برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

منابع تحقیق درباره سبک های مقابله ای و ویژگی های شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-2-4-3 عزت نفس عمدتاٌ حاصل موفقیت ها و شکست های مربوط به پیشرفت است که تأثیر مهمی بر پیشرفت بعدی ندارد افرادی که عزت نفس کمی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه درمورد ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شخصیت

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ماخذ: گیفورد ، 1378: 54بسیاری از پژوهشهای مربوط به روابط بین افراد حاکی از آن است که :1.وجود رابطه مثبت بین افراد به کم شدن فاصله... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

پایان نامه ارشد رایگان درمورد رضایت مندی زناشویی و ویژگی های شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} تحقیق لمیو و هیل (2000) نشان دهنده کاهش در اجزای صمیمیت، شور و اشتیاق با گذشت زمان می باشند. تحقیقات اسپرچر (1999) سه جزء صمیمیت،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

تحقیق درباره تعارض های زناشویی و ویژگی های شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ارتباطات ضعیف: باکوم و همکاران(2000) در طی پژوهش خود دریافتند که شیوه تعامل زوج ها با مدت کمی پس از ازدواج می توان آینده رابطه... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

تحقیق رایگان درمورد ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طل، آذر.، شریفی راد، غلامرضا.، توسلی، الهه.(1390).”بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منابع مقاله با موضوع ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شخصیت

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 29-برخی از نزدیکانم به من گفته اند که من به طور فوق العاده ای نسبت به احساسات سایر افراد حساس هستم.30-گاهی اوقات به من گفته شده... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

مقاله رایگان درباره اثرات اجتماعی و اقتصادی و ویژگی های شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اعتبارمعنابخشی در طول زمانکامل بودندقت زیبایی گراییبه هنگام بودنشایستگی کاربران: روان شناسان شایستگی را محرک، ویژگی یا... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق و ویژگی های افراد خلاق

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} سیالی یا روانی : تولید تعدادی اندیشه در یک زمان معین ، انعطاف پذیری ، تولید اندیشه های متنوع و غیر معمول و راه حل های مختلف... متن کامل

By مدیر سایت, ago