برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3- استسقاء عفونی (تجمع مایعات در بدن یا آب آوردگی شکم): با تجمع مایعات در محوطه شکمی بیرون زدگی فلسها و خونریزیهای کوچک زیر جلدی در بالهها همراه است .
4- بیماری چشمی: قرنیه چشمی پر خون و مات گشته سپس کره چشمی تخریب میگردد.
5- ایکتیوفتیروس مولتیفیلیس: بیماری لکهسفید با سیستهای سفید کوچکی به قطر mm 1 بر روی پوست، آبشش و بالهها است که موجب خارش، تنفس سریع و بیاشتهائی در ماهی میگردد.
6- اسپورزوآ: بیماری کوکسیدوز دانهای همراه با بروز لکههای شیری رنگ کوچکی در روده است.
7- میکسوسوما سربرالیس: بیماری چرخش با انحنای دمی و تغییر محوطه دهان و ایجاد لکههای سیاه در دم ماهی بوده که راه درمانی ندارد .
8- ژیروداکتیلوس: موجب شنای غیرطبیعی و کمرنگی نقاط پوست و ریزش فلسها میشود.
9- داکتیلوژیروس: سبب شنای غیرطبیعی با برآمدگیهای غیرطبیعی و خونریزی در آبشش میشود.
10- لیگولا: سبب کم تحرکی و تورم کانال غذائی یا مسدودیت کامل آنان توسط سیستهای میشود (مخیر، 1374).
1-3-3- بیماریهای مشترک بین انسان و آبزیان
بیماریهای مشترک بین انسان و آبزیان یک سری عفونتهایی بوده که به طور طبیعی بین انسان و دیگر حیوانات مهرهدار وجود دارد، این بیماریها با ایجاد تغییر در فرم بدن و رفتار ماهی موجب کاهش کیفیت آنان میشوند. عفونتهای باکتریایی، قارچی و پروتوزوها موجب مرگ و میر ماهیان گشته که در بسیاری از مواقع آبآلوده مسبب بروز این بیماریها در ماهی شده که میتوان به آلایندههای شیمیایی و سموم کشاورزی به همراه شیرابه فاضلابهای شهری و صنعتی استان که به رودخانهها و سد مخرنی استان روانه میشوند اشاره نمود که موجب آلودگی آبهای سطحی شده و اثرات مخرب آنان بر روی آبزیان منطقه مشهود است (مهدوی، 1392).
مهمترین محیطهای مناسب جهت رشد انگلها درون بدن مهره‌داران نظیر دستگاه گوارشی، خون، ریه‌ها، حفره عدسی و بافتها بوده که دارای مواد غذایی متنوعی نظیر قند ، پروتئین ، چربی و آنزیم، pH، اکسیژن است گاهی انگلها محیط بدن میزبان را به نفع خود تغییر داده مثلا آلودگی به سستدها که باعث کاهش pHاسیدی روده می‌شوند. انتقال آلودگی از طریق دستگاه گوارش و مواد خوراکی نیز وجود دارد لذا مواد غذایی زنده یا فرآوری نشده (تازه و یخ‌زده) به عنوان منابع احتمالی آلودگی مطرح هستند که بایستی از مصرف این آبزیان آلوده جلوگیری شود بنابراین پیشگیری در بیماری‌ها نسبت به درمان همیشه ترجیح داده می‌‌شود و اقدامات پیشگیری بایستی بر مبنای کاهش عوامل استرس‌زا نظیر: حفظ کیفیت آب و تقابل ماهی با عوامل بیماری‌زا و بکارگیری دستورالعمل‌های بهداشتی و ضدعفونی در کارگاه‌های پرورشی ماهی باشد (پیغان، 1380). منابعآبی و استخرهای مصنوعی جهت پرورش آبزیان دریایی و آب شیرین (ماهی- میگو) و افزایش آنان موجب ایجاد بیماریهای مشترک بین انسان و ماهی میشود. به طوریکه محل زندگی انگلها در بدن میزبان اولیه (کرمهای بالغ) بوده که پس از خورده شدن کرم ناقل آلودگی توسط میزبان ثانویه (ماهی) تخمهای آنان در برونشیول آنها به چرخه زندگی خود ادامه داده و در دمای مناسب آب این میراسیدیوم در عرض 3 هفته کامل میگردند و در انتها پس از مصرف ماهی توسط میزبانان نهایی (انسان) این انگلها درون بدن انسان رهاسازی شده و به اندام مختلفی نظیر دستگاه گوارشی (روده و معده)، کبد، مجاری صفراوی مهاجرت نموده و موجب خوابآلودگی، بیاشتهایی و اسهال میگردند. امروزه جهت تامین نیازهای غذایی بشر فرآوردههای دریائی بخصوص ماهیان جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز بوده اما آبزیان توانایی انتقال انگلهای متعددی را به انسان دارند ولی با توجه به سیر تکاملی انگلها و چرخه زندگی غیرمستقیم انگلها آنها اثرات آنان ضعیفتر بوده است لذا جهت جلوگیری از انتقال این عفونتها به بدن انسان راه کارهایی پیشنهاد میگردد:
دفع مدفوع انسان به طریق بهداشتی و جلوگیری از رسیدن آن به دریاچههای آب شیرین.
دقت در پخت کامل ماهی.
قرار دادن ماهیهای تازه صید شده در درجه حرارت زیر صفر.
نمکسود کردن ماهی به مدت حداقل 14 روز در مخلوط 14% نمک.
جلوگیری از خوراندن ماهی خام و یا احشاء آن به حیوانات.
حلزونها و سختپوستان میزبان واسط اولیه اکثر انگلها بوده لذا مبارزه بیولوژیک در جهت کاهش آنان در مزارع پرورشی موثر میباشد.
جلوگیری از ورود پرندگان، پستانداران و ماهیان وحشی به مزارع پرورش ماهی.
انگلها در محوطه بطنی و دستگاه گوارش ماهیان مستقر هستند لذا پس از صید بلافاصله امعاء و احشاء ماهی تخلیه گردد آلودگی کاهش مییابد
ایجاد مراکزی جهت بازرسی دقیق و کنترل مواد غذائی با منشأ دریائی قبل پخش در بازار.
ماهیهای آلوده حتی پس از پخته شدن توانائی ایجاد واکنشهای ازدیاد حساسیت را دارا می‌باشند، لذا از مصرف ماهیها آلوده بطور کامل اجتناب گردد.
انسان از طریق مصرف ماهی خوب پخته نشده که حاوی پلروسرکوئیدی بوده مبتلا گشته در نتیجه نمکسود، در آبنمک خوابانیدن، دودی کردن ماهی نیز توانایی از بین ببرد پلروسرکوئیدها را ندارد بنابراین برای جلوگیری از بروز بیماریهای انگلی بین انسان و ماهی باید ماهیان را به صورت کاملا سرخ شده مصرف نمود تا انگلها در اثر گرما از بین بروند (شریفروحانی، 1374).
انتقال انگلهای مستلزم وجود سه عامل منبع عفونت، راه انتقال و میزبان حساس میباشد که برایند ترکیب عوامل فوق تعیین کننده شیوع انگل در یک زمان و مکان معین است. انسان مبتلا به عفونت انگلی می‌تواند به اشکال زیر عمل نماید:
تنها به عنوان میزبان انگل

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه حقوق مسئولیت کیفری
دسته بندی : علمی