برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

دانلود پایان نامه شرایط آب و هوایی و محصولات زراعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-6-2- زیست شناسی قارچ M. phaseolinaM. phaseolina یکی ازبیمارگرهای مهم خاکزاد و بذرزاد بوده (شکل2-3) که از طریق جوانه زدن اسکلروتها در داخل خاک و تماس با ریشه های سویا باعث... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه تغییرات جمعیتی و شرایط اختصاصی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} R5 دانه ها روی یکی از چهار گره بالایی حاوی یک برگ کاملا باز شدهR6 غلاف حاوی دانه های سبز کاملا بزرگ شدهR7 با زرد شدن غلافها 50 درد برگها زرد شدهR8 95 درصد غلافها... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست محیطی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فصل دوممروری بر منابع گذشته 2-1- بیماری پوسیدگی ذغالی سویا بیماری پوسیدگی ذغالی سویا با عامل M. phaseolina ازجمله بیماریهای مهم سویا در دنیا بوده و در مناطق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه آلودگی محیط زیست و کشاورزی پایدار

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مسأله اقتصاد صنعت سویا بسیار پیچیده است اما در مجموع سه بازار عمده برای دانه، روغن و کنجاله وجود دارد. روغن سویا یکی از اجزای اصلی بازار روغن خوراکی است و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه استان مازندران و آذربایجان شرقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل 2-1- پراکندگی قارچ M. phaseolina در دنیا 13شکل 2-2- مراحل رشدی گیاه سویا 17شکل2-3- انتقال قارچ عامل بیماری از طریق بذر 23شکل2-4- جوانه زدن اسکلروت 23شکل2-5- بذر آلوده... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود مقاله دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط معنی دار

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ویسفاتینمقدار همبستگی پیرسونمقدار P280/0-062/04-3-6- آزمون سوال ششمآیا بین تغییرات IL-6 و TNF-α پلاسما پس از تمرینات شدید بیهوازی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود مقاله تحلیل رگرسیون چندگانه و حداکثر اکسیژن مصرفی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ثاقب جو و همکاران(1389)، در تحقیقی بر روی 38 زن دارای اضافه وزن نشان دادند که تمرین مقاومتی همراه با تغییر در ترکیب بدن و کاهش... متن کامل

By مدیر سایت, ago