برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

منابع مقاله درباره مدلسازی، دینامیکی، تحلیل مسیر، رفتار پایدار

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران پایاننامه کارشناسی‌ ارشد رشته عمران گرایش سازه عنوان:‌ بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِشبستی بر اثر تغییر در... متن کامل

By admin2, ago
علمی

منابع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، مباشر، مسوولیت کیفری، اعمال مجرمانه

و اکراه.عوامل موجهه جرم شرایط و اوضاع و احوال عینی است، که به عمل مجرمانه صورتی موجه می‌دهد یا آن را مباح می‌سازند.یعنی به حکم قانونگذار، وصف مجرمانه از رفتاری که در شرایط عادی جرم... متن کامل

By admin2, ago
علمی

منابع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری، دفاع مشروع، نویسندگان

جرم نیست.۲۶۶ گاه نیز اشخاص در شرایطی بنا به ضرورت مرتکب جرم میشوند و آن حالتی است که فرد خود را ناگزیر از انتخاب دو امر‌می بیند پذیرفتن خطر شدید یا ارتکاب جرم به عبارت دیگر فرد در... متن کامل

By admin2, ago
علمی

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، دفاع مشروع، سیاست کیفری، مسئولیت مدنی

اراده در فعل می‌دانند و به همین اعتبار خواب به عنوان یکی از اسباب تحقّق جنایت به حساب می‌آید. در حقوق کیفری نیز گروهی معتقدند، گاه تمام توانایی‌های ذهنی در خواب تعطیل می‌شود و گاهی... متن کامل

By admin2, ago
علمی

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات

مجازات می‌داند. بنابراین در صورت فقدان اراده، تحقّق جرم منتفی است. از سوی دیگر اراده ارتکاب نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت... متن کامل

By admin2, ago
علمی

منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، حقوق کیفری، ارتکاب جرم

باشد.۲۴۳ و بعضی نیز مسئولیت را چنین تعریف کرده اند ” مسئولیت در لغت به معنای مورد سئوال و مواخذه قرارگرفتن و شامل اخلاقی، مدنی و کیفری است “. همچنانکه مشاهده‌می شود مسئولیت در... متن کامل

By admin2, ago
علمی

منابع پایان نامه با موضوع قصاص، مجازات اسلامی، قانون مجازات، حقوق جزا

مجازات اسلامی سابق قانونگذار در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ به جنایت شخص خواب پرداخته بود. درماده ۲۲۵ آمده بود: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود و فقط به دیه قتل به ورثه... متن کامل

By admin2, ago
علمی

منابع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قصاص، ارتکاب جرم

تغییرات در هوشیاری رابطه بسیار نزدیکی با تغییرات الکتریکی در مغز دارد و فعالیت های الکتریکی نیز در مغز در چهار نوع یا شکل کلی نمایش داده‌می شود: ۱.دارای هوشیاری کامل – امواج ۱۳ تا... متن کامل

By admin2, ago
علمی

منابع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، ترک فعل، رفتار انسان، مواد مخدر

کشور است فقط عضویت دارد لباس جرم به وی می‌پوشاند.۱۹۵ در مورد شخص خواب در بیشتر موارد رفتار مجرمانه شخص خواب یا همان رکن مادی، به صورت عمل یا فعل مثبت نمود پیدا‌می کند.غالب این جرایم... متن کامل

By admin2, ago