فایل های دانشگاهی

تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشردوستانه

دانشگاه علامه طباطبائیدانشکده حقوق و علوم سیاسیموضوع:تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشردوستانهاستاد راهنما:دکتر همایون حبیبیاستاد مشاور:دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلینگارنده:قدسیه ملکیان نائینیرساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق بین­المللزمستان ۱۳۸۸ تقدیم بهلاله­ هایبه خون تپیده وطنشهدای راه حق و آزادیچکیده:عملیات حفظ صلح یکی از ابزارهای سازمان ملل متحد جهت کنترل منازعات …

فایل های دانشگاهی

تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت ها- قسمت ۵

این مقاله مشترک در دو بخش شامل (الف) هدف گزارشگری مالی و (ب) ویژگی های کیفی گزارشگری مالی ارائه شده است.طبق نظر کمیته مشترک ، ویژگی های کیفی گزارشگری اطلاعات مالی،موثر بر تصمیم گیری از اجزای زیر تشکیل می شود.۱) مربوط بودن شامل، ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی جریان وجه نقد آتی.۲) قابلیت مقایسه …

فایل های دانشگاهی

بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه- قسمت ۲

۲-۴ . موسسات مالی ونقش آنها در اقتصاد…………………………………………………………………………………………. ۲۵۲-۵ . انواع موسسات مالی ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۲-۶ . تعریف بانک وتاریخچه بانکداری……………………………………………………………………………………………… ۲۹۲-۷ . بانکداری در ایران…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۲-۸ . تحولات بانکی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰۲-۹ . اهمیت ارزیابی عملکرد بانکها………………………………………………………………………………………………….. ۵۴۲-۱۰ .مبانی نظری گزارشگری مالی در بانکداری………………………………………………………………………………….. ۵۶۲-۱۱٫تعریف سود…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳۲-۱۲٫انواع نرخ سود…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸۲-۱۳٫تفاوت سود وبهره …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸۲-۱۴٫شناسائی معیار های سودآوری …

فایل های دانشگاهی

بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا- قسمت ۷

۲-۳-۲-جاودانگی اخروی   مقصود از جاودانگى اخروى، استمرار حیات انسان در جهانی غیر از این جهان مادی است. نظریات مربوط به این حیطه، اعم از نظریاتى است که زندگى اخروى را بلافاصله در استمرار زندگى دنیوى مى دانند یا نظریاتى که آن را با فاصله ی زمانی کوتاه یا بلند بعد از زندگی دنیوی می‌دانند. …

فایل های دانشگاهی

بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه۹۱- قسمت ۷

ج – انجام محدودیت های اسلام در حد امکان است «فاتو منه ما استطعتم »د – اثبات حدود الهی شرایط سختی دارد و با نبود حتی یکی از شرایط و یا حتی ایجاد شک و شبه در یکی از آن شرایط، حد ساقط می شود و براساس اصل «در» تدر الحدود بالشبهات . یعنی حدود …

فایل های دانشگاهی

امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم- قسمت ۲۴

عنوان تحقیق     مؤلف/سال     نتایج تحقیق       ۱     بررسی مدیریت استرس از طریق مربی گری اجرایی     لادگارد (۲۰۱۱)     بکارگیری روش مربی گری باعث کاهش استرس در محیط کار می شود.       ۲     بررسی دیدگاه واحد منابع انسانی نسبت به مربی …

فایل های دانشگاهی

ارزیابی آینده¬نگرانه میزان وابستگی جوامع محلی به جنگل در آرمرده

به نام خداوند جان و خرد دانشگاه کردستاندانشکده منابع­طبیعیگروه جنگلداریپایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداریعنوانارزیابی آینده­نگرانه میزان وابستگی جوامع محلی به جنگل در آرمردهپژوهشگرشهین شامحمدیاستادان راهنمادکتر هدایت غضنفریدکتر بایزید مردوخیاستادان مشاوردکتر فرزاد اسکندریدکتر احمد ولی­پورمهرماه ۱۳۹۳کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج مطالعات،ابتکارات و نوآوری­های ناشی از تحقیق موضوعاین پایان نامه متعلق به دانشگاه …

فایل های دانشگاهی

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری- قسمت ۴

تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می شود به طور عمده در حرکت به سوی رشد و توسعه تأثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت در دسترس بودن اطلاعات مناسب (صحیح، مربوط و به موقع) می تواند مدیریت را در این امر خطیر یاری رساند. به علاوه با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان …

فایل های دانشگاهی

بررسی و تحلیل دیوان ملاپریشان در مقایسه با اندیشه¬های عرفانی مولانا- قسمت ۱۵

یکی ازراه های شناخت آدمی، معرفت او به موجودات خارج از خود، از راه شناخت امثال واضداد واشیاء است و چون خداوند سبحان ضد ندارد، از این روشناخت وی ازطریق شناخت ازراه اضداد برای ما بسته است. ما قادر به شناخت خداوند نیستیم برای ما پنهان به نظر می رسد. (فاضلی، ۱۳۹۰: ۳۳-۳۴) این گونه …

فایل های دانشگاهی

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان- قسمت ۱۸

شرایط تحریک: برای آنکه تحریک به ارتکاب جرم، معاونت تلقیگردد باید چند شرط را دارا باشد:الف) تحریک بایدمؤثر باشد: مادام که از تحریک نتیجهای به دست نیاید، یعنی براثر تحریک جرمی به وقوع نپیوندد و یا شروع به اجرای آن نگردد، تحریک به عنوان معاونت معنی نخواهد داشت. ۱جرم نبودن معاونت درنتیجه بیاثر ماندن تحریک …