برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت پیکربندی، ثبت اسناد، ارباب رجوع، بومی‌سازی

نظر، نشان دادیم.در مقاله داریم، در اولین درس وضعیت صنعت را در SCM مشخص کرده و تکامل آن را در 25 سال گذشته نشان می دهد. درس دوم، موضوعات و تحقیقات جاری را نشان می دهد. در بخش سوم چالشهای SCM... متن کامل

By mitra1--javid, ago
علمی

دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت پیکربندی، ثبت اسناد، بومی‌سازی، نیازمندی‌ها

بهبود فرآیندهای اداره ثبت اسناد 50شکل 4-5.ورود داده‌‌های پرسشنامه‌ها 51شکل 4-6.ورود مستقیم داده‌ها 51شکل 4-7.نتایج اولویت‌بندی به روش AHP 52شکل 4-8.جریان‌کاری فرآیند پاسخ استعلام... متن کامل

By mitra1--javid, ago
علمی

پایان نامه با موضوع ضریب تاثیر، شرایط آب و هوایی، نیروی انسانی، سود شرکتها

مشخص بودن فشار خروجی که همان فشار کندانسور میباشد. آنتالپی خروجی تعیین میشود و در نهایت با توجه به رابطه زیر میتوان با دخیل کردن راندمان توربین بخار که 88% فرض شده است میزان آنتالپی و... متن کامل

By mitra1--javid, ago
علمی

پایان نامه با موضوع مدل سازی، نیروگاه خورشیدی، میانگین دما، دینامیکی

این رابطه H بر حسب متر و Patm بر حسب bar میباشد.دمای محیطیکی دیگر از پارامترهای مورد اهمیت در طراحی رسیور نیروگاه برج خورشیدی دمای هوای محیط است که بر روی تلفات جابجایی تآثیر گذار میباشد.... متن کامل

By mitra1--javid, ago
علمی

پایان نامه با موضوع گاز طبیعی، انرژی خورشیدی، افزایش درآمد، نرخ تنزیل

قاومت حرارتی بین سیال و دیواره 46شکل2-19. شماتیکی از پنلهای طراحی شده 47شکل2-20. نمودار انتقال حررت بر حسب دما 49شکل2-21. تأثیر حرارت اتلافی و نقطه ی پینچ بر روی راندمان و قدرت خروجی 49شکل2-22.... متن کامل

By mitra1--javid, ago
علمی

منابع مقاله درباره انرژی خورشیدی، ظرفیت حرارتی، مصرف انرژی، ایفای نقش

ز رابطهی زیر استفاده شده است : η_atten=0.99321-0.0001176×S_0+1.97×〖10〗^(-8)×S_0^2 (S_0≤1000m) η_atten=e^(-0.0001106×S_0 ) (S_01000m)که در آن S_0 فاصلهی مستقیم مرکز هلیوستات تا مرکز رسیور است.طراحی مزرعهی خورشیدی طراحی... متن کامل

By mitra1--javid, ago
علمی

منابع مقاله درباره مدل سازی، نیروگاه خورشیدی، میانگین دما، دینامیکی

ورودی برای هر نقطه از کشور میتواند نیروگاه مورد نظر را متناسب با شرایط تحمیل شده طراحی کند.فشار محیطیکی از پارامترهایی که در این مدل سازی مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر بر روی... متن کامل

By mitra1--javid, ago
علمی

منابع مقاله درباره شرایط آب و هوایی، نیروگاه خورشیدی، سیستان و بلوچستان، ایالات متحده

اه ذخیره55-75همراه ذخیره22-24 بدون ذخیره25-28 بدون ذخیرهوضعیت پیشرفتتکامل یافتهی اقتصادیاقتصادیپروژهی آزمایشیمرحلهی ارزیابی با توجه به سیستم کارکرد نیروگاههای برج مرکزی و متمرکز کردن... متن کامل

By mitra1--javid, ago
علمی

منابع مقاله درباره گاز طبیعی، افزایش درآمد، انرژی خورشیدی، نرخ تنزیل

2-13. نمای شماتیک از یک رسیور Solid particle 38شکل2-14. شماتیکی از اتلافات حرارتی در رسیور 39شکل2-15. نمایی از تقسیم بندی رسیور به 18 پنل 43شکل2-16. شماتیکی از رسیور سه بعدی 44شکل2-17. شماتیکی از رسیور با... متن کامل

By mitra1--javid, ago