فایل دانشگاهی – تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۶

در این روش با استناد به روش جمشید اِ . مروستی ( به نقل از کداسن و شفر ، ترجمه صابری و وکیلی ، ۱۳۸۲) در کاربرد استعاره ها و داستان پردازی در روان درمانی کودک ، ابتداد آزماینده بر مبنای اطلاعات به دست آمده از شرح حال و معاینه وضعیت روانی ، نیازهای فردی …

جستجوی مقالات فارسی – تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۴

هاگرت [۱۶۴]( ۱۹۹۹ ) نیز از قصه های ساختگی ، برای کمک به کودکان رضاعی که در رابطه با والدین رضاعی شان مشکلات دلبستگی داشتند ، استفاده کرد . او نشان می دهد که چگونه این داستان ها می توانند به این کودکان در شکل دهی دلبستگی به والدین کمک کنند .پینتر [۱۶۵] سیلورمن [۱۶۶] و کوک[۱۶۷]( ۱۹۹۹ )در یک …

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۳

همان طور که کرامر[۱۲۵]( ۱۹۹۹ به نقل از بیچوسکی [۱۲۶] ۲۰۰۱ ) اشاره دارند مکانیسم های دفاعی ناهشیاری مانند انکار ، فرافکنی و همانندسازی در بسیاری از قصه های عامیانه مورد رویاروئی قرار می گیرد .۲-۳-۱۵- روان شناسی فردی (آدلری )در تکنیک دفتر خاطرات که وست ودان (۱۹۸۵ ) آن را براساس مفهوم اهداف اشتباه زندگی در …

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۲

از این رو ، بسیاری از وقایع و فعالیت های روزمره کودک نظیر بازی کردن و نقاشی کشیدن که در نظر عمومی و غیر متخصصان از حد سرگرمی و تفریح و لذت های کودکان پا فراتر نمی نهند ، از دیدگاه متخصص بالینی جلوه دیگری دارد . قصه، قصه گویی و قصه خوانی و طراحی …

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۱

ماکادو (۱۹۹۵ ) بیان می کند هنگامی که قصه های خوب توسط یک قصه گوی ماهر برای کودک گفته می شود کودک مشتاقانه گوش می دهد و به تصورات ذهنی او شکل می دهد .۲-۳-۷- ویژگی های قصه در فرآیند قصه درمانیبرای اینکه قصه بتواند توجه کودک را به طور واقعی به خود جلب کند …

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۰

بنیان گذار ادبیات نوین کودکان در ایران جبار عسگرزاده (جبار باغچه بان ) بود . در سالهای (۱۳۶۷-۱۲۹۸) عباس یمینی شریف آثار با ارزشی را در زمینه ادبیات کودکان خلق کرده است و او از نخستین کسانی بود که مجله ای را برای کودکان در همین راستا منتشر کرد (حجازی ، ۱۳۷۴ ) .اهمیت قصه …

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۹

۲-۲-۹- سازوکارهای شناختی رفتاریعلاوه بر تشخیص دقیق ، مهم است عواملی را شناسایی کرد که بر پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی تاثیر می گذارند تا از این طریق بتوان درمان را به نحو مؤثرتری طراحی کرد . اگرچه برخی استدلال کرده اند که نشانه های شاخص اختلال لجبازی – نافرمانی و اختلال سلوک تنها از …

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۴۱

۰٫۰۰ -۴٫۷۹ -۰٫۰۰۰۲ DIS ۰٫۰۰ ۴٫۶۳ ۰٫۴۲ LOG( POP) ۰٫۰۰ ۳٫۶۳ ۰٫۵۱ LOG(POPI) ۰٫۰۴ ۲٫۰۰ ۰٫۰۱ LIN منبع: یافتههای پژوهشهمان طور که از خروجی تخمین مشاهده می شود، علامت تمامی ضرایب با تئوری اقتصادی سازگار می باشد و تمامی ضرایب معنی دار هستند.ضمن اینکه و بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل می باشد.یعنی حدو ۶۰ درصد …

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۹

Group PP-Statistic ۳۹/۲۰- ، (۰۰/۰) عدم همانباشتگی فرضیه صفر (عدم وجود همانباشتگی) رد میشود. Group ADF-Statistic ۷۷/۳- (۰۰/۰) عدم همانباشتگی فرضیه صفر (عدم وجود همانباشتگی) رد میشود. منبع: یافتههای پژوهش بر اساس نتایج جداول مذکور و طبق هر دو روش آزمون PP و ADF و احتمال صفر مربوط به آنها، فرضیه صفر عدم همانباشتگی میان …

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۸

۲٫۸۹- ۰۰/۰ مانا لذا می بینیم که تمامی متغیر ها منهای تولید ناخالص داخلی ایران در سطح مانا هستند.از اینرو مانایی متغیر مزبور در سطح یک بررسی شد و نتیجه زیر حاصل آمد، جهت لحاظ مانایی در سطح یک این متغیر از روش تفاضل گیری استفاده می کنیم و به جای متغیر ، متغیر را …