برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

مقاله روشهای آماری مورد استفاده و نوجوانی و اوایل بزرگسالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} السون و همکاران (2005) پژوهشی با هدف بررسی اثر یک برنامه پیشگیرانه در شکل گرم کردن برای کاهش بروز آسیب های زانو و مچ پا در افراد... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود مقاله با موضوع ریسک فاکتورهای آسیب و پیشگیری از آسیب

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بین دو کفش در متغیر حداکثر نیروی عمودی غیرفعال تفاوت معنیداری مشاهده نشد (P>0.05).بین دو کفش در متغیر حداکثر نیروی غیرفعال خلفی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله رایگان درمورد تمرینات مقاومتی و تفاوتهای جنسیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فصل ۵خلاصه، بحث و نتیجه گیری5-۱- خلاصه تحقیقهدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخهای هورمون... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

پایان نامه ارشد درباره تمرینات استقامتی و مودی و همکاران

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در تحقیق حاضر نیز مصرف مکمل بهارنارنج در مقایسه با گروه کنترل و ویتامین C نتوانسته از میزان آنزیمهای کبدی در پاسخ به تمرینات... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه درباره پیشرفت تکنولوژی و عوامل دارویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق 2-1- اصول فیزیکی آب و تمرین: در زندگی ماشینی امروزی با پیشرفت تکنولوژی جوامع، حرکت و فعالیتهای... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود مقاله دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط معنی دار

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ویسفاتینمقدار همبستگی پیرسونمقدار P280/0-062/04-3-6- آزمون سوال ششمآیا بین تغییرات IL-6 و TNF-α پلاسما پس از تمرینات شدید بیهوازی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago