مقایسه حروف ربط و اضافه فارسی با عربی (بیان اشتراکات و تفاوت ها)- قسمت ۲۸

محکم بزن به شانه ی من تازیانه را(گزید‌اشعار مشیری، ص ۱۰۷)       و هر گاه حوادث بِه عاقل محیط شود باید که در پناه صواب دوَد و بر خطا اصرار ننماید.(کلیله و دمنه،‌تصحیح مینوی،‌ص ۴۲)       مردمان بِخرد اندر هر زمان     راه دانش را بهر گونه زبان       گرد کردند و …

جنین شناسی شکاف لب و کام- قسمت 4

Martelliو همکاران در سال 2010 طی مطالعه ای مورد شاهدی 100 کودک مبتلا به شکاف دهانی و100 کودک سالم را از ابعاد مختلف ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند بین سن مادر و ابتلای نوزاد به بیماری ارتباط وجود دارد اما با سن پدران و فاصله بین بارداری ها همراهی معنی داری وجود ندارد (25).در سال …

اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)- قسمت ۱۷

هرگاه سخن گفتید عدالت را رعایت کنید.رعایت عدالت تنها در سخن نیست بلکه در همه اعمال حتی نگاه کردن به دیگران نیز باید وجود داشته باشد. رسول گرامی اسلام نگاهشان را بین اصحاب به طور مساوی تقسیم می‌کردند و گاهی به این نگاه می‌کرد و گاهی به آن.انسان منصف با کمال شهامت اعلام می کند …

تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشردوستانه

دانشگاه علامه طباطبائیدانشکده حقوق و علوم سیاسیموضوع:تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشردوستانهاستاد راهنما:دکتر همایون حبیبیاستاد مشاور:دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلینگارنده:قدسیه ملکیان نائینیرساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق بین­المللزمستان ۱۳۸۸ تقدیم بهلاله­ هایبه خون تپیده وطنشهدای راه حق و آزادیچکیده:عملیات حفظ صلح یکی از ابزارهای سازمان ملل متحد جهت کنترل منازعات …

تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت ها- قسمت ۵

این مقاله مشترک در دو بخش شامل (الف) هدف گزارشگری مالی و (ب) ویژگی های کیفی گزارشگری مالی ارائه شده است.طبق نظر کمیته مشترک ، ویژگی های کیفی گزارشگری اطلاعات مالی،موثر بر تصمیم گیری از اجزای زیر تشکیل می شود.۱) مربوط بودن شامل، ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی جریان وجه نقد آتی.۲) قابلیت مقایسه …

بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه- قسمت ۲

۲-۴ . موسسات مالی ونقش آنها در اقتصاد…………………………………………………………………………………………. ۲۵۲-۵ . انواع موسسات مالی ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۲-۶ . تعریف بانک وتاریخچه بانکداری……………………………………………………………………………………………… ۲۹۲-۷ . بانکداری در ایران…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۲-۸ . تحولات بانکی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰۲-۹ . اهمیت ارزیابی عملکرد بانکها………………………………………………………………………………………………….. ۵۴۲-۱۰ .مبانی نظری گزارشگری مالی در بانکداری………………………………………………………………………………….. ۵۶۲-۱۱٫تعریف سود…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳۲-۱۲٫انواع نرخ سود…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸۲-۱۳٫تفاوت سود وبهره …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸۲-۱۴٫شناسائی معیار های سودآوری …

بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا- قسمت ۷

۲-۳-۲-جاودانگی اخروی   مقصود از جاودانگى اخروى، استمرار حیات انسان در جهانی غیر از این جهان مادی است. نظریات مربوط به این حیطه، اعم از نظریاتى است که زندگى اخروى را بلافاصله در استمرار زندگى دنیوى مى دانند یا نظریاتى که آن را با فاصله ی زمانی کوتاه یا بلند بعد از زندگی دنیوی می‌دانند. …

بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه۹۱- قسمت ۷

ج – انجام محدودیت های اسلام در حد امکان است «فاتو منه ما استطعتم »د – اثبات حدود الهی شرایط سختی دارد و با نبود حتی یکی از شرایط و یا حتی ایجاد شک و شبه در یکی از آن شرایط، حد ساقط می شود و براساس اصل «در» تدر الحدود بالشبهات . یعنی حدود …

امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم- قسمت ۲۴

عنوان تحقیق     مؤلف/سال     نتایج تحقیق       ۱     بررسی مدیریت استرس از طریق مربی گری اجرایی     لادگارد (۲۰۱۱)     بکارگیری روش مربی گری باعث کاهش استرس در محیط کار می شود.       ۲     بررسی دیدگاه واحد منابع انسانی نسبت به مربی …

ارزیابی آینده¬نگرانه میزان وابستگی جوامع محلی به جنگل در آرمرده

به نام خداوند جان و خرد دانشگاه کردستاندانشکده منابع­طبیعیگروه جنگلداریپایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداریعنوانارزیابی آینده­نگرانه میزان وابستگی جوامع محلی به جنگل در آرمردهپژوهشگرشهین شامحمدیاستادان راهنمادکتر هدایت غضنفریدکتر بایزید مردوخیاستادان مشاوردکتر فرزاد اسکندریدکتر احمد ولی­پورمهرماه ۱۳۹۳کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج مطالعات،ابتکارات و نوآوری­های ناشی از تحقیق موضوعاین پایان نامه متعلق به دانشگاه …