بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰- قسمت ۶- قسمت 3

دانشجویان پرستاری و مامایی شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته   گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   ۴-۱) محیط پژوهشمحیط پژوهش در این مطالعه، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بود. این محیط …

سیمای جامعه و زندگی مردم دوران سعدی با استناد به آثار شیخ اجل- قسمت ۱۳

انواع کباب هاکباب صید. پس از شکار، حیوانات صید شده (مانند آهو و گوزن) را کباب کرده و تناول می کردند.(( آورده اند که نوشین روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود … )) (سعدی/ گلستان ۵۴:۱۳۸۱)کباب اسب.((سماطی بیفکند و اسبی بکشت به دامن شکر دادشان زر به مشت…من آن باد …

بررسی گرایش نسبت به مصرف تنباکو و عوامل موثر برآن- قسمت ۴

ارزیابی نتایجگرایش رفتارقصد و نیتتوقعات دیگران هنجار ذهنیانگیزه برای برآوردن توقعات دیگران (یزدان پناه، به نقل ازعلوی تبار،۱۳۸۲)نظریه کنش موجه معتقد است که قصدهای رفتاری تاثیر مستقیمی بر رفتار دارند. با این حال عوامل دیگری وجود داردکه بر رفتار موثر است. به عنوان مثال رفتاری که در گذشته انجام شده است در اغلب موارد مهم …

بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت- قسمت ۴- قسمت 2

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­­باشد.   ۲-۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق   قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ می­باشد.   ۳-۷-۱- قلمرومکانی تحقیق   قلمرو مکانی این پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته …

مطالعه رابطه بین محافطه¬کاری حسابداری، بازده سرمایه¬گذاری و مالکیت نهادی- قسمت ۱۸

شرح     ضریب     خطا     Tمقدار     سطح معناداری       محافظه کاری     ۰۰۴۶/۰     ۰۱۲/۰     ۳۶۹/۰     ۷۱۱/۰       مقدار ثابت     ۸۸۱/۰     ۰۴۶/۰     ۹۱/۱۸     ۰۰۱/۰       ضریب تعیین     …

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۱۴

اماره های قضایی و قانونی، هر دو درصدد استنباط امر مجهول از امر معلوم هستند و هر دو وسیله ای غیرمستقیم برای اثبات به حساب می آیند و گاهی هر دو جنبه ی الزامی پیدا می کنند اما تفاوت های اساسی هم میان آن ها وجود دارد. [۸۶]اول- اماره قضایی، عمل قاضی است و تنها اوست …

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی – Copy- قسمت ۹

۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسمدر خصوص تبیین قوانین و مقررات دیگر مربوط به تروریسم سایبری، می‌توان به پیش نویس لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. این لایحه اولین اقدام قانون‌گذار ایران در تعریف رسمی تروریسم است. این پیش نویس از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ آبان ۱۳۸۲ تصویب و تقدیم مجلس گردید اما …

سمبولیسم (نمادگرایی) در اشعار فروغ فرخزاد- قسمت ۹

به سحرگاهشعر فروغ کاملا موزون است ولی طبیعت کلام او باعث می شود ما انرا به نثر نزدیک کنیم و وزن عملا از بین می رود. در شعر او ادبیت یعنی ترکیبات خیلی تازه کمتر دیده می شود. شعر او در سطر بسیار ساده است. چیزی که شعر او را پیچیده میکند موقعیت اوست.شاعرانگی فروغ …

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۲

الف- صدور سند مالکیت به نام ورثه ۲۲ب ـ صدور سند مالکیت به نام موصی له ۲۲ج- صدور سند مالکیت برای موقوفات عام ۲۳د- صدور سند مالکیت به استناد حکم دادگاه ۲۴ه – صدور سند مالکیت اجرایی ۲۴و- صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان برحسب درخواست مالک ۲۴ز- صدور سند مالکیت برای قنوات ۲۴ح- …

تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند- قسمت ۴- قسمت 2

فرایندتصمیم خریدار     مشخصات خریدار     شکل ۲-۱ : الگوی رفتار خریدار (کاتلر، ۲۰۰۱)واکنش های قابل رؤیت که همان پاسخ خریدار به محرک هاست تبدیل می شوند. این واکنش های قابل مشاهده همان انتخاب محصول، انتخاب مارک تجاری محصول، انتخاب فروشنده، انتخاب فروشنده، انتخاب وقت خرید و مبلغ اختصاص یافته برای خرید است.در …