برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

خط «مستقیم» که عمودی یا افقی است. خط عمودی مملو از انرژی بصری است در عوض خط افقی ساکن است و تداعی کننده سکوت، رکود و خاموشی.
خط «اریب» نوع دیگری است که نامتعادل است و چشمان مخاطب هر لحظه انتظار دارد که سقوط کند یا به اوج برسد. خط «شکسته» پرتحرک است و پر انرژی. همانگونه که دستان ما از لمس کردن تیغه چاقو یا اره احساس درد و انزجار می‌کنند چشمان ما هم از دیدن خطوط شکسته احساس درد و خستگی پیدا می کنند.
شکل3-2 تجسم خط در طبیعت
3-2-2 شکل
هر گاه نقاط هم در جهت طول و هم در جهت عرض شروع به حرکت کنند در نتیجه حرکت آنها سطح پدید می‌آید. در هنر گاهی به آن سطح نیز می گویند. سه شکل اصلی وجود دارد، مربع – دایره – مثلث ( حسینی راد، عبدالمجید ، مبانی هنرهای تجسمی، تهران ، 1388، ص 31-29)
1-3-2-2دایره:
شکل کاملی است که حرکت جاودانه و مداومی را نشان می‌دهد. چرخش و حرکت مدام اجزاء یک ماشین در صنعت تکرار و حرکت به صورت مستمر در طبیعت مثل آمد و شد فصل‌ها، آمدن شب و روز، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها که به عنوان گردش روزگار از آن نام برده می‌شود، آسمان بلند که شعرا به آن دایره مینایی می‌گویند همه و همه نشان دهنده‌ی تناسبی است که میان شکل دایره و اشکال متنوع حیات و طبیعت وجود دارد. (همان ص 30)
دایره نماد نرمی، لطافت، سیالیت، تکرار، درون گرایی، آرامش روحانی و آسمانی، پاکی و صمیمت و آن جهانی بودن به شمار می‌آید.
2-3-2-2مربع:
یکی دیگر از شکل‌های پایه و ساده‌ی هندسی است که از چهار ضلع و چهار زاویه مساوی ساخته می‌شود از تغییرات زاویه‌ها و ضلع‌های مربع، اشکال چهار گوش متنوعی بوجود می‌آید. مربع برخلاف دایره نماد صلابت ، استحکام وسکون است. این شکل مظهر قدرت زمین و مادی و در عین حال از زیباترین اشکال هندسی است.
3-3-2-2مثلث :
شکلی ست که از سه ضلع ساخته شده است. مثلث متساوی الاضلاع نیز دارای سه ضلع و سه زاویه‌ مساوی است. هنگامی که این شکل بر سطح قاعده‌اش قرار بگیرد پایدارترین شکل هندسی است و مثل کوه استوار به نظر می‌رسد. اما چنانچه بر یکی از رأس‌های خود قرار بگیرد حالتی کاملاً ناپایدار و متزلزل دارد. مثلث به واسطه‌ی زوایای تندی که دارد سطی مهاجم وشکلی ستیزنده به نظر می‌رسدکه همواره در حال تحول و پویای است.(همان ص31)
از تکرار و ترکیب شکل های مثلث، مربع و دایره می‌توان سطح‌های متعدد منظم و غیرمنظمی بدست آورد همچنان که اگر اشکال پیچیده و آلی طبیعت را تجزیه و ساده کنیم مجدداً به اشکال ساده دایره، مثلث و مربع خواهیم رسید. ( همان ، ص 31)
4-2-2حجم
هر گاه نقاط در هر سه جهت طول، عرض و ارتفاع حرکت کنند در نتیجه حرکت آنها حجم پدید می‌‌آید. معمولاً همه‌ی اشیاء مادی در طبیعت دارای حجم هستند. اگر چه برخی از آنها ممکن است علاوه بر طول و عرض دارای ضخامت، عمق یا ارتفاع بسیار کمی باشند اما قاعدتاً حجم‌های هستند که بخشی از فضا را اشغال می‌کنند. ( همان، ص32 )
همان طور که سه شکل دایره، مربع و مثلث به عنوان اشکال پایه برای سطح نام برده شدند، دایره، مکعب و هرم را نیز می توان به عنوان اجسام هندسی پایه نام برد. این سه نوع حجم به طور کاملاً منظم به ندرت در طبیعت دیده می‌شوند اما به طور کلی همه‌ی حـجم‌های طبیعت از ترکیب یا تغییر شکل این سه حجم پایه و هندسی به وجود می‌آیند.
در هنرهای تجسمی چنانچه یک نقطه را در سه بعد گسترش دهیم و یا یک پاره خط را در جهت‌های مختلف حرکت دهیم، تجسمی از حجم بوجود می‌آید و به همین جهت در هنرهای تجسمی حجم ممکن است همیشه ملموس و مادی نباشد. ولی از نظر بصری وجود داشته باشد که در این صورت می‌توان به آن حجم مجازی گفت: از چرخش یک مثلث به دور محور عمودی خودش حجمی بوجود می‌آید که به آن مخروط گفته می‌شود و همچون مثلث تا وقتی که بر قاعده‌ی خود قرار دارد دارای ایستایی و استحکام است و هنگامی که بر رأس خود قرار می‌گیر ناپایدار و لرزان است. از حرکت دورانی سطوح مربع و مستطیل شکل نیز استوانه‌ای حاصل می‌شود که دارای سه سطح تحتانی، بالایی و جانبی است. ( همان ، ص 33)
چنانچه استوانه بر سطح جانبی خود قرار گیرد ناپایدا راست و میل به حرکت دارد. از چرخش دایره نیز به دو محور قطری خودش حجم کره ساخته می‌شود که همواره تمایل به حرکت دارد.
5-2-2بافت:
بافت آن عنصر بصری است که بسیاری از اوقات به عنوان بدل برای ارضای یکی از حواس، که همان حس لامسه باشد ایجاد می شود، اما در حقیقت ما می توانیم بافت یک پدیده را با دیدن تنها یا لمس کردن تنها یا تلفیقی از هر دو بازشناسیم.( داندیس ، دونیس ص 88 )
انسان معمولاً از طریق لمس کردن اشیاء به خصوصیات آنها از نظر سختی و لطافت، زبری و صافی و هموار بودن و ناهموار بودنشان پی می‌برد. بدین ترتیب، حس لامسه شناختی حسی، مستقیم و بی‌واسطه از اشیاء را به انسان می‌دهد سپس به کمک سایر حس‌ها این شناخت تکمیل می‌شود. بافت بصری عموماً به دو شکل تصویری و ترسیمی به وجود می‌آید:

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد نیازهای اطلاعاتی و ارزیابی کارایی
دسته بندی : علمی