برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اینجانب حسین کلهرودی دانشجوی دکتری حرفهای دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مصطفی نوربخش متعهد می‌شوم:
نتایج ارائه شده در این پایان‌نامه حاصل مطالعات علمی و عملی اینجانب بوده، مسئولیت صحت و اصالت مطالب مندرج را به طور کامل بر عهده می‌گیرم.
در خصوص استفاده از نتایج پژوهش‌های محققان دیگر به مرجع مورد نظر استناد شده است.
مطالب مندرج در این پایان‌نامه را اینجانب یا فرد دیگری به منظور اخذ هیچ نوع مدرک یا امتیازی تا کنون به هیچ مرجعی تسلیم نکرده است.
کلیه حقوق معنوی این اثر به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تعلق دارد. مقالات مستخرج از پایان‌، نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد(Islamic Azad University-Shahrekord Branch) به چاپ خواهد رسید.
حقوق معنوی تمام افرادی که در دست آمدن نتایج اصلی پایان‌نامه تأثیر گذار بوده‌اند در مقالات مستخرج از آن رعایت خواهد شد.
در خصوص استفاده از موجودات زنده یا بافت‌های آنها برای انجام پایان‌نامه، کلیه ضوابط و اصول اخلاق مربوطه رعایت شده است.
تاریخ30/6/91
نام و امضاء دانشجو: حسین کلهرودی
مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن(مقالات مستخرج، برنامه‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارها و تجهیزات ساخته شده) به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تعلق دارد و بدون اخذ اجازه کتبی از دانشگاه قابل واگذاری به شخص ثالث نیست.
استفاده از اطلاعات و نتایج این پایان‌نامه بدون ذکر مرجع مجاز نیست.
تقدیم به:
پدر و مادرم که همواره پشتیبان من هستند.
خواهرانم که همیشه مایه امید من هستند.
برادرم که همیشه دست راست من است.
تقدیر و تشکر ویژه:
از اساتید گرامی و عزیزم که همیشه به من لطف دارند
دکتر مصطفی نوربخش، دکتر پیمان کیهانی، دکتر مهرداد یادگاری
از دوستان عزیزم که همواره همراه من هستند
دکتر محسن غلامی، دکتر مهدی حسینی، دکتر حسین صادقیان، دکتر امیر رضوانی، دکتر سید محمد فروتن
فهرست مطالب:
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………..1

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره اندام تحتانی و حالت طبیعی
دسته بندی : علمی