فایل های دانشگاهی

بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت- قسمت ۴- قسمت 2

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­­باشد.   ۲-۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق   قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ می­باشد.   ۳-۷-۱- قلمرومکانی تحقیق   قلمرو مکانی این پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته …

فایل های دانشگاهی

مطالعه رابطه بین محافطه¬کاری حسابداری، بازده سرمایه¬گذاری و مالکیت نهادی- قسمت ۱۸

شرح     ضریب     خطا     Tمقدار     سطح معناداری       محافظه کاری     ۰۰۴۶/۰     ۰۱۲/۰     ۳۶۹/۰     ۷۱۱/۰       مقدار ثابت     ۸۸۱/۰     ۰۴۶/۰     ۹۱/۱۸     ۰۰۱/۰       ضریب تعیین     …

فایل های دانشگاهی

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۱۴

اماره های قضایی و قانونی، هر دو درصدد استنباط امر مجهول از امر معلوم هستند و هر دو وسیله ای غیرمستقیم برای اثبات به حساب می آیند و گاهی هر دو جنبه ی الزامی پیدا می کنند اما تفاوت های اساسی هم میان آن ها وجود دارد. [۸۶]اول- اماره قضایی، عمل قاضی است و تنها اوست …

فایل های دانشگاهی

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی – Copy- قسمت ۹

۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسمدر خصوص تبیین قوانین و مقررات دیگر مربوط به تروریسم سایبری، می‌توان به پیش نویس لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. این لایحه اولین اقدام قانون‌گذار ایران در تعریف رسمی تروریسم است. این پیش نویس از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ آبان ۱۳۸۲ تصویب و تقدیم مجلس گردید اما …

فایل های دانشگاهی

سمبولیسم (نمادگرایی) در اشعار فروغ فرخزاد- قسمت ۹

به سحرگاهشعر فروغ کاملا موزون است ولی طبیعت کلام او باعث می شود ما انرا به نثر نزدیک کنیم و وزن عملا از بین می رود. در شعر او ادبیت یعنی ترکیبات خیلی تازه کمتر دیده می شود. شعر او در سطر بسیار ساده است. چیزی که شعر او را پیچیده میکند موقعیت اوست.شاعرانگی فروغ …

فایل های دانشگاهی

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۲

الف- صدور سند مالکیت به نام ورثه ۲۲ب ـ صدور سند مالکیت به نام موصی له ۲۲ج- صدور سند مالکیت برای موقوفات عام ۲۳د- صدور سند مالکیت به استناد حکم دادگاه ۲۴ه – صدور سند مالکیت اجرایی ۲۴و- صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان برحسب درخواست مالک ۲۴ز- صدور سند مالکیت برای قنوات ۲۴ح- …

فایل های دانشگاهی

تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند- قسمت ۴- قسمت 2

فرایندتصمیم خریدار     مشخصات خریدار     شکل ۲-۱ : الگوی رفتار خریدار (کاتلر، ۲۰۰۱)واکنش های قابل رؤیت که همان پاسخ خریدار به محرک هاست تبدیل می شوند. این واکنش های قابل مشاهده همان انتخاب محصول، انتخاب مارک تجاری محصول، انتخاب فروشنده، انتخاب فروشنده، انتخاب وقت خرید و مبلغ اختصاص یافته برای خرید است.در …

فایل های دانشگاهی

مقایسه حروف ربط و اضافه فارسی با عربی (بیان اشتراکات و تفاوت ها)- قسمت ۲۸

محکم بزن به شانه ی من تازیانه را(گزید‌اشعار مشیری، ص ۱۰۷)       و هر گاه حوادث بِه عاقل محیط شود باید که در پناه صواب دوَد و بر خطا اصرار ننماید.(کلیله و دمنه،‌تصحیح مینوی،‌ص ۴۲)       مردمان بِخرد اندر هر زمان     راه دانش را بهر گونه زبان       گرد کردند و …

فایل های دانشگاهی

جنین شناسی شکاف لب و کام- قسمت 4

Martelliو همکاران در سال 2010 طی مطالعه ای مورد شاهدی 100 کودک مبتلا به شکاف دهانی و100 کودک سالم را از ابعاد مختلف ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند بین سن مادر و ابتلای نوزاد به بیماری ارتباط وجود دارد اما با سن پدران و فاصله بین بارداری ها همراهی معنی داری وجود ندارد (25).در سال …

فایل های دانشگاهی

اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)- قسمت ۱۷

هرگاه سخن گفتید عدالت را رعایت کنید.رعایت عدالت تنها در سخن نیست بلکه در همه اعمال حتی نگاه کردن به دیگران نیز باید وجود داشته باشد. رسول گرامی اسلام نگاهشان را بین اصحاب به طور مساوی تقسیم می‌کردند و گاهی به این نگاه می‌کرد و گاهی به آن.انسان منصف با کمال شهامت اعلام می کند …