانات نیز نشان داده شده است که کمبود ویتامینها باعث عقب ماندگی حیوان می شود. در انسانها نیز کمبود تغذیه باعث کمبود وزن بچه، زایمان قبل از موعد و اختلال مغزی می شود.
نکته قابل ذکر این است که پیدایش راه های پیشگیری، درمانی، جلوگیری از مرگ و میر این افراد و ایجاد مراکز پژوهشی، آموزشی، تربیتی و درمانی باعث شده که اکثریت خانواده هایی که این افراد را نگهداری می کردند، کودکانشان را به سازمانها، بیمارستانها، و مراکز مخصوص ببرند و همین امر باعث شد که جامعه پزشکی به کثرت عقب مانده ها پی ببرند و هر چه بر تعداد این مراکز اضافه می شود احتیاجات مردم به علت داشتن چنین افرادی بیشتر مشخص می شود.
اهمیت موضوع از نظر اقتصادی و بهداشت روانی:
بسیاری از ناراحتیهای عصبی و روانی یا حتی عضوی اگر زودتر تشخیص و درمان شوند با مخارج کم می شود از پیشرفت آنها جلوگیری کرد و این امر در مورد عقب ماندگیها نهایت اهمیت را دارد و به طوری که خواهید دید اکثر عقب ماندگیها قابل پیشگیری هستند در حال حاضر متأسفانه برای عقب ماندگیها مخصوصاً انواع عمیق و شدید درمانی وجود ندارد این افراد به اصطلاح پناهگاهی، یا مصرف کننده که بازده اقتصادی ندارند موجب اتلاف سرمایه های بزرگ اقتصادی می شوند و یا بسیار سنگین به عهده اجتماع می گذارند.
بررسی خسارات مالی وارده از طرف عقب ماندگان ذهنی نشان می دهد که در کالیفرنیا افراد کندذهن سالیانه میلیونها دلار به جامعه کالیفرنیا خسارت وارد می سازند. اگرچه اخیراً به کار گرفتن نیرو و توانایی این افراد در کارهای حرفه ای و کشاورزی عامل مؤثری برای ازدیاد سرمایه ملی در حد مفید و ثمربخشی شده است ولی احتیاج مبرم به بیمارستانها، پزشک پرستار، مراکز درمانی و نگهداری، مدارس مخصوص و آموزش ویژه همگی یک مسأله اقتصادی است و به نظر می رسد بهترین راه جلوگیری از اتلاف سرمایه های اقتصادی و تباهی نیروی انسانی جلوگیری از بروز عقب ماندگیهاست. طبق گزارش دفتر همکاری عقب ماندگی ذهنی امریکا در سال 1973 بخش بهداشت، آموزش، بهزیستی بودجه ای به مبلغ 000/951/878 دلار جهت برنامه های عقب ماندگان ذهنی اختصاص داده است، به همین دلیل همه روزه راه جدیدی در توسعه بهداشت روانی کودکان عقب مانده پیدا می شود.
تعلیم و تربیت چیست و چه هدفی دارد؟
تعلیم و تربیت در زمانهای مختلف مفاهیم گوناگونی به خود گرفته است تعاریف مختلفی از مفهوم تعلیم وتربیت به عمل آمده است که برخی از آنها به شرح زیر است:
نظام تعلیم و تربیت: (ساخت سازمانی کلی که از طریق آن آموزش و پرورش از همه نوع و در تمام سطوح برای مردم فراهم میشود).
تعلیم و تربیت اسلامی هدف آموزش و پرورش را اینگونه تعریف می کند: (تشکیل جامعه ای منطبق با نظام الهی، اعتقاد به خدای یگانه، نیل به شیوه ای از زندگی که عشق به دنیا را با زهد و ریاضت تلفیق دهد و فضایل معنوی و اخلاقی را تعالی بخشد.)
(تعلیم و تربیت عاملی اساسی در سرشتن آینده است و باید انسانها را برای همگام شدن با تحولات اجتماعی آماده سازد)
تربیت، یعنی آماده ساختن فرد به طوری که نه تنها با محیط وفق یابد، بلکه بتواند در آن محیط دخل و تصرف کند و نتیجه آن موجب رشد دائمی خویش و اجتماع گردد.
مراحل هدفهای آموزشی:
یکی از متخصصان آموزشی به نام رایف تایلر در کتاب خود برای گزینش هدفهای آموزشی یک طرح هفت مرحله ای را پیشنهاد کرده است.
غایتهای پرورشی یا هدفهای کلی آموزش و پرورش از سه منبع به دست می آید:
1) نیاز دانش آموزان و دانشجویان
2) نیاز جامعه
3) نظر متخصصان درسی
منظور اینست که برنامه ریزان آموزش و پرورش هم باید نیاز یادگیرندگان را در نظر بگیرند هم احتیاجات جامعه را تأمین کنند و هم متخصصان موضوع درسی را در تعیین هدفهایی که بر می گزینند منظور بدارند.
برای استفاده از منبع نخست یعنی نیاز دانش آموزان باید بررسی جامعی از وضع روانی و جسمانی همه کودکان تحت پرورش انجام گیرد تا نیازهای همه جانبه آنها معلوم گردد.
انتخاب هدف پرورشی با توجه به نیازهای دانش آموزان نه تنها کمک به رفع احتیاجات آنها می باشد بلکه این کار موجب شرکت کردن آنها در امر یادگیری میشود.
نظریه آموزشی و یادگیری نشان داده اند یادگیرندگان مطلبی را بهتر می آموزند که در یادگیری آن به طور فعال شرکت داشته باشند.
نیاز جامعه: مدرسه نه تنها باید نسلی تربیت کند که هم به مسائل زندگی خودآگاهی داشته هم دارای مهارتهای لازم برای مقابله با آنها باشد بلکه باید نسلی آینده نگر بار آورد که با پیش بینی مشکلات احتمال زندگی آینده خود را به معلومات و دانش مهارتها و شیوه های رفتاری لازم برای زیستن در جهان آینده تجهیز کند.
منبع سوم: انتخاب هدفها و برنامه درسی نظر متخصصان موضوع مختلف درسی است. این افراد به اعتبار صلاحیت علمی و تسلطی که بر موضوع دانش خود دارند بهت ر از دیگران می توانند هدفهای مهم پرورشی دروس مختلف را تشخیص دهند.
آخرین مرحله طرح تایلر تعیین هدفهای آموزشی است. منظور آن است که پس از تهیه هدفهای کلی موقتی از منابع سه گانه پیش گفته و مراجعه به ملاکهای دوگانه فلسفه پرورشی و روان شناسی پرورشی هدفهای پذیرفته شده را باید از صورت کلی و غیر دقیق خارج کرد و به صورت هدف دقیق آموزشی در آورد.
طبقه بندی هدفهای تربیتی در حیطه یادگیری:
نخستین طبقه بندی در زمینه هدفهای تربیتی در حیطه شناختی در سال 1956 توسط بلوم و همکاران پایه گذاری شد. طبقه بندی هدفهای تربیتی توانسته است فعالیت پیچیده یادگیری را به روشنی تقسیم بندی و تفکیک کند تعداد سطوح و طبقاتی که بلوم در زمینه یادگیری ارائه می دهد اندک و سازمان یافته است مزیت دیگر این طبقه بندی آن است که وی مطالب را با بیانی آشنا برای معلمان توضیح می دهد.
طبقه بندی هدفهای تربیتی که پایه و اساس سایر طبقه بندی ها قرار گرفت، چهار اصل را شامل می شود:
1) اصل روش:
طبق این اصل، طبقه بندی هدفهای تربیتی باید با روشهایی که معلمان برای بیان هدفها به کار می برند، سازگاری داشته باشد یعنی روشی دور از ذهن و غیر عملی نباشد.
2) اصل روانشناسی:
مبحث طبقه بندی هدفها باید با اصول شناخته شده روان شناسی مطابقت داشته باشد.
3) اصل منطق:
در طبقه بندی هدفهای تربیتی باید اصل منطق در نظر گرفته شود و بین طبقات، ارتباط نامتناقص برقرار باشد.
4) اصل بی طرفی:
سلسله مراتب هدفها و سطوح یادگیری نباید نماینده سلسله مراتب ارزشها باشد یعنی هر نوع هدفی باید نسبتاً بی طرفانه تعیین شود.
سطوح یادگیری در حیطه شناختی:
هدفهای حیطه شناختی بر یادآوری یا بازسازی آنچه آموختنش ضروری است، تأکید می کند مثلاً در حل یک مسأله فکری، فرد باید نخست مسأله اصلی را تشخیص دهد، سپس مطالب داده شده را مرتب کند و آنها را به نظریه ها، روشها و الگوهایی که یاد گرفته است، ربط دهد به بیان ساده تر، هدفهای شناختی با آنچه شاگرد باید بداند و بفهمد سروکار دارد. در این حیطه هدفها از ساده ترین سطح شناخت به پیچیده ترین و از امور ذاتی محسوس به امور معنوی و غیر محسوس تنظیم شده است.
هدفهای یادگیری در حیطه شناختی بر اساس طبقه بندی بلوم، شامل شش سطح به شرح زیر است:
1) دانش 2) فهمیدن 3) کار بستن 4) تحلیل 5) ترکیب 6) ارزشیابی و قضاوت
سطوح یادگیری در حیطه عاطفی:
حیطه عاطفی مقوله هایی از قبیل علایق، احساسات، عواطف، باورها، اعتقادات، نگرشها و ارزشها را شامل می شود و محصول و برایند آموزشهای شناختی و مهارتی و تربیت هایی است که در محیط مدرسه خانه و جامعه صورت می گیرد خمیر مایه و هسته اصلی و عامل تشکیل دهنده حیطه عاطفی، میزان علاقه فرد به موضوع، موجود شی یا پدیده ای است.
طبقات یا سطوح حیطه عاطفی همانند حیطه شناختی، زنجیره ای است و به ترتیب از آسان به مشکل یا از سطحی به عمقی تنظیم یافته اند همچنین، از پایین ترین تا بالاترین مراتب درونی شدن ارزشها را در برگیرد.
سطوح مختلف یادگیری در حیطه عاطفی به شرح زیر است:
1) دریافت و توجه کردن 2) پاسخ دادن 3) ارزشگذاری 4) سازماندهی ارزشها 5) تبلور ارزشها
سطوح یادگیری در حیطه روانی-حرکتی
مهارتهای روانی-حرکتی به گونه ای است که انجام دادن آنها نیازمند به همکاری اعصاب و ماهیچه هاست مانند خیاطی رانندگی و جراحی. این حیطه، بیشتر شامل مهارتهای عملی در زمینه های فنی و حرفه ای، تربیت بدنی، هنر، کارهای آزمایشگاهی و امثال آنها است. یادگیریها و هدفهای آموزشی در حیطه روانی- حرکتی آمیخته با یادگیری در حیطه شناختی و عاطفی بوده، قابل تفکیک از آن نیست به این معنی که مهارت در انجام یک فعالیت عملی مستلزم درک، شناخت و علاقه بهتر از مفهوم و موقعیت.
تعریف آموزش:
آموزش به فعالیتی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرح ریزی میشود و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد.
یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده انجام می گیرد و خود او در به وجود آوردن آن دخالت دارد و نقش معلم صرفاً فراهم آوردن شرایط و امکاناتی است که یادگیری را آسان می سازد.
تعریف یادگیری:
گفتیم که هدف آموزش آسان کردن یادگیری است یادگیری را می توان به راه های گوناگون تعریف کرد: کسب اطلاعات و اندیشه های تازه عادتهای مختلف مهارتهای متنوع و راه های گوناگون حل مسائل. همچنین می توان یادگیری را به صورت کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد.
پس یادگیری حوزه بسیار گسترده ای را شامل می شود. هرگنهان والسون گفته اند که یادگیری یکی از مهمترین زمینه ها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است معروفترین تعریف برایز یادگیری این است که:
یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجریه است گفته می شود و نمی توان آن را به حالت موقتی بودن مانند آنچه بر اثر بیماری خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد.
مقایسه آموزش با یادگیری
آموز ش و یادگیری دو فرایند مستقل هستند یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است اما آموزش مستلزم فعالیت متقابل بین حداقل دو نفر است.
یادگیری هدف است و آموزش وسیله رسیدن به هدف. اما آموزش همیشه به یادگیری نمی انجامد آموزش فعالیتی است که از سوی معلم به قصد تسهیل یادگیری در یادگیرندگان انجام می گیرد اما یادگیری فعالیتی است از سوی یادگیرنده انجام می شود.
شرایط مؤثر بر یادگیری:
1) انگیزه یادگیری
بهترین عاملی که انگیزه شاگرد را به ادامه فعالیتهای یادگیری تقویت می کند، آن است که درس را خوب بفهمد اگر خوب بفهمد خوب امتحان می دهد و انگیزه او را تقویت می کند. به طور کلی هر گونه رفتار تشویق آمیز از سوی معلم و فعالیتهای که به مؤفقیت و پیشرفت دانش آموز منتهی میشود، انگیزه او را تقویت می کند.
2) آگاهی از ناکافی بودن دانش و مهارت کنونی
شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارتهای فعلی خویش آگاه گردد تجربه نشان داده است انسان زمانی که ضرورت یادگیری دانش یا مهارت جدیدی را تشخیص دهد با میل و رغبت آن را می پذیرد کودکی که وارد کلاس اول می شود باید بداند برای اینکه بتواند اسم خود را بنویسد باید نخست خواندن و نوشتن را یاد بگیرد بنابراین معلم باید شاگرد را با مسائل تازه و ضرورت آموختن آنها مواجه کند تا وی از ناکافی بودن معلومات فعلی خویش آگاه گردد.
3) داشتن تصور روشن از دانش و مهارتهایی که باید کسب شوند
اگر شاگرد بداند که یادگیری جدید او به چه دانش و مهارتی منتهی می گردد امر یادگیری برای او هدفدارتر می شود.
در این رابطه باید معلم هدفهای رفتاری هر درس را با دقت بیان کند و شاگردان را از تغییراتیکه در اثر آموختن، در دانش و مهارت آنان حاصل می شود، آگاه گرداند.
4) داشتن فرصت کافی برای تمرین
کسب هر دانشی به تمرین نیاز دارد. معلم باید برای تمرین شرایط مناسب و زمان کافی در نظر بگیرد.
5)آگاهی از پیشرفت
آگاهی از نتایج مثبت کار در حین یادگیری در بهبود و پیشرفت شاگرد اثر مثبت دارد زیرا کودک برای ادامه یادگیری شوق و انگیزه بیشتری دارد.
6) داشتن وسایل و منابع مناسب برای یادگیری
هر درس بنا به ماهیت خود دارای وسایل و منابعی است که استفاده از آنها آموختن آن درس را تسهیل می کند مانند نقشه، کره جغرافیا یا وسایل آزمایشگاهی.

فصل دوم:
مشخصات محل کارورزی
مشخصات محل کارورزی:
نام مدرسه: مدرسه ابتدائی ارشاد
نوع مدرسه: دولتی
تعداد مقاطع تحصیلی: ابتدایی و راهنمایی
تعداد کلاسهای درس: 10 کلاس
تعداد معلمین موجود در مدرسه: 48 معلم
تعداد دانش آموزانی که در این مدرسه تحصیل می کنند: 122 نفر
پایه آمادگی: یک کلاس مقدماتی و تکمیلی: 10 نفر
پایه اول: 1 کلاس: هر کلاس 6 نفر؛ در کل 18 نفر
پایه دوم:1 کلاس: 7 نفر
پایه سوم: 1 کلاس: 6 نفر
پایه چهارم: 1 کلاس: 6 نفر
پایه پنجم: 1 کلاس: 10 نفر
تعداد کل پرسنل موجود در مدرسه: 48 نفر
تعداد مشاورین موجود در مدرسه: 2 مشاور
تعداد مددکاران موجود در مدرسه: 1 مددکار
تعداد مربیان بهداشت در مدرسه: 1 مربی بهداشت
تعداد مربیان تربیت بدنی موجود در مدرسه: 1 مربی تربیت بدنی
تعداد خدمتکاران موجود در مدرسه: 4 خدمتکار
آدرس کامل مدرسه: شهر آرا، خیابان پاتریس لومومبا، نسیم شرقی، مدرسه استثنایی ارشاد
تلفن: 88260832
مشخصات محل کارورزی:
مدرسه استثنایی ارشاد واقع در منطقه 2 می باشد. این دبستان به مساحت 1500 مترمربع می باشد. مالکیت ساختمان دولتی است. ساختمان مدرسه شمالی بود و دارای 3 طبقه است.
در کنار درب ورودی مدرسه اتاق سرایدار است. در گوشه سمت چپ حیاط سرویس بهداشتی واقع شده است. این مدرسه مجهز به کتابخانه است. تعداد کلاسهای این مدرسه 33 تا و تعداد اتاق اداری 7 تا است و همچنین تعداد سالن و نمازخانه 4 تا است.
در کنار درب ورودی سالن تعدادی نیمکت و صندلی جهت انتظار قرار گرفته که والدین تا اتمام کلاس فرزندان روی آن می نشینند. متراژ ساختمان اصلی 3860 مترمربع و متراژ کل زیربنا 4000 مترمربع است و تاریخ تحویل سال 18/9/1375 شمسی است. نحوه تقسیم بندی دانش آموزان به این صورت بوده است که قبل از ورود به مدرسه دانش آموزان قرار می گیرند و براساس استاندارد سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورد پذیرش مدرسه قرار می گیرند.
وجود کلاسهای گفتار درمانی و کار درمانی و کلاسهای مخصوص کودکان اوتیسم از دیگر مزایای مدرسه استثنایی ارشاد می باشد. کلاسهای گفتار درمانی برای تمام دانش آموزان که دچار مشکل گویایی هستند و کلاسهای کار درمانی برای تمام دانش آموزان است که دچار مشکل حرکتی هستند.
مشخصات دانش آموزان

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دانش آموز کلاس نوع شکل
امیر منصور هوشمند آموزش پذیر
علی محمد امینی آموزش پذیر
عادل نادریان آموزش پذیر
علیرضا صحرایی آموزش پذیر
نیما محتشمی فر بیش فعال
فرزاد رمضانی آموزش پذیر
روشی که معلم برای دانش آموزان در نظر گرفته بود به شرح ذیل است:
برای دانش آموزان عقب ماندگان آموزش پذیر معلم در کنار آنها می نشیند ومراحل تکلیف را در دفتر آنها نوشته و نظارت کامل بر روی تک تک مراحل انجام تکلیف دارد.
خانم آیین افروز برای آموزش تمامی دانش آموزان از تکرار بسیار استفاده می‌کرد و مطالب را می پرسید و یادآوری می کرد. از نظر سطح تحصیلی و درسی اکثریت دانش آموزان متوسط هستند، (معلم مطرح کرد درمورد کودکان اوتیسم هم از اشارات انگشت و دادن سرنخ برای گفتن مطالب استفاده می کند.)
برنامه هفتگی کلاس اول خانم آیین افروز
ایام هفته دروس ساعات
شنبه ریاضی-علوم-املا
یکشنبه فارسی-ریاضی-هنر
دوشنبه ریاضی-فارسی-ورزش
سه شنبه ریاضی-املا-علوم
چهارشنبه علوم-فارسی-ریاضی
پنج شنبه کتابخوانی-فارسی- املا

زمان استراحت دانش آموزان 10 دقیقه در نظر گرفته شده است.
مشخصات کلاس:
کلاس اول خانم آیین افروز در انتهای راه رو ضلع غربی سالن قرار دارد و دیوارهای کلاس به رنگ کرم است. کلاس نسبتاً

]]>