برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نیز که به ظاهر باید از اصناف حمایت کند عملا مهم ترین وظیفه اش سهمیه بندی مالیاتها بود و در واقع واسطه ای میان دستگاه مالیاتی و پیشه وران شهری بود.
هر صنف متشکل از مجموعه استادان صنف بود که با کمک کارگران و شاگردان فعالیت می کردند.استادان هر صنف معمولاً از میان خود یکی از افراد مورد اعتماد را که حداقل دو سوم استادان صنف به او رای تمایل می دادند نامزد ریش سفیدی یا کدخدایی صنف می کردند و آن را به شهادت نقیب الملک که سرپرستی کد خدایان اصناف و محلات و نیابت کلانتر شهر را داشت و آنگاه آن را برای صدور حکم و به کلانتر شهر معرفی می کردند. میرزا رفیعا در «دستور الملوک» خود در اینباره می گوید: «رضانامچه تعیین استا دان اصناف و کد خدایان محلات که موافق دستور منوط به رضای چهار دانگ از هر صنف محله می باشد به اعتراف جماعت مزبور نقیب شهادت می نویسد و بعد از آن کلانتر تعلیقه می دهد». میرزا رفیعا در شرح وظایف کلانتر اصفهان می گوید: «کدخدایان محلات و استادان اصناف بر نصب او منصوب و به عزل او معزول می باشند و احدی را مدخلیتی نیست».
انجمنهای صنفی از نظر دستگاه حکومت وسیله مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه وران شهری به طور دسته جمعی روبرو شود و به اسانی وظیفه اش را انجام دهد. چنانکه سلسله مراتب مذکور که از کلانتر آغاز و از طریق نقیب الملک و ریش سفیدان یا کدخدایان اصناف به استادان صنف منتهی می شد(Buzan،1991).
دربرخی از شهرها، همه اصناف را در یک سازمان واحد متشکل می کردند. مانند اصناف شهر نخجوان در اواخر سده دوازدهم و اوایل سده سیزدهم هجری قمری، در این صورت همه اصناف یک رئیس داشتند. ولی هر صنفی مراسم و جشنهای خود را جداگانه اجرا می کرد. اوایل سده گذشته در شهرهای آذربایجان شمالی (قفقاز) ریاست اصناف شهر با یک نقیب یا اوستا باشی بود. شغل وی که رهبری روحانی اصناف را داشت انتخابی بود. وظایف وی شامل: نظارت بر رفتار اعضاء اجرای وظایف قضایی رسیدگی به امور شاگردان و گماردن آنها به مقام استادی، بررسی شعائر صنفی . تعیین مالیات صنف و توزیع آن با نظر کدخدای صنف میان پیشه وران توزیع کالاها میان پیشه وران، تعیین قیمتها و تنظیم روابط هر صنف با اصناف همسایه بود. وظیفه اساسی ریش سفیدان نظارت بر آموزش استادان به شاگـردان گرد آوری مالیـــاتها واسطه شدن میان بازرگانان و پیشه وران بود.
انجمن صنفی، در واقع مجموعه ای از استادان هر صنف بود که پرداخت کننده مالیات و عوراض بودند. هر استاد می توانست به میل خود شاگردانی داشته باشد. هر استاد در ایروان به طور متوسط یک شاگرد داشت و در اوایل قرن نوزدهم، ۷۲۲ استاد و ۶۶۷ شاگرد در آن شهر اشتغال داشتند. سن ورود به شاگردی معمولاً از ۱۲ سالگی بود و ۱۰ سال طول می کشید تا شاگرد به مقام استادی برسد استادان امور حقوقی دریافت نمی کرد ولی به همراه غذا و لباس شاگردانه می گرفت و هنگام ارتقا به مقام استادی کمربند مخصوصی با تصویب کلانتر دریافت می کرد در مواردی نیز اصناف کارگر روز مزد استخدام می کردند برخی از پیشه وران کارگر روز مزد می گرفتند و برخی دیگر هم کارگر روز مزد و هم شاگرد داشتند.
به نظر «کوزنتسوا» اصناف در این دوره یک سازمان مالی و اداری بودند که در داخل نظام حکومتی قرار داشتند. در نتیجه وظایف اصلی انجمنهای صنفی از این قرار بود:
نخست وظیفه جمعی گرد آوری مالیات دوم وظیفه جمعی تثبیت قیمتها سوم وظیفه قضایی بدین معنی که دادگاه عالی صنفی مرکب بود از نقیب و ریش سفیدان صنف که به اختلافات جزیی اصناف رسیدگی می کردند. اصناف و پیشه وران معمولاً به دادگاه مظالم و دادگاه شرع که برای آنان گران تمام می شد مراجعه نمی کردند و دادگاه صنفی را که مجانی بود ترجیح می دادند.
اینک می توانیم تفاوتهای اساسی «گلید»های غربی را با سازمانهای اصناف شرقی به اختصار بیان کنیم نخست اینکه وظایف و کارکردهای اختصاصی سازمانهای اصناف شرقی از گیلدها وسیعتر بود دوم قدرت اقتصادی گیلدها و معمولاً شامل افزار مندان و بازرگانان بود. در حالی که اصناف شرقی از یک سو جدا از تجار بود و از سوی دیگر حرفه های متعددی را در بر می گرفت. چهارم روسای اصناف به نمایندگانی از طرف حکومت شهری وظایف اداری و مالی داشتند و مباشر مالی حاکم شهر بودند حال آنکه روسای گیلدها دارای چنین وظایفی نبودند. پنجم روسای گیلدها را رسما حاکم شهر منصوب می کرد بدین ترتیب روسا یا کدخدایان اصناف در برابر حاکم شهر مسئول وصول مالیات و اداره امور صنف خود بودند(فریزبی1384).
مراحل شکل گیری سازمان های غیر دولتی
سه مرحله تکامل برای سازمان های غیر دولتی توسط کورتون در سال 1990 در نوشته ای تحت عنوان ” سه دوره شکل گیری فعالیتهای داوطلبانه” شناسایی شده است . در مرحله اول نوع خاصی از سازمان های مردم نهاد شکل می گیرد که بر امداد رسانی و رفاه متمرکز بوده و مستقیماً به افراد ذینفع ، خدمات امدادی ارائه می کرده است . توزیع غذا ، تامین پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتی نمونه هایی از خدمات این قبیل سازمان های مردم نهاد بوده است .
در واقع سازمان های غیر دولتی در این مرحله نیاز های روز افراد را تشخیص می دادند و به برآورده ساختن آنها می پرداختند. در مرحله دوم از تکامل ، سازمان های غیر دولتی به مجموعه های مستقل و خود کفایی محلی تبدیل شدند . و در این مرحله این سازمان ها امکانات جوامع محلی را گسترش دادند تا بتوانند با اقدامات محلی مستقل نیازهای آن ها را بر آورده سازند .
اما در مرحله سوم از تکامل ، سازمان غیر دولتی و به تعبیری سازمان های مردم نهاد ، می کوشند تا تغییراتی را در سیاست گذاری ها در سطح ملی و بین المللی بوجود آورند . لذا به مرور این موسسات از نقش سابق خود که تامین و ارائه خدمات عملیاتی بود فاصله گرفته و نقش هدایت کننده و سرعت دهنده در راستای توسعه و آبادانی را بر عهده گرفتند .
تامین بودجه سازمان های غیر دولتی
بخش اعظمی از بودجه سازمان های مردم نهاد از محل حق عضویت در سازمان ، محصولات تجاری اعم از کالا و خدمات کمک های مالی اعطاء شده توسط موسسات بین المللی یا دولتها و کمک های مردمی تامین می شود .
لذا اگر چه اصطلاح سازمان های مردم نهاد تلویحاً بیانگر استقلال این سازمان ها از دولت ها است اما برخی از این سازمان ها با توجه به اهداف غیر انتفاعی و هزینه ای که دارند ، به منظور تامین بودجه خود ، وابستگی شدیدی به دولت ها دارند و لذا تا حدودی به استقلال این نهاد ها خدشه وارد می شود(فریزبی1384) .
زیرا علاوه بر هزینه های لازم جهت تحقق اهداف ، این طور نیست که همه اشخاصی که برای سازمان های مردم نهاد فعالیت می کنند ، داوطلبانه باشد بلکه افرادی هستند که برای سازمان های غیر دولتی فعالیت می کنند و به ازای فعالیتی که ارائه می دهند مطالبه دستمزد نیز دارند . اگر چه که حقوقی که اعضای حقوق بگیر سازمان های مردم نهاد می گیرند در مقایسه با سازمان های تجارتی در بخش خصوصی کمتر می باشد . اما با این حال موجب افزایش هزینه های جاری این سازمان ها خواهد شد .
عملکرد سازمان های غیر دولتی در مقایسه با بخش خصوصی
از آنجا که سازمان های مردم نهاد خدمات خود را ( مانند آموزش ، کمک های فوری و اقدامات بشر دوستانه و ….. ) به صورت رایگان یا به نرخ یارانه ای به عموم ارائه می کنند ، بخش خصوصی قادر به رشد و تکامل نیست و توان رقابت موثر و کار آمد و پایدار را با این قبیل موسسات ندارد . زیرا هر زمان که سازمان های غیر دولتی محصولات یا خدمات خود ( مانند صنایع دستی ، ارزشیابی ها،حفاری چاه ، مشاوره و غیره ) را در ازای دریافت مبلغی به مردم عرضه می کنند ، آنها ناخواسته برای مدتی با فعالان بخش خصوصی که ارائه کننده همان خدمات هستند وارد رقابت نابرابری می شوند . زیرا در این رقابت از این امتیاز با ارزش برخوردار هستند که بودجه آنها از کمک های مردمی تامین می شود و افرادی نیز حاضر هستند داوطلبانه و رایگان برای آنها کار کنند . و اینکه در صورت کسری بودجه ، دولت از آنها در راستای تامین اعتبارات مالی حمایت خواهد کرد .
2- سازمان های غیر دولتی در حقوق ایران
2-1 ) سازمان غیر دولتی
از مجموع مباحث حقوقدانان و همچنین مواد قوانین و مقررات، این چنین بدست می آید که در حقوق ایران دو دسته نهاد غیر دولتی شناخته شده اند که در قالب سازمان غیر دولتی مشغول به فعالیت هستند . یکی از آنها با عنوان ” سازمان غیر دولتی شناخته شده است که مشمول آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب 29 / 3 / 84 می باشد و سازمان دیگری که با عنوان ” نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی شناخته شده اند و مشمول تعاریف ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده واحده های آن و همچنین مشمول تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند .

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله کتابخانه های عمومی و بهره وری نیروی کار
دسته بندی : علمی