برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اهداف و فرضیات پژوهش پیشگفتار
در زبان فارسی واژه “حرفه” معادل پیشه و کسب و کار است. با این همه بعضی از پیشه ها ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر حرفه ها متمایز می سازد. در زبان لاتین به این گروه از مشاغل “پروفشن ” میگویند. پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و روحانیت از مهمترین پروفشن ها محسوب
میشود. “پروفشنالیسم ” یا “حرفه‏ای‏گری” یک مفهوم چند بعدی و ارزشی است که دلالت بر پایبندی به تعهد خود در قبال جامعه از طریق رهبری قوی، قضاوت اخلاقی درست، و عملکرد اخلاقی در طبابت دارد(1) .
اقدامات یک دندانپزشک به عنوان یک فرد حرفه ای منحصر به دانش و مهارت های وی در درمان بیماری ها، تسکین درد و پیشگیری از بیماری نیست. بلکه برای هر کدام از این فعالیتها دندانپزشک باید از ویژگیهایی در راستای حرفه خود برخوردار باشد که مجموع این ویژگیها تشکیل دهنده حرفه ای گری در یک دندانپزشک است(2) .
حرفه ای گری یا پروفشنالیسم در دندانپزشکی به منظور جلب اعتماد جامعه به حرفه ی دندانپزشکی امری ضروری است. در واقع حرفه ای گری گوهر و ماهیت ارتباط بین بیمار ودندانپزشک است. عدم رعایت اصول حرفه گری آنگونه که ویل پیش بینی کرده است منجر به پسرفت دندانپزشکی به سمت نوعی “دادوستد” -آنچنانکه آرایشگرهای جراح در گذشته بر عهده داشتند- میگردد(3) .
شواهد موجود حاکی از آن است که حرفه ای گری رو به کمرنگ شدن میرود ودندانپزشکان امروزی با موارد و مشکلات تهدید کننده ارزشها مواجه هستند. افزایش فرهنگ مصرف گرایی و اخیرا توجه افراطی به استتیک صرف در کنار انگیزه ی مالی قوی در برخی از دندانپزشکان شرایط را جهت حفظ حرفه‏ای‏گری پیچیده تر کرده است.
با در نظر گرفتن تهدیدهای موجود بر سر راه حرفه ای گری در دندانپزشکی، و لزوم مقابله با این تهدیدها برای حفظ استانداردهای حرفه ای گری، دانشگاههای علوم پزشکی مسئولیت بزرگتری در قبال جامعه به عهده خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند نسل آینده دندانپزشکان از توان کافی برای مقابله با این تهدیدات برخوردار هستند.
کلیات
مفاهیم مرتبط با حرفه‏ای‏گری
تعریف حرفه
در زبان فارسی واژه “حرفه” معادل پیشه و کسب و کار است. با این همه بعضی از پیشه ها ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر حرفه ها متمایز می سازد. در زبان لاتین به این گروه از مشاغل “پروفشن” میگویند. پروفشن از واژه ی لاتین “پروفشیو” گرفته شده که به معنای یک اظهارنامه علنی همراه باضمانت اجرای یک تعهد بوده است. پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و روحانیت از مهمترین حرفه ها محسوب میشوند. در دوران مدرن، حرفه های زیادی پا به عرصه وجود گذاشته اند. حرفه ها در خدمت به یک خیر عالی، و به طور علنی اعلام میکنند که اعضاء آنها بر اساس روشهای مشخصی عمل خواهند کرد و حرفه و جامعه با هر عضوی که طبق روش اعلام شده عمل نکند، برخورد خواهد کرد.
حرفه ها سه ویژگی اساسی دارند که عبارتند از:
احراز صلاحیت در یک تشکل تخصصی مبتنی بر سلسله مراتب معرفت و مهارت
اذعان به وظایف و مسئولیتهای خاص در قبال جامعه ومشتریان
داشتن حق تربیت، پذیرش، تنبیه واخراج اعضاء به خاطر ناتوانی در حفظ صلاحیت یا عدم رعایت وظایف و مسئولیت.
بنابراین یکی از ویژگیهای حرفه ها حقوقی است که جامعه به آنها اعطاء کرده تا اعضاء جدید را گزینش کرده، به آنها آموزش داده و در صورت احراز صلاحیت، آنان را به درون حرفه بپذیرند. تدوین برنامه های درسی، گرفتن امتحان از دانشجویان، دادن دانشنامه به فارغ التحصیلان از جمله حقوق طبیعی حرفه ها بوده است(2, 4) .
تعریف حرفه‏ای‏گری
تعاریف بسیار زیادی توسط صاحب نظران و نویسندگان از مفهوم حرفه‏ای‏گری ارائه شده است. ویژگیهایی که برای سالها به عنوان نشانگر حرفه ای گری مطرح بوده اند عبارتند از: ازخودگذشتگی، احترام، صداقت، امانتداری، وظیفه شناسی، شرافت، تعالی و پاسخگویی.
از دید موریسون حرفه ای گری، یک مفهوم چند بعدی، و یک واژه ارزشی است که دربرگیرنده انتظارات اجتماعی، مؤسسه ای، تاریخی و زمینه ای است(5) .
انجمن آموزش دندانپزشکی آمریکا (2009)، حیطه هایی را که در برگیرنده ویژگی های کلی حرفه ای گری در دندانپزشکی هستند برشمرده است که عبارتند از: مهارت، عدالت،‌ صداقت، مسئولیت پذیری، احترام و اشتیاق به خدمت (6) .
بر اساس تعریف فدراسیون اروپایی طب داخلی( 2002 ) حرفه ای گری در تمام زمانها میتواند به عنوان ابزاری تعریف شود که توسط آن پزشکان قرارداد حرفه ای خود با جامعه را به انجام میرسانند. در واقع نقش حرفه ای پزشکان دلالت بر پایبندی آنان به تعهد خود در قبال جامعه از طریق رهبری قوی، قضاوت اخلاقی درست، و عملکرد اخلاقی در طبابت دارد (1, 7) .
در سال 2002 طی یک پروژه ی مشترک توسط گروهی از پزشکان وابسته به انجمن های مختلف بین المللی از قبیل بورد آمریکایی طب داخلی، کالج آمریکایی پزشکان، و فدراسیون اروپایی طب داخلی یک منشور پزشکی درمورد حرفه ای گرایی طراحی و منتشر گردید. در این راستا پزشکان مزبور طی چاپ مقاله ای سه اصل بنیادین که مشخص کننده حرفه ای گری است را معرفی کردند که عبارت است از: اولویت دادن به بیمار و بهزیستی او، دادن حق تصمیم گیری به بیمار و عدالت اجتماعی. همچنین، 10 سری از مسئولیت هایی که پزشک امروزی بایستی متعهد به آن باشند را ارائه دادند که عبارتند از: دارای شایستگی حرفه ای باشند و بتوانند آن را حفظ کنند، با بیماران صادق باشند، در مورد بیمار رازدار باشند، از برقراری روابط نامناسب با بیماران پرهیز کنند، دانش علمی خود را گسترش دهند، به وظایف خود در قبال حرفه خود به طور کامل عمل کنند، کیفیت مراقبت از بیماران را بهبود بخشند، دسترسی به مراقبت های پزشکی را بهبود بخشند، توزیع عادلانه منابع را ارتقاء دهند، و از طریق مدیریت صحیح تعارض منافع، اطمینان بیماران را جلب کنند(8) .
دیدگاه های مختلف در مورد حرفه‏ای‏گری
حرفه ای گری شامل برخورداری از ویژگی “درست” یا “مطلوب” است که با ظهور حرفه ها به یک ضرورت تبدیل شده و به عنوان اولویت آموزشی تا به امروز باقی مانده است. تا کنون حرفه سلامتی، منابع و انرژی قابل توجهی در بحث، تعریف، تدریس، ارزیابی و مدل سازی حرفه
ای بودن سرمایه گذاری کرده است(9-11) . در ادامه به ذکر مهمترین دیدگاه های پیرامون تفکر در مورد حرفه‏ای‏گری میپردازیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره مدل های قیمت گذاری و تخصیص منابع
دسته بندی : علمی